Search Results

You are looking at 1 - 10 of 133 items for :

  • "település" x
  • All content x
Clear All

The present study examines the meat consumption patterns of three households at the Late Neolithic settlement of Polgár-Csőszhalom based on the animal bone assemblages using various qualitative and quantitative analytical procedures. In addition to conventional comparative methods employed in archaeozoology a Multiple Correspondence Analysis (MCA) was also applied. This case study describes this multivariate method and its general applicability to this problem.

Restricted access

A balatonlellei feltárás jelentősége nemcsak abban rejlik, hogy a korszak temetkezéseiből jól ismert, a Dunántúlon megtelepedő langobardok önálló települését ismertük meg, hanem a korszak és az itt élt népcsoportok anyagi kultúrájának újabb aspektusai bontakoztak ki előttünk. Kutatásaink nyomán a 6. század első felének dunántúli településeiről alkotott kép új megvilágításba kerülhet, valamint árnyaltabbá válhat a langobard edényművesség több elemének, összetevőjének megítélése is.

Restricted access

This is a study of the stone tools found in the rubble of a Prototiszapolgár culture house and the humus layer above during the 2007 excavations of Polgár-Bosnyákdomb. This assemblage marks an important interface between Late Neolithic and Early Copper Age lithic industries in this transitional period. The repertoire of raw materials is dominated by specimens from eastern sources, while the technology is characterized with Late Neolithic traditions.

Restricted access

Az újabb ásatások során Pest megyében több, az 5. század első felére keltezhető lelőhely vált ismertté. Köztük egy település részlete Biatorbágy, Káposztás-dűlőben, amely az első ilyen korú feltárt telep a megye dunántúli részén. Leletanyagában keverednek a késő római és kora népvándorlás kori tárgyak. Különösen jelentős a csontfésűk nagy száma. A tanulmány megkísérli a tárgyalt korszakon belül –összekapcsolva hasonló korú leletekkel –időrendi sorrendbe állítani a Páty és Biatorbágy térségében feltárt új lelőhelyeket.

Restricted access

Hungarica. Gepidische Gräberfelder im Theißgebiet II. Hrsg. von I. Bóna–É. Garam–T. Vida. Budapest, 18–33. Csengeri P.–Pusztai T. 2008 Császárkori germán település a Hernád völgyében (Germanic (vandal) settlement of the Roman

Restricted access

.) — a tatárjárás idején elpusztult település. In: Garam É.-Ritoók Á. (szerk.): A tatárjárás. Budapest, 44–46. Wolf M. A tatárjárás

Restricted access

Magyarországon. Tanulmányok Holl Imre emlékére . Budapest , 507 – 523 . Vályi Katalin 1996 Bolgár és későavar elemek a pusztaszeri település kerámiájában . In: Pálfi Gy. – Farkas L. Gy . – Molnár E . (szerk.): Honfoglaló magyarság – Árpád

Restricted access

A délkelet-erdélyi Málnásfürdő a 20. század eleje óta ismert az európai régészet számára. Az egykori fürdőtelep határában a rézkori Erősd–Cucuteni–Tripolje-művelődési kör egyik többrétegű települése található. A lelőhelyen a múlt század második felében folytak módszeres régészeti kutatások (1976–1989). Az újabb ásatásokra és velük párhuzamosan végzett interdiszciplináris vizsgálatokra 2014–2017 között került sor. Jelen tanulmányunkban ezeknek a kutatásoknak az eredményeit tekintjük át röviden.

The site of Malnaş-Băi (Málnásfürdő) in south-eastern Transylvanian has been known to European archaeological scholarship since the beginning of the 20th century. A stratified settlement of the Copper Age Ariuşd (Erősd)–Cucuteni–Tripolye (Ukr. Trypillia) complex is located near the former spa resort. Systematic archaeological excavations were undertaken on the site in the second half of the 20th century (1976–1989). Recent excavations and interdisciplinary studies, conducted in parallel, took place between 2014 and 2017. In the present study, we briefly review the results of these investigations.

Restricted access

A tanulmány röviden bemutatja a Szolnok-Zagyvaparton feltárt kora rézkori települést. Részletesebben elemzi a telepen előkerült kerámiaanyagot, amelynek statisztikai vizsgálatait összeveti a Körös-vidék adataival. A cikk második felében a rézkori telep körül futó árok-paliszád rendszerrel foglalkozik, összehasonlítva azt a Kárpát-medencei és közép-európai neolitikus, illetve rézkori körárok-építményekkel. Végül kísérletet tesz a zagyvaparti árokrendszer értékelésére, figyelembe véve a legújabb, posztprocesszuális értelmezési lehetőségeket.

Restricted access

In Fejér county, Daruszentmiklós, F-005 site an Avar Period settlement (7th–8th century) was excavated. 341 pieces of dog bones originated from 36 objects: Skeleton or skeleton part of 7 individuals and few parts of 35 individuals were found. The animals were 2 infants, 2 juveniles, 37 adultus and 1 maturus age individuals. Most of the dogs were slim, medium size sheperd dogs belonged to the Canis familiaris intermedius type. There were a few individuals from the Canis familiaris matris optimae type. The number of dog bones from Avar Period is small, so the dogs from Daruszentmiklós are remarkable.

Restricted access