Search Results

You are looking at 1 - 5 of 5 items for :

  • All content x
Clear All

): Factors Influencing Telework-related Practices of Firms Operating in the Central Transdanubian Region. Research Report. Budapest: Insitute of Sociology, Hungarian Academy of Sciences. Factors Influencing Telework

Restricted access

A rendszerváltás nyomán számos volt szocialista országban lényeges átalakulásnak vagyunk tanúi a foglalkoztatásban. A változások jól illeszkednek a globalizálódó világgazdaság fő áramlataiba. A munka, amely a tervgazdaságok legmerevebb tényezője volt - nem kis részben a külföldi vállalatok térnyerésének köszönhetően - mozgásba jött. A világszerte zajló változások különös erővel érintik a tranzíciós országok munkavállalóit, hiszen ezekben az országokban a munkaviszonyok még a fejlett világban tapasztalhatóaknál is sokkal merevebbek voltak. A korábbi állapot a 90-es évek közepétől Magyarországon is szinte mindenben az ellenkezőjére váltott. Az alapvetően a bizonytalanságra visszavezethető feltételes foglalkoztatás azonban jóval kisebb arányú Magyarországon, mint a nyugodtabb viszonyokkal jellemezhető régi EU-tagországokban. E tanulmányban a szerző magyarázatot keres erre a paradoxonra.

Restricted access

Bailey, D.E. - Kurland, N.B. (2002): A Review of Telework Research: Findings, New Directions, and Lessons for the Study of Modern Work. Journal of Organizational Behavior , 23(4): 383–400. Kurland NB

Restricted access

Work addiction: An organizational behavior as well as an addictive behavior?

Commentary on: Ten myths about work addiction (Griffiths et al., 2018)

Journal of Behavioral Addictions
Authors: Oren Lior, Reizer Abira, and Weinstein Aviv

, and people today can work from home using technologies such as “Skype.” Teleworking is becoming more popular, and the borders between work and family are becoming blurred. Griffiths et al. ( 2018 ) mentioned the hypothetical case of research addiction

Open access

.1038/sc.2015.189 10. Kučírek J . Aplikovaná psychologie: vybraná témata: teleworking, leadership, sociálně psychologický výcvik [Applied psychology: selected topics: Teleworking, leadership, socio-psychological training] . Praha : Grada ; 2017

Open access