Search Results

You are looking at 1 - 10 of 128 items for :

Clear All

. Internationales Symposion in Budapest. Budapest, 197–307. Párducz M. 1940 Bronz-, szkíta-, La Tène- és germánkori temető Hódmezővásárhely-Kishomokon (Ein Gräberfeld in Hódmezővásárhely-Kishomok aus der Bronze-, Skythen-, La Tène- und

Restricted access

-III Kovács L. 1985 Honfoglalás kori sírok Nagytarcsán I: Temető utca 5. ComArchHung 125-139. Honfoglalás kori sírok Nagytarcsán I: Temető utca 5 ComArchHung 125

Restricted access

7 183 244 1960 VI. századi germán temető Hegykőn (Germanisches Gräberfeld aus dem 6. Jh. in Hegykő). SSz 14/3, 198–204. 1961 VI

Restricted access

2004–2005-ben egy hosszan használt, több periódusú középkori és kora újkori temető részletét tártuk fel. A temetőket Szöged/Sajószöged egykori lakói a 11. századtól a 18. század első harmadáig használták. A különböző korszakok temetkezési szokásainak elkülönítésében gazdag történeti forrásanyag is segített.

Restricted access

. Ilon Gábor 1999 Hun kori temető részlete Nagydém-Középrépáspusztán (Hunnenzeitlicher Gräberfeldteil in Nagydém- Középrépáspuszta) . In: Perémi , Á. (szerk.): A népvándorláskor fiatal

Restricted access

” Prikaszpijá. 57 71 Gróf, P. 1992 Népvándorláskori vonatkozások egy Késő római erőd és temető f eltárásának kapcsán. JAMÉ 30

Restricted access

An anthropomorphic bronze vessel was recovered from a cremation burial of the Budaújlak cemetery section of the canabae’s western cemetery by Bécsi Road in Budapest. The other grave goods from the burial were three light coloured handled jugs, a silver T brooch lacking the pin, a strongly corroded iron belt buckle (?) and bronze fragments that probably came from a small casket. According to the anthropological examination, the few calcinated bone fragments from the burial suggest that the deceased had been a “probably adult man”.

Restricted access

Almási T.–Bóna I.–Marosi E. 1994 Nagyvárad. In: Korai Magyar Történeti Lexikon. Budapest, 480–481. Ardos, Fr. 1936 Familia IV, 61. Bálint Cs. 1971 X. századi temető a

Restricted access

–41. Bencze Z.–Szigeti J. 2009/2010 Honfoglalás kori temető Soroksár határában (M0 BP 09) (Cemetery from the Hungarian Conquest Period on the Route of the M0 Ring Road). BudRég XLII–XLIII, 53–79. Bende L.–Lőrinczy G. 1997 A szegvár

Restricted access

Almássy K. 1997–1998 Kelta temető Tiszavasvári határában (Une nécropole celtique à Tiszavasvári). JAMÉ 39–40, 55–106. Benadik, B.–Vlaček, E.–Ambros, C. 1957 Keltische Gräberfelder der

Restricted access