Search Results

You are looking at 1 - 10 of 16 items for :

  • "temetkezési szokások" x
  • All content x
Clear All

Glasfunde in Ungarn . Studia Archaeologica (Budapest) 9 . Bende Lívia 2017 Temetkezési szokások a Körös–Tisza–Maros közén

Restricted access

2004–2005-ben egy hosszan használt, több periódusú középkori és kora újkori temető részletét tártuk fel. A temetőket Szöged/Sajószöged egykori lakói a 11. századtól a 18. század első harmadáig használták. A különböző korszakok temetkezési szokásainak elkülönítésében gazdag történeti forrásanyag is segített.

Restricted access

Bóna István a szegvár-sápoldali 1. sírt az avarság első generációjához sorolta. Ennek megfelelően a temetkezési szokások és a mellékletek keleti párhuzamait keleten, főleg Közép- és Belső-Ázsiában kereste. Ugyanakkor az új eredmények fényében a sápoldali halott kulturális gyökerei Kelet- Európában, a Sivašovka-típusú temetkezések előzményei között keresendők. A sírban talált tárgyak kapcsolatai nem ázsiai, sokkal inkább közép-kelet-európai kontextusban értelmezhetők.

Restricted access

The study analyses the topography and the burial customs of the 11th–13th century graves excavated at Cluj-Mănăştur (Kolozsmonostor), together with their relationship to the settlement- and stone building remains of the site. It concludes how and how long could coexist from the 11th century onwards a county seat and a monastery surrounded by the same ramparts.

Restricted access

hiedelmek és temetkezési szokások [Mit dem Tod und den Toten verbundene Glaubensformen und Bestattungsbräuche]. In: Viga , Gyula (Hrsg.): Nagytárkány I. Tanulmányok a község településtörténetéhez és néprajzához . Fórum Kisebbségkutató Intézet

Restricted access

. Südungam im 10. Jahrhundert Tettamanti S. 1975 Temetkezési szokások a X-XI. században a Kárpát-medencében. StCom 3, 79-123. Temetkezési szokások a X

Restricted access

Archaeologica Hungarica 16 . Budapest . Bende Lívia 2017 Temetkezési szokások a Körös-Tisza-Maros közén az avar kor második felében. Bestattungsbräuche in der zweiten Hälfte der Awarenzeit im Gebiet zwischen Körös, Theiss und Maros . Studia ad

Open access

S. 1975 Temetkezési szokások a X–XI. században a Kárpát-medencében (Begräbnissitten im 10.–11. Jh. im Karpatenbecken). StCom 3, 79–123. H. Tóth E. 1974 Honfoglaláskori sír Kiskunfélegyházán (Ein landnahmezeitliches Grab in

Restricted access

Štúrovo . Bratislava. Tomka , Péter 2003 Az avar kori temetkezési szokások kutatásának újabb eredményei. Kettős és

Restricted access

. Szalontai . Szeged 2000 , 241 – 279 . Bende 2003a L. Bende : Temetkezési szokások a székkutas-kápolnadűlői avar temetőben (Bestattungssitten im awarenzeitlichen Gräberfeld von Székkutas-Kápolnadűlő) . In: K. B. Nagy : A székkutaskápolnadűlői avar

Restricted access