Search Results

You are looking at 1 - 10 of 1,207 items for :

  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Terhességi ritmuszavarok modern terápiás megközelítései

Modern therapeutic approaches of cardiac arrhythmias in pregnancy

Orvosi Hetilap
Authors: Ádám Riba, Barnabás Németh, Ferenc Árvai, Géza Lupkovics, and Tamás Tahin

pregnancy. [Szívritmuszavarok a terhesség során.] Szegedi Tudományegyetem, Aneszteziológiai és Intenzv Terápiás Intézet, Szeged, 2012. [Hungarian] 6

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Fruzsina Benyó, Alexandra Farkas, Hajnalka Horváth, Zoltán Zsolt Nagy, and Zsuzsanna Szepessy

References 1 Poór G. Biological therapy in the rheumatology practice in Hungary. [Biológiai terápia a hazai reumatológiai gyakorlatban.] Medicina Könyvkiadó, Budapest

Open access

Research , 3 ( 3 ), 161 – 168 . Havelka , J. 2015 ). EMDR (Eye Movement Desensitization & Reprocessing). Újrafeldolgozási terápia bilaterális ingerléssel In

Restricted access

L. (szerk.) Aneszteziológia és intenzív terápia.] Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2014; pp. 338–342. [Hungarian] 6 Fazakas J, Smudla A. Anaesthesia of pediatric solid organ

Open access

Absztrakt

Bevezetés: A neurológiai betegségek egyik legnagyobb csoportját a különféle eredetű mozgászavarok alkotják. Ezek közé tartozik a Parkinson-kór, amely a motoros-mozgató rendszert érintő tünetek, panaszok alapján ismerhető fel. A fentiek mellett azonban számos egyéb kísérő jelenséggel is számolni kell, amelyeket úgynevezett nem motoros tüneteknek nevezünk. Ezek közül több meg is előzi az ismert, klasszikus motoros tünetek megjelenését. Célkitűzés: Jelen összefoglaló a Parkinson-kórban megjelenő különböző alvászavarokat, azok felismerési és kezelési lehetőségeit ismerteti. Módszer: A szerzők áttekintették a PubMed-ben található, 2015. januárig megjelent, Parkison-kór és alvászavarok összefüggéseit vizsgáló közleményeket. Eredmények: A nem motoros tünetek egyik kategóriája az alvászavarok, amelyek között megtaláljuk az aluszékonysághoz vezető állapotokat, az insomniát vagy a parasomniák közé sorolt REM-magatartászavar-betegséget. Az alvászavarok kialakulásában a neurodegeneratív folyamat következményeként létrejövő agytörzsi és egyéb területek károsodása mellett (amelyek szerepet játszanak az alvás–ébrenlét ciklus szabályozásában) egyéb, jól befolyásolható faktorok (alvási apnoe betegség, nyugtalan láb szindróma stb.) is szerepet játszanak. Következtetések: A nem motoros panaszok felismerése és megfelelő kezelése a Parkinson-kórban szenvedő betegeknél az életminőséget jelentősen javítja. Orv. Hetil., 2015, 156(27), 1091–1099.

Restricted access

.1186/1751-0759-2-6 Bakó , T. ( 2014 ). Archeoverbális terápia műhely . XVIII. Budapesti Pszichológiai Napok (Pszinapszis) . Budapest, 2014. április 4 – 6 . Barratt , E.L. , & Davis , N

Restricted access

Irodalom Berán , E. ( 2009 ). A narratív perspektíva szabályozó szerepe a terápiás diskurzusban . Doktori disszertáció, ELTE, PPK

Restricted access

–24. [Hungarian] 5 Túri S, Bereczki Cs, Haszon I, el al. Therapeutical apheresis in childhood. [Terápiás aferezis gyermekkorban.] Focus Med 2012; 14(2–3): 25–31. [Hungarian

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Dávid Pilecky, Gábor Szudi, Enikő Kovács, Zsigmond Jenei, László Gellér, Krisztina Heltai, Levente Molnár, György Bárczi, Dávid Becker, Béla Merkely, and Endre Zima

. Intensive Care Med., 2003, 29 (3), 414–418. 19 Apponyi, Gy., Pilecky, D., Szelényi, Zs.., et al.: Restrospective analysis of ECG changes during hypothermia. [Terápiás

Open access
Magyar Pszichológiai Szemle
Authors: Ferenc Köteles, Dániel Fodor, Cziboly Ádám Cziboly, and György Bárdos

A szerzők sorra veszik a placebo terápiás felhasználása mellett, illetve ellen szóló különböző nézetrendszereket, érveket és implicit hiedelmeket. Áttekintik és értékelik az eddig született kutatási eredm__

Restricted access