Search Results

You are looking at 1 - 10 of 11 items for :

  • "termékenység" x
Clear All

világháború utáni epidemiológiai fejlődésben Magyarországon. Kézirat. KSH, Budapest Kamarás Ferenc (1997): A születési mozgalom és a termékenység jellegzetességei az elmúlt 125 évben. In: Kovacsics 1997: 317

Restricted access
Authors: Nikolett Pápay, Adrien Rigó, Olivér Nagybányai Nagy and Adrienn Soltész

myths in magazines. Sex Roles, 49 (12), 21–33. Kamarás, F. (2000). Termékenység, népességreprodukció. In T. Kolosi, I.Gy. Tóth, & Gy. Vukovich (szerk.), Társadalmi riport 2000 (409−432). Budapest: TÁRKI

Restricted access

. Magyar Tudomány 2002/4 419 439 Kamarás Ferenc (2001): A termékenység alakulása és befolyásoló tényezői. In

Restricted access

A gyulladásos bélbetegség fiatal, termékeny korban lévő felnőtteket érintő megbetegedés, amelynek népesedési következményei sem elhanyagolhatóak. Míg a termékenység (férfiak szulfaszalazinkezelésétől, illetve ileum-poch analis anastomosison átesett nőktől eltekintve) nem különbözik jelentősen az átlaglakosságétól, az „önkéntes gyermektelenség” előfordulása nagyobb, 14–18%. A betegek megfelelő felvilágosítása a terhesség kimeneteléről, a gyógyszerelés lehetőségeiről, azoknak nem kívánt hatásairól, a család bevonása a döntéshozatalba kiemelt jelentőségű, amellyel a gyulladásos bélbetegségben szenvedők és családjuk „önkéntes gyermektelenségének” aránya csökkenthető, a gyógyszerszedés elfogadása javítható. A szerzők összefoglalják a gyulladásos bélbetegségnek a termékenységet, a terhesség kimenetelét befolyásoló hatását, a gyógyszerelés lehetőségeit a fogantatás előtt, a terhesség, illetve a szoptatás alatt. Orv. Hetil., 2012, 153, 1855–1862.

Open access

Dolgozatunkban a szegénységgel összefüggő két szociálpolitikai kérdést: a család­tervezést és a marginális csoportok, a cigányság helyzetét vizsgáljuk. A családtervezés tekintetében azt a politikai kampányt elemezzük, amely az Antall-kormányzat idejében folyt 1992-ig, a ma is hatályos abortusz-törvény meghozatala előtt. A cigányságot illetően azt hangsúlyozzuk, hogy kultúrája a szegénység és a marginalitás szub­kultúrájától nem vonatkoztatható el, azonban a specifikus, csak cigány szubkultúra hatásait sem hagyhatjuk figyelmen kívül.

Restricted access

. Makó A. & Tóth B. , 2007 . A talajok vízgazdálkodása és a termékenység . Agro Napló XI . ( 2 ) 46 – 47 . Makó

Restricted access
Authors: Zoltán Langmár, Máté Mátrai, Ferenc Bánhidy and Sándor Csömör

A modern, kombinált onkoterápiás módszerek egyre jobb túlélési eredményeket és életminőséget biztosítanak, ezért várhatóan mind nagyobb számban lesznek olyan páciensek, akik a reproduktív funkciók megőrzésének igényével lépnek fel. Több módszer áll rendelkezésünkre, amellyel biztosítható a termékenység az onkoterápia kapcsán. Annak ellenére, hogy az eljárások többsége még kísérleti stádiumban van, és a hatékonyságuk, valamint biztonságosságuk nem pontosan meghatározott, a fertilitás megőrzésének lehetőségei mindenképpen ígéretesek. A szervezeten kívüli megtermékenyítés és az embriók krioprezervációja kidolgozott eljárás, de kivitelezése késlekedést okoz az onkoterápia megkezdésében, ami bizonyos ráktípusok esetében kockázatos lehet. Emellett a magas ösztrogénszinteket eredményező petefészek-stimulációs kezelések ellenjavalltak ösztrogénfüggő daganatok fennállása esetén. Az érett petesejtek krioprezervációját követően, intracitoplazmatikus spermiuminjekció segítségével végzett in vitro fertilizáció kivitelezhető lehet, de alkalmazhatósága korlátozott az alacsony sikerességi arány miatt. A petefészekszövet fagyasztással történő konzerválására és sikeres autotranszplantációjára vonatkozó klinikai tanulmányok ismertek. A fagyasztás/felolvasztás folyamán alkalmazott korszerű technológiák eredményei egyre ígéretesebbek. Ennek ellenére egyelőre még csak egy élveszülésről számoltak be a módszer alkalmazását követően. Ez az eljárás a közeljövőben alkalmas lehet a pubertás előtti életkorban levő nőbetegeknél a későbbi termékenység biztosítására. A petefészekszövet krioprezervációja és transzplantációja azonban egyelőre még kísérleti eljárásnak tekintendő, és további evidenciák szükségesek az eljárás hatékonyságára és biztonságára vonatkozóan.

Restricted access
Authors: Judit Kálmán, Judit Bajor, János Gáll, László Harsányi, Henrik Csaba Horváth, Olga Kerékgyártó, Ádám László, János Novák, Ágnes Salamon and Judit Wacha

Bevezetés: A gyulladásos bélbetegségek élethosszig tartó lefolyást mutatnak, a termékenység viszont időkorlátok közé szorított. Célkitűzés: Gyulladásos bélbetegségben szenvedő nőkben a szülészeti-nőgyógyászati aspektusok pontosabb megismerése. Módszerek: A szerzők kérdőíves felméréssel 100 beteg és 100 egészséges kontroll nő adatait dolgozták fel. Eredmények: Későbbi életkorban kezdődő betegség esetén a menarche korábban jelentkezik (p = 0,03). A bélbetegség aktivitása, a szteroidok és 5-aminoszalicilát készítmények menstruációs zavart okozhatnak. A betegek ritkábban alkalmaznak fogamzásgátló módszereket (p = 0,002), mégis a tervezéstől a teherbe esésig eltelt idő a betegeknél hosszabb. A betegek vérszegényebbek, mint a kontrollok (p<0,001). A bélbetegség tünetei terhesség alatt enyhébbek, mint a betegség kezdetén és a post partum időszakban (p<0,001). A túlsúly kedvezően alakítja a tünetek átlagos súlyosságát, a terhesség alatti tüneteket (p = 0,042) és a szövődmények relatív gyakoriságát. Az újszülötteknél gyakoribb a koraszületés (p = 0,019) és a kis születési súly. Szövődményes gátmetszés gyakrabban fordul elő a betegcsoportban (p = 0,019). Következtetések: A terhesség jótékonyan hat a bélbetegségek tüneteire, amennyiben a fogamzás nyugalmi periódusban történt. Orv. Hetil., 2012, 153, 1832–1838.

Open access
Authors: Anna Susánszky, Éva Susánszky, Piroska Balog and Mária Kopp

kapcsolatok térhódítása Magyarországon és néhány szempont a demográfiai átalakulás értelmezéséhez. Demográfia , 48 (2–3): 187–217. Stefán-Makay Zs. (2009): A franciaországi családpolitika és a magas termékenység összefüggése

Restricted access
Authors: Ágota Moravcsik-Kornyicki, Zsigmond Kósa, Anikó Gyulai, Renáta Jávorné Erdei and Karolina Kósa

://vtki.uni-nke.hu/uploads/media_items/nfft-muhelytanulmanyok.original.pdf [accessed: June 2, 2017]. [Hungarian] 28 The new tendencies of the fertility in Hungary. [A hazai termékenység legújabb irányzatai.] Statisztikai Tükör 2011; 80: 1–4. Available

Restricted access