Search Results

You are looking at 1 - 10 of 6,110 items for :

  • Refine by Access: All Content x
Clear All

. Harnos ZS. , 1993 . Idojárás és idojárás–termés összefüggéseinek idosoros elemzése . In.: Aszály 1983 (Szerk.: BARÁTH CS.-NÉ, GYORFFY B. & HARNOS Zs.) 9 – 43 . KÉE. Budapest

Restricted access

. Biometriai módszerek a kutatásban Szász G., 1981. Az időjárási folyamatok és a termés közötti kapcsolat modellezésének alapjai. Időjárás. 85 . 334--345. Az

Restricted access

previous N application in two Hungarian long-term field trials. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 36 . 215–230. Bircsák Residual effects of previous N application in two Hungarian long-term

Restricted access
Agrokémia és Talajtan
Authors: M. Jolánkai, Á. Tarnawa, H. F. Nyárai, Z. Szentpétery, and M. K. Kassai

References Berzsenyi Z. – Árendás T. , 2009 . The importance of long-term trials in the development of crop

Restricted access

Debreczeni, B. (2009): Nemzetközi áttekintés a világ szántóföldi tartamkísérleteiről. (International review of the world’s long-term field experiments.) pp. 19–20. In: Debreczeni, B., Németh, T. (eds.), Az

Restricted access

25 36 48 Kane, J. M.: Treatment programme and long-term outcome in chronic schizophrenia. Acta Psychiatr. Scand. Suppl., 1990, 82 (S

Restricted access

. Modeling the long-term behaviour of structural timber for typical service class II conditions in South-West Germany , Habilitation Thesis , University of Stuttgart . Germany , 2010 . [4] STN EN 338

Restricted access

classification systems ( Czinder and Török 2015 ; Palassi and Danesh 2016 ). Long-term durability is also important for the description of the behavior of the various rocks undergoing continuous abrasive impact. Erichsen ( 2015 ) tested the long-term

Open access

. Confer , J. C. , Perilloux , C. , & Buss , D. M. ( 2010 ). More than just a pretty face: Men’s priority shifts toward bodily attractiveness in short-term versus long-term mating contexts . Evolution and Human Behavior , 31 ( 5 ), 348 – 353

Open access

Johnston, A. E. , 1989. The value of long-term experiments, a personal view. In: Longterm Studies in Ecology: Approaches and Alternatives. (Ed.: Linkens, E. G. ) 175–179. Springer Verlag. New York. USA. Johnston A

Restricted access