Search Results

You are looking at 1 - 7 of 7 items for :

  • "természetgyógyászat" x
  • All content x
Clear All

Books Varsányi, P. (2007a). A természetgyógyászat iránti nyitottság I. Komplementer Medicina , 11 (2), 35–39. Varsányi, P. (2007b). A természetgyógyászat iránti nyitottság II. Komplementer

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Sándor Árpád Soós, Ajándék Eőry, Ajándok Eőry, László Harsányi, and László Kalabay

Absztrakt

Bevezetés: A nem-konvencionális gyógymódokat a betegek igénye tartja fenn, és alkalmazásuk gyakran rejtve marad a családorvosuk előtt. Célkitűzés: Felmérni a családorvosok véleményét a nem-konvencionális gyógymódokról, oktatásukról és integrációjuk lehetőségeiről. Módszer: Önkéntes, anonim kérdőíves felmérés a Semmelweis Egyetem Családorvosi Tanszékének két továbbképző rendezvényén. Eredmények: A 194 háziorvos (39,8%-os válaszadási arány) 14%-a rendelkezett természetgyógyász végzettséggel és egynegyedük alkalmazott ilyen módszereket. A válaszadók 45%-a állította, ők vagy családtagjaik betegség esetén igénybe vesznek ilyen gyógymódokat. Döntő többségük (91,8%) tudni akart minden, a betegeik által igénybe vett módszerről, ugyanakkor 82,5%-uk nem tartotta magát elég tájékozottnak a nem-konvencionális gyógymódokkal kapcsolatban. Többségük (86%) szerint a nem-konvencionális gyógymódokat oktatni kellene az egyetemen. A női nem, húsz évnél rövidebb praxisgyakorlat és a személyes tapasztalat növelte a tanulás iránti igény valószínűségét. Következtetések: A megkérdezett családorvosok jelentős része szeretne tudni a betegeik által alkalmazott nem-konvencionális gyógymódokról, szükségesnek látná ezek oktatását az egyetemen, és speciális csoportjuk szívesen képezné magát ezen a területen. Orv. Hetil., 2015, 156(28), 1133–1139.

Open access

legal regulation in Hungary. PhD-thesis. [A természetgyógyászat integrációja a modern medicinába, különös tekintettel az orvosképzésre és a hazai jogi szabályozásra. PhD-értekezés.] Debreceni Egyetem, Orvos- és

Open access

Antal Z., L. , & Szántó Zs. ( 1992 ). A természetgyógyászat és az orvostudomány konfliktusa. In V. Gáthy (szerk.), Leltár ( 79 – 92 ). Budapest : MTA Társadalmi Konfliktusok Kutató Központja

Restricted access

). Modernkori egészségféltés . Mentálhigiéné és Pszichoszomatika , 13 ( 1 ), 37 – 55 . Köteles , F. ( 2014 ). A Holisztikus Természetgyógyászat Kérdoív magyar változatának

Restricted access

–198. Knutsen, S. F. (1994): Life Style and the Use of Health Services. American Journal of Clinical Nutrition. 59. 5, 1171–1175. Koltay E. (1997): Megjegyzések a magyar természetgyógyászat intézménytörténetéhez. Komplementer

Restricted access

. ( 2014 ). A Holisztikus Természetgyógyászat Kérdoív magyar változatának (HCAMQ-H) pszichometriai vizsgálata [Psychometric evaluation of the Hungarian version of the Holistic Complementary and Alternative Medicine Questionnaire (HCAMQ-H)] . Mentálhigiéné

Restricted access