Search Results

You are looking at 1 - 10 of 111 items for :

  • "terminológia" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Fóris , Á. 2005 . Hat terminológia lecke . Pécs : Lexikográfia Kiadó . 3 Kiefer , F. 1983 . Az előfeltevések elmélete . Budapest : Akadémiai Kiadó

Restricted access

IRODALOM 1 Fóris , Á. 2007 . A terminológia megújításának feladatai: a műszaki-tudományos terminusok rendszerezése . Magyar Nyelv CIII ( 1 ), 55 – 66 . http

Restricted access

Magyar Terminológia 3 1 41 51 . ISO/TC 37/ SC 1/CD 704.2 N 133 95 EN. 1995 Terminology Work — Principles and Methods

Restricted access

: Szaknyelvoktatók és -Kutatók Országos Egyesülete. 205 - 212 . Bérces Ed. 2006 . A sportlexikográfia és -terminológia az új sportágak

Restricted access

Finno-Ugric languages of the Russian Federation. (Terminologia et Corpora II), Szombathely : BDF . 31 – 39 . 6 Jandakova , E. 2005 . Яндакова, Е. Роль Валентина олумба в

Restricted access

. Sala M. – Tănăsescu , F. – Vintilă-Rădulescu , I. (eds.) 2000 . Terminologia în România şi Republica Moldova , Cluj: Clusium. 25. Tănăsescu

Restricted access

://www.termologic.com/EconomicValueTerminology.pdf (hozzáférés: 2009. május). 2. Demeczky J. 2008 . Terminológia a szoftveriparban . Magyar Terminológia 1 ( 2 ), 189 – 204

Restricted access

Absztrakt

A tanulmány bevezetője röviden ismerteti azokat a körülményeket, amelyek eredményeképpen az ír nyelv saját országában kisebbségi nyelvvé vált. A cikk fő része részletesen tárgyalja az ír terminológia-fejlesztés történetét, és megvizsgálja annak kontextusát, hátterét, speciális körülményeit, a modern értelemben vett terminológia-fejlesztés kialakulását és jelenlegi állapotát, valamint a terminusalkotás alapelveit és módszereit, illetve az írországi terminusalkotáshoz és terminológia-fejlesztéshez kapcsolódó problémákat.

Restricted access

A terminológia elméletei

Leírás (deskripció), előírás (preskripció) és magyarázat

Magyar Terminológia
Author:
Maria Teresa Cabré Castellví

Summary

Az elmúlt évtizedben a terminológia elmélete a legkülönbözőbb körökben képezte vita tárgyát. Ez a cikk annak az okait vizsgálja, hogy miért kapott ez a téma ilyen sok figyelmet mostanában. Először a Wüster által kidolgozott elméletet tekintem át, és megvizsgálom a modell kialakítását motiváló okokat. Aztán megmagyarázom, hogy miért nem vitatták vagy vonták kétségbe oly sokáig Wüster elméletét. Ez elvezet minket azokhoz az okokhoz, hogy miért hallani mostanában oly sok kritikus véleményt mind a hagyományos nézeteket vallóktól, mind azokon kívülről. Azt is megvizsgálom, hogy ezek az új gondolatok milyen fogadtatásban részesültek a terminológiai körökben. Végül, a terminológia elméletére vonatkozó saját definíciómat is bemutatom, megvizsgálom azokat a fontos kérdéseket, amelyeket egy ilyen elméletnek figyelembe kell vennie, és azt is megmutatom, hogy én mivel tudok hozzájárulni a vitához.

Restricted access

Irodalom Bölcskei A. 2010 . A szabványosítás online vetülete: angol nyelvu webhelyek . Magyar Terminológia 3 ( 1

Restricted access