Search Results

You are looking at 1 - 10 of 56 items for :

  • "terrorist" x
  • All content x
Clear All

Africa . African Development Review , 27 ( 4 ): 456 – 468 . Filer , R. K. – Stanišić , D. ( 2012 ): The Effect of Terrorist Incidents on Capital Flows . CESifo Working Paper

Restricted access

Thepolicy of “proscription” or “designation” of groups and individuals as “terrorist” has been deployed as acrucial legal weapon in the global war on terrorism. Despite its serious humanrights implications, judicial review is excluded from this highly politicisedprocess, which has been embraced uncritically by the international communityand member states' domestic legal system. The essay aims to survey certaincontradictions within legal regimes imposed by the UN Security Council, the EUand the Hungarian Government, aimed at freezing assets and financialtransactions of terrorist organisations and organs associated withanti-democratic political regimes. It is argued that legal regimes that wouldserve the thorough implementation of anti-terrorist sanctions brought by the UNSecurity Council or the European Council are extremely underdeveloped. In otherwords, the three normative levels of sanction measures-(1) legislation passedby the UN Security Council; (2) the implementing legislation of member statesand the EU; (3) sui generis EU sanction-regulations-arenot harmonized. Even though the examples are brought from Hungary, a newEU-member state that so far has not been directly affected by terrorism,arguably the scrutinized controversies point to general Rule of Law questionsthat presumably most European states are bound to face.

Full access

Absztrakt

A tanulmány negyedik része egy projektnek, amely azt kutatja, hogyan fogják fel a k. sz.-ek a terroristát mint különböző regények irodalmi hősét különböző szerepekben. Ezúttal Joseph Hasslinger Operabál című regényéből vett szövegkorpusz főhősének, egy terrorista csoport vezetőjének a vizsgálatáról számolunk be. Az olvasók önészlelését és a kérdéses hős észlelését a Gough– Heilbrun-féle Tulajdonságlista Agresszivitás Skálájával vizsgáltuk ezúttal is. Ezen kívül mértük az olvasás közbeni élményállapotokat és érzéseket, valamint a szöveg sajátosságainak és a jelentésének megítélését, valamint az irodalmi értékhez való viszonyt. A tanulmány bemutatja és megvitatja ezek egymáshoz fűződő kapcsolatait, és összehasonlítja őket a korábban közölt vizsgálatok legfőbb eredményeivel.

Restricted access

Abstract  

September 11 may thus be an instance where, tragically, “reality” seems to clash with the truth claims of postcolonial studies. If the credo of postcolonial studies is that hybridity is in itself an antidote to every form and kind of fundamentalism, the events of September 11 seemed to prove that hybridity can in fact coexist with fundamentalism. Not entirely in opposition to postcolonial studies but nevertheless trying to call for its extension in disciplinary terms, this paper suggests that there may in fact be a need for us to (re)turn to two paradigms in particular: the growing field of what is called “citizenship studies”, and the method of Critical Race Theory. Both paradigms, it could be argued, put emphasis on both the historical and the national. There may thus not only be a need for thinking “beyond” the postcolonial, but to inquire into the fields which postcolonial studies (despite its impressive disciplinary and geographical scope) tends to disregard; and to ask whether these fields may not in fact be seen as being complimentary to postcolonial studies or even as being productive alternatives to it.

Restricted access

Summary

A tanulmány egy kutatás 3. része, amely a terroristának mint irodalmi hősnek a felfogását vizsgálja különböző regényekben. A tanulmány Doris Lessing A jó terroristacímű regényéből vett szövegkorpuszt használja, méri meg fogadtatását különböző változókkal. Nevezetesen, bemutatja és megvitatja a) a k.sz.-ek önpercepciója és a hősről kialakított percepciója közötti viszonyt az agresszivitás/nem agresszivitás index alapján, összehasonlítva azt a két előző vizsgálat megfelelő adataival, b) a hős percepciójának a módját, viszonyítva a terrorista megfelelő sztereotípiáihoz, kiemelve bizonyos atipikus, egyéni és/vagy nemi jegyeket, c) a hősnek tulajdonított jellemvonások ŕ9

Restricted access

– 132 . Amélie , C. – Darné , O. ( 2006 ): Large Shocks and the September 11th Terrorist Attacks on International Stock Markets . Economic Modeling , 23 ( 4 ): 683 – 698

Restricted access
Pollack Periodica
Authors: Alina-Maria Nariţa, Vlad Gurza, Răzvan Opriţa, Alexandra Keller, Iasmina Apostol, Marius Moşoarcă, and Cătălina Bocan

. [27] FEMA 426, Reference manual to mitigate potential terrorist attacks against buildings, Department of Homeland Security, Science and Technology Directorate, Infrastructure Protection and Disaster Management Division, 2003

Restricted access

Abstract  

Triggered by the events of September 11, 2001, the Finnish Government took the initiative to promote radiation measurement techniques for counter terrorist activities. Consequently, the Radiation and Nuclear Safety Authority developed an advanced mobile unit for radionuclide source finding. The key design requirement was the capability to measure, analyze and communicate the results in real-time. A vehicle was built with mean response time. The in-situ gamma-spectrometric measurement start to alarm the operation center in 8 seconds. In-situ gamma-spectrometric data from both test and surveillance missions are presented.

Restricted access

Abstract  

The events of September 11th have had a deep impact on theoretical discourses. A reality marked by conflicts challenges the widely debated postcolonial theories which for a long time have described cultural contact in conciliatory, consensual terms as “hybridity” or “Third Space”. In the wake of this paradigm shift there has been a renaissance of antagonistically organized concepts such as Huntington’s “clash of civilization”, long considered obsolete. The rhetorical patterns of Franz Fanon, a forgotten founder of postcolonial studies, have also experienced a revival in the daily press since 9/11. In this sense the terrorist attacks are seen as the answer of the “wretched of the earth” to globalization. The recourse to Fanon’s metaphors highlights how far the canonized postcolonial theories of Said, Bhabha and Spivak are removed from their subject and how, due to their “fashionable” status, they have gained a problematic momentum. It also implicitly questions the purpose of theories in general.

Restricted access

A 2001. szeptember 11-i terrortámadások már a XXI. század kezdetén a század szimbólumává váltak. A World Trade Center eltűnő ikertornyainak dupla felkiáltójelével írták a globális e-társadalom építményének immár repedésekkel teli falára az új harcrendet (Echelon): NYÍLT GLOBALIZÁCIÓ ELLEN REJTETT HÁBORÚ. A terrortámadások által felszínre került mély társadalmi problémákra alapjaiban téves biztonságpolitikai válasz született. A hidegháborús időkben fogant Echelon-projekt eszközrendszeréből – a technika rohamos fejlődésével – a Földet behálózó, globális Nagy Testvér, azaz a globális hatalom kezében összpontosuló globális „harcrend” alakul. Az adózók dollár százmilliárdjaiból fenntartott, új „brute force” biztonságpolitika, amelynek zászlajára a „terrorizmus elleni küzdelem” jelszavát írták, mégsem a terrorizmusra mért megsemmisítő csapást, csupán áthelyezte a terrorcselekmények színtereit az Egyesült Államokból. Az új „harcvonal” a 2000-es évek közepére már Európában volt. 2004: Madrid, 2005: London. 2010-ben az Európai Unió kilenc tagállamában 249 terrortámadást regisztráltak. Joggal vetődik fel mindenkiben a kérdés, hogy az évente több százmilliárd dollárt felemésztő globális harcrend, amelynek zászlaján már régen nem a hidegháború, hanem a „terrorizmus elleni globális küzdelem” áll óriási betűkkel, kinek a biztonságát biztosítja. Lehet, hogy ez a „brute force” biztonságfilozófia éppen a terrorizmus biztonsága? Az ártatlan civil társadalomnak, a „megvédett” embereknek csupán filozófia? A dolgozatban igyekszem rámutatni, hogy a terrorizmus rejtett háborújára nem megfelelő válasz a mérhetetlen költséggel, de kis hatékonysággal működő globális „harcrend”. Ha megértjük a globalizáció mélyén lappangó társadalmi törvényeket, világossá válik, hogy globális „harcrend” ellen nem lehet egy másik globális harcrend a válasz. Vagyis éppen a nyílt, globális „harcrend” kényszerítette ki a rejtett háború válaszát.

Restricted access