Search Results

You are looking at 1 - 4 of 4 items for :

  • "terrorista" x
  • All content x
Clear All

Check List Manual . Consulting Psychologists Press , Palo Alto, CA , 3 – 13 . 5. Halász L. ( 2006a ): A terrorista mint irodalmi hős percepciója az irodalmi

Restricted access

Summary

A tanulmány egy kutatás 3. része, amely a terroristának mint irodalmi hősnek a felfogását vizsgálja különböző regényekben. A tanulmány Doris Lessing A jó terroristacímű regényéből vett szövegkorpuszt használja, méri meg fogadtatását különböző változókkal. Nevezetesen, bemutatja és megvitatja a) a k.sz.-ek önpercepciója és a hősről kialakított percepciója közötti viszonyt az agresszivitás/nem agresszivitás index alapján, összehasonlítva azt a két előző vizsgálat megfelelő adataival, b) a hős percepciójának a módját, viszonyítva a terrorista megfelelő sztereotípiáihoz, kiemelve bizonyos atipikus, egyéni és/vagy nemi jegyeket, c) a hősnek tulajdonított jellemvonások ŕ9

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Erika Éva Bálint, György Falkay, and Gábor Sándor Bálint

A khat, a Catha edulis növény friss, zsenge leveleinek fogyasztása (rágcsálása) veszélyes az egyén egészségére, valamint társadalmi és gazdasági helyzetére, így az egész társadalomra nézve is. A legutóbbi közlések szerint a khatnak (katinon) esetlegesen lehetnek olyan emésztőrendszeri hatásai is, amelyeket eddig nem vagy alig ismertünk. A szerzők saját vizsgálatai azt látszanak bizonyítani, hogy a növénynek nincs emésztőrendszeri, gyomor- és nyombélfekélyt kiváltó hatása, amely megfelel a khat bizonyított sympathomimeticus hatásának, míg az első és már kimutatható hepaticus hatása a májsejtek mitochondriumainak szignifikáns megnagyobbodása. További problémát jelent, hogy az utóbbi időben felvetődött annak lehetősége, hogy a növény illegális forgalmazásából eredő haszon egy része szintén illegális (terrorista) célok elérését szolgálja. Orv. Hetil., 2013, 154, 1055–1057.

Restricted access

American-Hungarian cross-cultural study . Empirical Studies of the Arts , 9 , 143 – 163 . 11. Halász L. ( 2006 ): A terrorista mint irodalmi hős percepciója és

Restricted access