Search Results

You are looking at 1 - 10 of 16 items for :

  • "text processing" x
  • All content x
Clear All

Absztrakt

A tanulmány negyedik része egy projektnek, amely azt kutatja, hogyan fogják fel a k. sz.-ek a terroristát mint különböző regények irodalmi hősét különböző szerepekben. Ezúttal Joseph Hasslinger Operabál című regényéből vett szövegkorpusz főhősének, egy terrorista csoport vezetőjének a vizsgálatáról számolunk be. Az olvasók önészlelését és a kérdéses hős észlelését a Gough– Heilbrun-féle Tulajdonságlista Agresszivitás Skálájával vizsgáltuk ezúttal is. Ezen kívül mértük az olvasás közbeni élményállapotokat és érzéseket, valamint a szöveg sajátosságainak és a jelentésének megítélését, valamint az irodalmi értékhez való viszonyt. A tanulmány bemutatja és megvitatja ezek egymáshoz fűződő kapcsolatait, és összehasonlítja őket a korábban közölt vizsgálatok legfőbb eredményeivel.

Restricted access
Across Languages and Cultures
Authors: Elisa Perego, Monika Laskowska, Anna Matamala, Aline Remael, Isabelle S. Robert, Agnieszka Szarkowska, Anna Vilaró, and Sara Bottiroli

Recent research on the reception of interlingual subtitling revealed that it is cognitively effective: watching a subtitled film results in a good understanding of the film content, it does not require a significant tradeoff between image processing and text processing, and it leads to a good performance in the recognition of the words and expressions contained in the subtitles. To date, the studies that revealed the effectiveness of subtitle processing have been conducted mono-nationally — e.g. d’Ydewalle and De Bruycker (2007) in Belgium; Wissmath et al. (2009) in Switzerland; Perego et al. (2010, 2015) in Italy; Hinkin et al. (2014) in the US. However, it has not yet been demonstrated empirically whether subtitle effectiveness varies depending on the familiarity of viewers with subtitles. The cross-national study described in this paper aims to fill this gap and appraise the cognitive performance and overall appreciation of a moderately complex subtitled film by viewers with different degrees of familiarity with subtitles, i.e., viewers living in countries (Italy, Spain, Poland and Dutch-speaking Belgium) with different audiovisual translation traditions. The main findings reveal that subtitling is effective irrespective of users’ familiarity with it, although it is not enjoyed equally among the tested populations.

Restricted access

Abstract  

Advanced scientometric tools are moving from the realm of the privileged few with access to mainframe and minicomputers to the desktop of researchers equipped with personal computers. This shift is not only due to the decreasing cost and technological advances in PCs but the ready availability of a powerful multitasking operating system, a versatile text processing language and easy access to the Internet. Furthermore, the latest releases of PC software, such as Microsoft Excel, make it possible to develop graphical user interfaces into complex bibliometric data for a wide spectrum of researchers and policy analysts. Recent developments in digital communication, in particular, tools to access the Internet via the World Wide Web will provide even greater flexibility to those researchers wishing to make their scientometric data available to a diverse international audience. This paper examines how the BESST project developed a Desktop Scientometric environment using public domain, hardware independent software, prototyped a graphical user interface to provide easy access to UK sectoral level bibliometric data and gives a glimpse into future developments.

Restricted access

Absztrakt

A tanulmány alapvetően két kérdést vizsgál empirikusan: mennyiben olvassuk bele magunkat — a személyiségstruktúrát tekintve — olvasmányainkba? Illetve, tetten érhető-e az identitásállapotokra érzékeny élettörténeti epizódok szövegjellemzőiben a transzformatív esztétikai élmény? A munka elméleti és módszertani alapját a narratív pszichológia adja, melynek keretén belül arra teszek kísérletet, hogy az elbeszélő személyiségének integráltságát többfajta szövegtípusban azonosítsam: élettörténeti epizódokban és az identitás problémáját artikuláló művészeti alkotások befogadási jegyzőkönyveiben. Az önéletrajzi epizódok koherenciájának és az elbeszélő én integráltságának összefüggése mára a narratív pszichológia közhelyének számít (ld. Erős és Ehmann, 1996; Pléh, 1998), aművészetbefogadásban pedig Holland tranzaktív elmélete (1975) nyitotta meg a lehetőségét annak, hogy az esztétikai válaszokat az identitás lenyomataként kezeljük. Módszertanilag a szövegfeldolgozás kognitív elméletei nyújtják a legbiztosabb bázist a műalkotásról létrehozott koherens reprezentáció elemzéséhez, így 19 egyetemi hallgató befogadási jegyzőkönyveinek és élettörténeteinek empirikus vizsgálatában a Trabasso és van den Broek (1985) által kidolgozott kauzalitás tipológiát, illetve Graesser, Singer és Trabasso (1994) narratív szövegek megértéséhez szükséges következtetési kategóriáit adaptáltuk. Az eredmények azt mutatják, hogy a legmarkánsabb összefüggést a személyes történetek cél- és következménystruktúrája mutatja az értelmezések azonos szövegjellemzőivel. Az alkalmazott módszertan egyben példa arra, hogyan lehet újszerűen adaptálni a narratív élettörténeti kutatásokat mint az én- és identitásállapotok megközelítését és mérését a művészeti befogadás vizsgálatába.

Restricted access

theory. In: Jääskeläinen, R., Puurtinen, T. & Stotesbury, H. (eds), Text, Processes, and Corpora: Research Inspired by Sonja Tirkkonen-Condit . Publications of the Savonlinna School of Translation Studies 5. Joensuu: Joensuu. University Press, 145

Restricted access

Hoidas, S. 2003. Conceptual Issues in the Organization of Tautological Doubling. In: Solovyev, V. & Polyakov, V. (eds), Proceedings of the International Conference on Cognitive Modeling in Linguistics. Text Processing and Cognitive Technologies Vol. 8

Restricted access

Processing. Discourse Processes Vol. 29. No. 1. 37–60. Noordman L. The Role of Coherence Relations and their Linguistic Markers in Text Processing Discourse

Restricted access

, processes and practices. Longman, Harlow. Hyland K. Writing: Texts, processes and practices 1999

Full access

, R. , Puurtinen , T. & Stotesbury , H. (eds) Text, Processes, and Corpora: Research Inspired by Sonja Tirkkonen-Condit . (Publications of the Savonlinna School of Translation Studies, 5). Joensuu : Joensuu University Press . 129 – 144

Restricted access

. F. & Janyan, A. 2008. Eye Movement Recordings as a Tool for Studying Mental Simulation of Speed in Text Processing by Professional Translators. Forum Vol. 6. No. 1. 59–74. Janyan A

Restricted access