Search Results

You are looking at 1 - 5 of 5 items for :

  • "the New Left" x
Clear All

Absztrakt:

Tanulmányomban a „hosszú” ’68-as diáklázadások történelmi előzményeit, fő történéseit, társadalmi hatásait és utóéletét mutatom be. Emellett tárgyalom azokat az elméleti problematikákat, melyeket mindezek felvetnek. Fő tézisem: a diáklázadások céljai komplexek voltak, számos emancipatorikus mozzanatot tartalmaztak, de a célok középpontjában a szabadság-egyenlőség-testvériség hármasából elsősorban a szabadság értéke emelkedett ki. Ez kapóra jött a ’70-es évek neoliberális fordulatát levezénylő társadalmi aktorok számára, melyek domesztikálták és a maguk javára használták fel a ’68-as ifjúság szabadságvágyát és ezzel összefüggő államellenességét. Bemutatom továbbá, hogy a lázadásoknak milyen azonos és különböző társadalmi előzményei, vonásai és hatásai voltak Nyugaton és Magyarországon. Elemzem azt is, hogy a ’68-as eszmei, etikai és szellemi hagyaték mindazonáltal igen gazdag és sokszínű, amelyekből a lázadó ifjak újabb és újabb generációi mind a mai napig táplálkozhatnak.

Open access

Absztrakt:

A szerző művelődéstörténeti kontextusba ágyazva vizsgálja, hogy az 1968-as esztendő „nagy eseményei” (gazdasági reform Magyarországon, diáklázadás Franciaországban, a „prágai tavasz” és leverése) miképp tükröződtek a hazai pedagógiai gondolkodásban és gyakorlatban. Igazolható-e, hogy a „reformista” és „ellenreformista” konfliktus mellett megjelent a „dogmatikus baloldal” és az „újbaloldal” párviadala is?

Open access

Abstract

Background: Although circular ventricle resection techniques are the gold standard of left ventricle restoration, these techniques can lead to suboptimal results. Postoperative systolic resection line can be inadequate, as it must be planned on a heart stopped in diastole. The impaired geometry and contractility may lead to increased short- and long-term mortality. Moreover, postoperative low cardiac output due to insufficient left ventricular volume results in a potentially unstable condition, and cannot be corrected. Our aim was to find a preoperative method to minimize risk and maximize outcome with left ventricle restoration. Methods: We have created a novel method combining surgery with modern imaging techniques to construct a preoperative 3D systolic heart model. The model was utilized to determine resection could be intraoperatively used to create the new left ventricle. Results: The computer assisted ventricle engineering technique is described step by step through a successful aneurysmectomy of a 61-year-old female patient with a complicated giant left ventricle aneurysm. Conclusions: Using this model we are able to find the optimal resection line providing excellent postoperative result, thus minimizing the risk of low cardiac output syndrome. This is the first report of our new combined approach to left ventricle restoration.

Restricted access

's new Klimt ”, The New Yorker , July 24, 2006, p. 77 . 9. For a more detailed analysis of this issue see Éva Forgács: “ How the New Left Invented East-European Art ”, Centropa , Vol. 3 , No. 2 , May 2003 , pp

Restricted access

is Watching: Mass Media in the Making and Unmaking of the New Left . Berkeley, CA : The University of California Press . Goffman , E. (1974/ 1986 ): Frame Analysis: An

Restricted access