Search Results

You are looking at 1 - 10 of 39 items for :

  • All content x
Clear All

/06/2018. Mauss , M. ( 1990 ): The Gift: Form and Reason for Exchange in Archaic Societies . New York : W. W. Norton . McCambridge , R. ( 2017 ): Where in the World

Restricted access

5 томах. Т. 1–4. Санкт-Петербург, 1997. Набоков 1997a = Набоков В. В. Предисловие к английскому переводу романа «Дар» (“The Gift”). В кн.: В. В. Набоков. Pro et contra. Санкт-Петербург, 1997. 49

Restricted access

, Pro et contra. Санкт-Петербург 1997. CONOLLYJ. Nabokov's Early Fiction. Patterns of Self and Other. Cambridge University Press, 1992. DAVYDOVS. The Gift: Nabokov's Aesthetic Exorcism of Chernyshevski: Canadian

Restricted access

The essay is dedicated to the study of the typological M. Bulgakov - V. Nabokov parallel on the basis of the novels “The Master and Margarita” and “The Gift”, these being two versions of Russian metanovel of the 20th century. Creative thinking of the two writers demonstrates affinity in the artistic method of fantastic, or mystic realism.

Restricted access

The monastery of Csorna (modern Western Hungary), which belonged to the Premonstratensian order and was established circa 1180, received the gift including the copies of the valuable charters from the archive of the Benedictine monastery of Hradisko ( Monasterium Gradicense ) in the vicinity of Olmütz/Olomouc. The earliest original of these charters dates from 1078. There are some documents written in Czech in this collection. The author of the article presents the textual and linguistic analysis of the oldest Czech charter dating from 1398.

Restricted access

References E. de Viveiros Castro 2009 The gift and the given: three nano-essays on kinship and magic Kinship and

Restricted access

Context . California: Wadsworth. Religion: The Social Context MAUSS, M. 1990: The Gift: the form and reason for exchange in archaic societies . Translated by W. D. HALLS. London: Routledge. The Gift: the form and

Restricted access

Economic Anthropology . In FIRTH, Raymond (ed) Themes in Economic Anthropology , 1 – 28 . London : Tavistock Publications. G odelier , Maurice 1999 The Enigma of the Gift. Cambridge : Polity Press. L ee , Richard Borshay 1997 Eating

Restricted access

Joachim von Watt (Ioachimus Vadianus) kommentárja, amely az első tudományos igényű Mela-kommentárnak tekinthető, elsőként 1518-ban jelent meg. Előzményének Ermolao Barbaro velencei humanista Castigationes Plinianae et in Pomponium Melam című filológiai kommentárját tekinthetjük. A lemmák vizsgálata során az ókori és a kora újkori uralkodóportrék két csoportját különíthetjük el, a jó és a rossz királyokét, illetve császárokét. A kommentárnak ez az olvasata az antik mű új tartalommal való felruházására irányuló törekvést példázza, amelynek során a lemmaíró Vadianus a korabeli olvasó számára hasznos ismereteket kíván közvetíteni. Ez az olvasat Vadianus későbbi munkájában, a Sankt Gallenben írt Epitome trium terrae partiumban már nem jelenik meg, ami bizonyítja a kommentár uralkodóképében rejlő propagandisztikus célokat. A rossz és jó uralkodók legkiemelkedőbb példái Nagy Sándor és I. (Jagelló) Zsigmond, a többi uralkodó e két pólus között helyezkedik el. Az ókor rossz uralkodóinak bemutatásakor Vadianus az ókori toposzokat követi: olvashatunk Neróról és Caliguláról, de a lemmákban rossz uralkodóként szerepel a késő római Pertinax császár is. A helvét humanista utóbbit erkölcsi szempontból ítéli el, bár a Historia Augusta leírásában nem szerepelnek az általa leírt morális aspektusok. Az antikvitás jó uralkodói, Antoninus Pius és Marcus Aurelius is erkölcsi szempontból kiemelkedőek Vadianus számára, azonban a modern uralkodók tekintetében a morális jó tulajdonságok mellett a hadi jártasság is a jó uralkodó ismérve. Véleménye szerint a jó uralkodó képes a kettőt összeegyeztetni egymással, és emellett emberi vonásait is megőrizni, ahogy I. Miksa és I. Zsigmond is.

Restricted access

KOROM, Frank J. 1990: Review of The Poison in the Gift. Journal of the American Oriental Society 110/3: 548-549.1996: Oral Canon Formation in a Bengali Religious Community. Suomen Antropologi 21/2: 12-22.1997a: 'Editing' Dharmaraj: Academic

Restricted access