Search Results

You are looking at 1 - 7 of 7 items for :

  • "tiszai kultúra" x
  • All content x
Clear All

2002-ben a XIX. század óta ismert és azóta folyamatosan pusztuló régészeti lelőhelyen, Békés-Povádzugban megelőző feltárást végeztek a tell környezetében tervezett vízelvezető csatorna nyomvonalán. Ekkor látott napvilágot egy a tiszai kultúrához sorolható, egész felületén bekarcolt díszítésű szövőszéknehezék. A tárgy különlegess_

Restricted access

–172. Kiss L. 1939 Fiatalabb kőkori telep és sírok Kenézlőn (Jüngere steinzeitliche Siedlung und Gräber in Kenézlő). FolArch 1–2, 7–12. Korek J. 1973 A tiszai kultúra. Doktori értekezés kézirata. Budapest

Restricted access

This is a study of the stone tools found in the rubble of a Prototiszapolgár culture house and the humus layer above during the 2007 excavations of Polgár-Bosnyákdomb. This assemblage marks an important interface between Late Neolithic and Early Copper Age lithic industries in this transitional period. The repertoire of raw materials is dominated by specimens from eastern sources, while the technology is characterized with Late Neolithic traditions.

Restricted access

Prehistory . Part 1: Critique, Europe and the Mediterranean . Oxford . K ovács K atalin 2013 a A tiszai kultúra településtörténetének

Restricted access

Korek 1973 = J. Korek: A tiszai kultúra (Die Theiss-Kultur). [Dissertation.] Budapest 1973. Renfrew--Shennan 1982 = C. Renfrew--S. Shennan: Ranking, Recource and Exchange. New

Restricted access

Morava. In: Otázky neolitu a eneolitu našich krajín — 2001. Hrsg. I. Cheben— I. Kuzma. Nitra 2002, 129–136. Korek 1987 = J. Korek : Szegvár-Tűzköves. A tiszai kultúra települése (A settlement of the Tisza culture

Restricted access

335 Hegedűs-Makkay 1987a = K. HEGEDŰS— J. MAKKAY: Vésztő-Mágor. A tiszai kultúra települése (Vésztő-Mágor. A settlement of the Tisza culture). In: L. Tálas (szerk.): A Tisza-vidék késő

Restricted access