Search Results

You are looking at 1 - 10 of 146 items for :

  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Cikkünk témája az elemi szilárdságtan úgynevezett szabad csavarási feladatának vizsgálata. Tudománytörténeti összefoglalón keresztül jutunk el a különböző analitikus megoldásokhoz, majd ezek eredményeit hasonlítjuk össze a numerikus megoldások eredményeivel. Az életrajzi összefoglalóban bemutatjuk azon kiemelkedő tudósok rövid élettörténetét is, akik ebben a témakörben kiemelkedőt alkottak, kiemelve a csavarással kapcsolatos munkásságukat, gondolataikat, elméleteiket. A kutatók közül Saint-Venant volt az, aki a legnagyobb áttörést érte el témánkban, az ő munkásságával részletesen foglalkozunk. A Prandtl által kicsit más szemszögből levezetett szappanhártya analógia részletesen bemutatásra kerül. Prandtl ide vonatkozó levezetései nemcsak a rugalmas feszültséganalízisre, hanem a képlékeny csavarási ellenállás meghatározására is felhasználhatók. Bredt életére és a csavarásra levezetett formuláira is kitérünk, ezek nagyban megkönnyítették a vékonyfalú szelvények analízisét. A rugalmas feszültséganalízis és képlékeny határteherbírás analitikus eredményeit különböző mintapéldákon keresztül – néhol kísérleti eredményeket is felhasználva – ismertetjük, alkalmazzuk és hasonlítjuk össze 3D végeselemekkel felépített kontinuummodellek numerikus eredményeivel. Az eredmények összehasonlításánál felhívjuk a figyelmet a különbségek okaira és miértjeire.

Restricted access

the half of the beam was used. Fig. 1 Mechanical model and the cross-section When subjected to torsion stress, depending on the boundary conditions, two primary cases can be distinguished, one free twist (or Saint-Venant torsion) and the warping or

Open access

stiffness or lateral support, then they may buckle out of the loading plane [ 1 ]. The critical value of a load at which buckling occurs may be substantially less than the girders' in-plane load resistance. The lateral-torsional resistance, usually given in

Restricted access

2002 Völgyesi L., Tóth Gy., Csapó G., Szabó Z. The present state of geodetic applications of torsion balance measurements in Hungary (in Hungarian

Restricted access

1953 Ultmann Z. Determination of the vertical gradients based on Eötvös torsion balance measurements, Pollack Periodica , Vol. 7, No. 3, 2011, pp

Restricted access

Wachel J. C., Szenasi R. Fred analysis of torsional vibrations in rotating machinery, Proc. of 22 nd Turbomachinery Symposium , Texas, USA, 1993. pp. 126–151. Feese T. Torsional vibration

Restricted access

91 1714 1722 Abad, P., Obradors, J., Ortuño, P., et al.: Torsion of paraovarian cyst in pediatrics. Cir. Pediatr., 2005, 18 , 46

Restricted access

In torsional braid analysis (TBA) the thermocouple junction is not in contact with the specimen, and therefore temperature standards are necessary. However TBA is devised only for application to high polymers, which are not appropriate for standards. The transition and fusion temperatures of several substances of low molecular weight, such as water,o-terphenyl, potassium nitrate andn-azoxyanisole, have been studied by TBA, and their applicability as standards to TBA is discussed. It is found that water,o-terphenyl and potassium nitrate can be used as standards.

Restricted access

Abstract  

This paper gives a complete description of the behaviour of torsion-free abelian groups of rank 3 with respect to endoprimality.

Restricted access

We generalize the well-known fact that for a pair of Morita equivalent ringsR andS their maximal rings of quotients are again Morita equivalent: If τ n (M) denotes the torsion theory cogenerated by the direct sum of the firstn+1 injective modules forming part of the minimal injective resolution ofM then ατ n (R)=τ n (S) where α is the category equivalenceR-Mod→S-Mod. Consequently the localized ringsR τn (R) andS τ n (S) are Morita equivalent.

Restricted access