Search Results

You are looking at 1 - 3 of 3 items for :

  • "tragic irony" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

This paper aims to reexamine the arguments concerning the three main problems of the fragmentary Euripidean tragedy Phaethon , i.e. what character and conflict lies behind Phaethon's excessive reluctance to the marriage; who the mysterious bride is; and finally, what kind of exodos fits in the dramatic context on the basis of the fragmentary textual evidence. In my discussion Goethe's reconstruction is dealt with closely; moreover, the poet's suggestions prove to be valuable not only artistically, but philologically as well. Some personal bias of his treatment nevertheless hints at a new articulation of the Phaethontic character in the Euphorion-episode of FaustII and a general reevaluation of the hybris-drama.

Restricted access

A tanulmány célja újolag szemügyre venni a Phaethón töredék kapcsán felmerülő három legfontosabb kérdést és az arra adott válaszokat: milyen jellem és összeütközés húzódik meg a főhős végletes tiltakozása mögött a házasság ellen, kicsoda a rejtélyes menyasszony, végezetül meglévő ismereteink alapján milyen befejezés látszik megfelelni a drámai szövetnek? Dolgozatomban Goethe helyreállítási kísérletének kitüntetett figyelmet szentelek, mi több a költő egyes javaslatai nem csak művészileg, de filológiailag is helytállónak bizonyulnak. Némi személyes elfogultsága mindenesetre már a phaethóni jellem új értelmezése és a hybris-dráma átértékelése felé mutat a Faust II Euphorion-jelenetében.

Restricted access

to the classic ideology of Transylvanism, and which is far from being able to aestheticize minority traumas and to confidently dissolve the sense of helplessness by the illusion of moral superiority. Tragic irony perceived as an answer to specific

Restricted access