Search Results

You are looking at 1 - 9 of 9 items for :

  • "transoesophageal echocardiography" x
Clear All

Bevezetés: A Staphyloccocus aureus bacteriaemia kezelése és prognózisa attól függ, hogy szövődött-e endocarditisszel. A transoesophagealis echokardiográfiának kulcsszerepe lehet az infektív endocarditis diagnózisának felállításában. Célkitüzés: A szerzők vizsgálatának célja a transoesophagealis echokardiográfiával igazolt endocarditises betegek jellemzőinek bemutatása volt. Módszer: A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Echokardiográfiás Laboratoriumában 1998. október és 2002. március között Staphyloccocus aureus -pozitív hemokultúra miatt 24 beteget vizsgáltak transoesophagealis echokardiográfiával (15 férfi és 9 nő). Közülük 11 esetben natív billentyű-, 8 esetben korai műbillentyű-, 2 esetben késői műbillentyű- és 3 esetben pacemaker-endocarditis gyanúja merült fel. A betegadatok feldolgozása retrospektív módon történt. Eredmények : Infektív endocarditis 13 esetben igazolódott, 7 esetben a fertőzés közösségben szerzettnek bizonyult. Vegetatio 11 esetben volt kimutatható, ebből egy esetben bal kamrai thrombus volt fertőzött. Négy esetben paravalvularis leaket találtak, 2 esetben abscessus igazolódott. A hét infektív natív billentyű endocarditis közül 3 ép billentyűn alakult ki. Tizenegy esetben nem igazolódott infektív endocarditis, 9 betegben a Staphyloccocus aureus -fertőzés nosocomialis volt. Az infektív endocarditisben szenvedő betegek csoportjából 8 beteg került műtétre, 3 beteget akut, 3 beteget szubakut és 2 beteget pedig krónikus stádiumban operáltak meg. Két operált beteget vesztettek el, egyik akutan került műtétre. Az infektív endocarditis miatt csak antibiotikummal kezeltek közül 4 beteg meggyógyult, 1 beteg pedig meghalt. A 11 beteg közül, akiknél infektív endocarditis nem igazolódott vizsgálataik szerint, 7 gyógyult, 4 meghalt. Egy betegnél a sectio során (4 héttel a transoesophagealis echokardiográfia után) derült fény korai műbillentyű-endocarditisre. Következtetések : A Staphyloccocus aureus -pozitív hemokultúrájú betegeknél a transoesophagealis echokardiográfia kizárhatja vagy igazolhatja az infektív endocarditis meglétét. A közösségben és a nosocomialisan szerzett Staphylococcus aureus -bacteriaemia egyaránt okozhat infektív endocarditist natív billentyűn, thrombuson vagy intracardialis idegen szöveten.

Restricted access

. Roos G. Paparella 2008 First experience with real-time three-dimensional transoesophageal echocardiography-guided transseptal in patients undergoing

Restricted access
Magyar Sebészet
Authors: Zoltán Szabó, Stefan Träff, Ulf Hermansson, Éva Tamás, Tamás Maros and István Szentkirályi

Absztrakt

Nyitott szívműtétek kapcsán még órákkal az extacorporalis keringés (ECC) befejezését követően is távozik levegő a bal szívfélből, még akkor is, ha a műtét idején a levegőnél nehezebb, azt kiszorító CO2-ot alkalmaztak. Az általunk kidolgozott módszer a sebészi légtelenítő eljárások kiegészítésére szolgál; lényege a nyitott szívműtétek alatt a szívüregekben, különösképpen a tüdővénákban megrekedt, emboliaforrást jelentő levegő eltávolításának megkönnyítése a bal pitvari beáramlás művi növelésével. Ez úgy történik, hogy a gépi lélegeztetés újraindításakor az ECC előtti légzési perctérfogat mellett – a szív feltöltésével egyidejűleg a légzésszámot 10 légvétel/perc-re csökkentjük, ezáltal megnöveljük az intrapulmonalis nyomást, következésképpen a bal pitvari beáramlás sebességét. Nyelőcsői szívultrahang (TEE – transoesophagealis echocardiographia) segítségével a légtelenítés menete jól ellenőrizhető.

Restricted access
Magyar Sebészet
Authors: Éva Tamás, Zoltán Galajda, Tamás Maros, István Szentkirályi, Lehel Palotás, Endre Jagamos and Árpád Péterffy

Absztrakt

A tricuspidalis annuloplasztika eredményének értékelése a műtét során transoesophagealis echocardiographiás vizsgálattal lehetséges. Ahhoz, hogy a vizsgálat megbízható eredményt nyújtson, fel kell függeszteni az extracorporalis keringést. A szerzők azt tapasztalták, hogy ha a megjavított tricuspidalis billentyű megfelelően működik, akkor verő szív mellett a pitvari varrat elkészítésekor nem észleltek visszaáramlást a billentyűn keresztül. Más szóval a sinus coronariuson visszatérő vért nem kell elszívni, ugyanis az a jobb kamrába befolyva, a jól záró billentyű meggátolja a vér visszaáramlását a pitvarba. Ez a jelenség jól egyezik a műtét alatt és után végzett echocardiographiás vizsgálattal. Ezt bizonyítja a 72 betegnél történt, nagyobbrészt tervezett (51 eset) vizsgálat. A műtétet túlélő és távozott 69 beteg (95,8%) közül csak egyetlen esetben (1,5%) volt jelentős eltérés az itt ismertetett észlelés és a műtét utáni echocardiás eredmény között. Összegezve: A funkcionális tricuspidalis elégtelenség (regurgitatio) megjelenése a bal szívfél betegsége esetén a szívizom-károsodás jele, és így a szívműtét elvégzésének sürgető javallata. A tricuspidalis plasztika elvégzendő mérsékelt-közepes billentyűelégtelenségnél is, mivel javítja a betegek rövid és hosszú távú életkilátásait. A leírt módszer alkalmas a beavatkozás sikerének műtét alatti megállapítására.

Restricted access

Absztrakt

A mitralis billentyű prolapsusa következtében fennálló súlyos billentyűelégtelenség mielőbbi sebészi kezelése szükséges. A modern korrekció során az ínhúrpótlás részesítendő előnyben, amely műtéthez azonban jelenleg a szív megállítása és extracorporalis keringés alkalmazása szükséges a bal pitvar megnyitása mellett. A transoesophagealis szívultrahanggal vezérelt transapicalis ínhúrpótlás innovatív technikája egy speciális, bal kamrába vezetett eszköz használatával bal oldali minithoracotomián keresztül dobogó szíven végezhető. A beavatkozások során elért intraoperatív siker aránya centrumonként 86 és 100% között változik, és egyes közlemények szerint 3 hónap elteltével a betegek 92%-ának nincs szüksége újabb sebészi korrekcióra. A tapasztalatok folyamatos integrálásának köszönhető biztató eredmények a jelentősen kisebb műtéti megterhelés lehetőségét ígérő technika széles körű elterjedésének irányába mutatnak. Orv. Hetil., 2016, 157(18), 700–705.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Attila Nemes, Kálmán Havasi, László Sághy, Mária Kohári and Tamás Forster

L, Daniel WG, et al; European Association of Echocardiography; Echo Committee of the European Association of Cardiothoracic Anaesthesiologists, Roelandt JR, Piérard L. Recommendations for transoesophageal

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Sándor Mihály, Anita Egyed-Varga, Emese Holtzinger, Kristóf Kara, Erzsébet Ezer, Balázs Szedlák, Anikó Smudla, János Nacsa and Andrea Matusovits

Absztrakt:

Bevezetés: A hazai transzplantációs várólistákon 2016 végén kétszer annyi beteg volt, mint amennyi átültetés történt az év során. A szervdonációs programok működésének intézményi szintű előfeltétele a megfelelő dolgozói létszám és a tárgyi feltételek biztosítása az ellátási szükséglethez képest. Célkitűzés: A jelen vizsgálat célja a hazai szakmai környezet feltérképezése volt. Módszer: Az Országos Vérellátó Szolgálat Szervkoordinációs Irodája kérdőíves felmérést készített a magyarországi intenzív osztályok szervdonációval kapcsolatos személyi és tárgyi feltételeiről. A felmérés eszköze online kérdőív volt, 43 kérdéssel. Az ágyszámok és a dolgozói létszám mellett vizsgáltuk az agyhalál jogi és orvosszakmai megállapításához szükséges eszközöknek, valamint a donorlekérdezőn található vizsgálatoknak az elérhetőségét. Az adatgyűjtés 2016. december 12-től 2017. június 30-ig tartott. Eredmények: A kérdőívet 59 kórház intenzív osztálya töltötte ki; a vizsgálat 640 betegágyat, 816 orvost, valamint 1252 ápolót érintett. Nappali műszakban egy betegágyra átlagosan 0,25 orvos, 0,41 ápoló jut, éjszakai műszakban 0,11 és 0,33. Az Országos Transzplantációs Nyilvántartásból való lekérdezésre az orvosok 51,7%-a regisztrált, agyhalál-megállapító bizottság a kórházak 83%-ában bármikor elérhető. A képalkotó vizsgálatok között (koponya, has-mellkas) CT-vizsgálat 71–73%-ban, hasi UH 75%-ban, transthoracalis echokardiográfia 37%-ban, transoesophagealis echokardiográfia 4%-ban, bronchoszkópia 49%-ban, koronarográfia 19%-ban nonstop elérhető, 75%-ban azonnali leletezéssel. Transcranialis Doppler-vizsgálat 30%-ban, négyér-angiográfia 45%-ban és SPECT 14%-ban áll rendelkezésre. A donorlekérdezőn szereplő laborvizsgálatok több mint 90%-a a nap 24 órájában elérhető. Következtetés: A 2008-ban történt felmérésünkhöz képest az orvosok és az ápolók száma nem változott (2008: 0,18 orvos; 0,37 ápoló/intenzív osztályos ágy), miközben egy potenciális donor ellátása egyre több erőforrást és időt igényel. A személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állása a szervdonációs programok előfeltétele az életmentés szolgálatában. Orv Hetil. 2018; 159(33): 1360–1367.

Open access

18 Nemes, A., Forster, T., Ungi, I. és mtsai: The coronary flow velocity reserve measured by stress transoesophageal echocardiography evaluates the success of

Restricted access

atherosclerosis: a transoesophageal echocardiography study. Kardiol. Pol., 2006, 64 , 694–701. Zapolski T. Relationship between aortic valve calcification and aortic atherosclerosis: a

Restricted access