Search Results

You are looking at 1 - 4 of 4 items for :

  • "treatment demand" x
Clear All

Inclusion of gaming disorder criteria in ICD-11: A clinical perspective in favor

Commentary on: Scholars’ open debate paper on the World Health Organization ICD-11 Gaming Disorder proposal (Aarseth et al.)

Journal of Behavioral Addictions
Authors: Susumu Higuchi, Hideki Nakayama, Satoko Mihara, Masaki Maezono, Takashi Kitayuguchi and Takuma Hashimoto

Data from a specialist treatment facility for Internet addiction (IA) in Japan showed that (a) the vast majority of treatment seekers are addicted to online games, (b) their symptoms are often quite severe, and (c) there is a significant demand for IA treatment. In addition, systemic obstacles to the delivery of medical services in Japan exist due to the exclusion of IA criteria from ICD-10. Consequently, the inclusion of GD criteria in ICD-11 will almost certainly increase the capacity and quality of treatment through advances in research and possible changes in national medical systems to meet treatment demand.

Open access

A „büntetés helyett kezelés” elve a szakirodalomban élénken vitatott kérdés. Kábítószer-bűncselekményekben ezt a lehetőséget Magyarországon az 1993. évi büntető törvénykönyv módosítása teremtette meg. 2003-ban jelentősen kibővült ez a jogi lehetőség. Célkitűzés: Bemutatni, hogyan érvényesül egy fővárosi, drogbetegekkel foglalkozó kezelőintézmény gyakorlatában ez az elv 2001–2005 között; valóban kezelésre szoruló drogbetegek kerülnek-e ilyen módon a kezelőrendszerbe, illetve eléri-e ez a jogintézmény a kezelésre szoruló célcsoportokat. Módszer: A szerzők egy fővárosi drogambulancia 2001 és 2005 között kezelésre jelentkező betegeinek addikciós súlyossági index interjú alapján nyert adatait elemezték ( n = 628). A „büntetés helyett kezelés”-t választók és a többi drogbeteg súlyossági indexének összehasonlítása klaszterelemzéssel és kétmintás statisztikai T-próbával történt. Eredmények: 2003-at követően a „büntetés helyett kezelésben” részt vevők aránya 24%-ról 72,6%-ra nőtt (szignifikáns eltérés). Jól elkülöníthető egy betegcsoport (a vizsgálati minta fele), amely nem bír kezelést igénylő problémával. 2003-tól ebben a „problémamentes” betegpopulációban magas azoknak az aránya (60%), akik a „büntetés helyett kezelést” választották. Következtetések: A szerzők indokoltnak tartják a „büntetés helyett kezelés” elvének pszichiátriai-addiktológiai átgondolását.

Restricted access

ICD-11 Gaming Disorder: Needed and just in time or dangerous and much too early?

Commentary on: Scholars’ open debate paper on the World Health Organization ICD-11 Gaming Disorder proposal (Aarseth et al.)

Journal of Behavioral Addictions
Author: Wim van den Brink

recreational to obsessive gaming and the development of a Gaming Disorder ( Müller, Beutel, Egloff, & Wölfling, 2014 ; Vink, van Beijsterveldt, Huppertz, Bartels, & Boomsma, 2016 ). Treatment Demand With regard to the prevalence of

Open access

Inclusion of gaming disorder in the diagnostic classifications and promotion of public health response

Commentary to the “Scholars’ open debate paper on the World Health Organization ICD-11 Gaming Disorder proposal”: A perspective from Iran

Journal of Behavioral Addictions
Authors: Behrang Shadloo, Rabert Farnam, Masoumeh Amin-Esmaeili, Marziyeh Hamzehzadeh, Hosein Rafiemanesh, Maral Mardaneh Jobehdar, Kamyar Ghani, Nader Charkhgard and Afarin Rahimi-Movaghar

). More importantly, clinicians from our country face increasing treatment demand for problematic cases who suffer from significant social/financial/occupational, or school function impairment due to gaming. It seems that the gaming technology is rapidly

Open access