Search Results

You are looking at 1 - 10 of 28 items for :

  • All content x
Clear All

E. Turco: An insight into the identification of pre-stress in pin-jointed trusses. DADU, Università degli Studi di Sassari, Manuscript, 2010. November 15. Szabó J. – Kollár L.: Függőtetők

Restricted access

A cikk olyan általánosított rácsos tartók állapotváltozóinak meghatározásával foglalkozik, amelyeket a rudakon kívül kötelek és dúcelemek alkotnak, vagyis amelyek csak húzásra, illetve csak nyomásra vehetők igénybe. Az elmozdulások és az igénybevételek meghatározására egy nemlineáris egyenletrendszert vezetünk le, melyet a Newton–Raphson-féle iterációs eljárás módosításával oldunk meg. A javasolt eljárást numerikus példákkal szemléltetjük.

Restricted access

A jelen dolgozatban azt vizsgáljuk, hogy a kis geometriai tökéletlenségek a statikailag határozott rácsos tartók mely rúderőit változtatják meg. Egy csukló kezdeti helyzetének megváltoztatása tipikusan lokalizálható hatást eredményez. A lokalizálhatóság foka kizárólag a rácsos tartó topológiájától függ. Bevezetjük a rácsos tartók skálázott geometriai és topológiai érzékenységi indexeit, és megmutatjuk, hogy a két index – tipikus esetben – megegyezik. Ez azt jelenti, hogy a tényleges érzékenységet mutató geometriai index meghatározható pusztán a topológia ismeretében, részletes statikai rúderőszámítás mellőzésével. Rámutatunk, hogy a matematikailag atipikus geometriák és terhelések mérnöki szempontból gyakran tipikusnak tekinthetők, és hogy ilyen geometriák esetén a geometriai index a topológiai indexnél kisebb lehet a statikailag határozott szerkezetek esetén.

Restricted access
Pollack Periodica
Authors: Patricia Duratna, Jan Bujnak, and Abdelhamid Bouchair

Machacek J., Cudejko M. Shear connection in steel and concrete composite trusses, SDSS’Rio 2010 Stability and Ductility of Steel Structures , Rio de Janeiro, Brazil, 8–10 September, 2010, pp. 847

Restricted access

composite truss , Conference Proceedings of the 4th International Conference on Contemporary Achievements in Civil Engineering , Subotica, Serbia, 22 April 2016, p. 165 - 172 , http://www.gf.uns.ac.rs/, (last visited 10 November 2107

Restricted access

A dolgozat célja megmutatni azt, hogy ha egy terhelt rácsos tartó egy terheletlen csomópontjának helyzete a tervezettől kismértékben eltér (pl. kivitelezési pontatlanságok miatt), akkor azon rudak halmaza, melyekben az említett eltérés hatására megváltozik a rúderő, pusztán a tartó topológiájának ismeretében meghatározható. A [Tóth, Domokos, Gáspár 2009]-ben a statikailag határozott esetre mutattuk meg az említett állítást, a jelen cikkben – az erőmódszer gondolatmenetére építve – általánosítjuk azt a határozatlan tartókra is kiterjesztve. A cikk intuitív leírást közöl az eljárás alapjául szolgáló ötletről, de az eljárás matematikai bizonyítása további cikknek – melynek előzetes verzióját lásd a [Jordán, Domokos, Tóth 2011]-ben – tárgya.

Restricted access

. Pedersen, P. (1972): On the optimal layout of multi-purpose trusses. Comput. Struct. 2, 695–712. Vanderplaats, G., Moses, F. (1972): Automated design of trusses for optimum geometry. ASCE J. Struct. Div. 98, 671

Restricted access

References [1] Bujňák J. , Perkowski Z. Performance study of composite truss , Conference Proceedings of the 4th

Restricted access

perfectly flexible, i.e. it has no bending stiffness. The nonlinear model can be derived by the help of truss elements which can transfer only axial force [ 10 ] and perform 2D motions. The linear model practically is a taut string [ 11 ], which is

Open access

derived formulation. These shapes are not part of the formex configuration processing but they use the possibilities of parametric modeling and fit into this system. Using computer-based technologies to plan truss grid structures provides the possibility

Open access