Search Results

You are looking at 1 - 4 of 4 items for :

  • "uniós források" x
  • All content x
Clear All

. 7 KPMG (2017) A magyarországi európai uniós források felhasználásának és hatásainak elemzése a 2007–2013-as programozási időszak vonatkozásában. Beavatkozási terület szintű szakmai elemzések

Open access

Absztrakt:

Magyarországon már az Európai Unióhoz történő csatlakozása előtt is, azóta viszont még hatványozottabban számos intézkedés történt a cigány népesség társadalmi-gazdasági helyzetének javítására, a társadalmi lemaradás mérséklésére. Mindemellett a statisztikák, de benyomásaink a mindennapokról is azt sugallják, markáns változás nem következett be az esélyek különbözőségében. A jogszabályi környezet megváltoztatása, a támogató programok, az uniós források bevonása nem hozott átütő eredményt.

A tanulmány e támogató mechanizmusokról nyújt áttekintő képet, s arra keresi a választ, mit mutatnak a statisztikai adatok, mennyire adnak pontos és objektív képet a roma népesség helyzetéről, annak változásáról.

Open access

–255. 8 Közgazdasági Szemle (2004) 2004–2014 Magyarország európai uniós tagságának 10. évfordulójára. Vol. LXI. (április) pp. 349–530. 9 KPMG (2017) A magyarországi európai uniós források

Open access

Kengyel, Á. (2007): Európai uniós források a 2007–2013 közötti időszakban [Resources of European Union in the period of 2007–2013]. CEO , 2007/1: 14–23. OECD (n.d.): Development Assistance Manual — DAC Principles for

Restricted access