Search Results

You are looking at 1 - 4 of 4 items for :

  • All content x
Clear All
Orvosi Hetilap
Authors: Tibor Németh, Balázs Pécsy, Tibor Géczi, Katalin Sas, László Szpisjak, Anna Rieth, Valéria Kiss, Ferenc Szőnyegi, László Tiszlavicz, Tamás Zombori, György Lázár, and József Furák

Absztrakt:

A Castleman-betegség egy ritka, lymphoproliferativ betegség, melynek pontos oka ismeretlen. Diagnosztikájának alapja az adekvát szövettani vizsgálat. Míg az unilocularis formánál a betegség a leggyakrabban a mellkast érinti, és az épben történő sebészi eltávolítás a tünetek megszűnését eredményezheti, addig a multilocularis formánál egyéb kezelési formák egészíthetik ki vagy válthatják fel a műtéti eltávolítást. Munkánkban egy Castleman-betegség miatt multidiszciplináris kezelésen átesett beteg esetét mutatjuk be. Az 56 éves férfi betegnél kivizsgálása előtt 18 héttel, egy felső légúti infekciót követően beszédnehezítettség, nyelészavar, felső és alsó végtagi progresszív paresis jelentkezett. Plazmaferézisre a beteg panaszai átmenetileg megszűntek ugyan, de a sebészi mintavételek a mellkas-CT-n látott mediastinalis lymphadenomegalia eredetét nem tudták igazolni. Így az 5 cm-es subcarinalis nyirokcsomó eltávolítása vagy mintavételezése miatt került a beteg osztályunkra. Átvételkor mind a négy végtagon jelentős atrófia, hipotónia, tetraplegia volt látható, és testszerte areflexia igazolódott. Osztályunkon posterolateralis thoracotomiából eltávolítottuk az 5,5 × 3,5 cm-es subcarinalis nyirokcsomó-konglomerátumot. A szövettani vizsgálat Castleman-betegséget jelzett. 3 nappal a műtét után a végtagok mozgása megindult, a 9. napon már járókerettel járóképessé vált, ezt követően neurológiai rehabilitációs osztályra került. Ekkor a felső végtagokban közel megtartott, míg az alsó végtagokban 4/5-ös izomerőt észleltek. Ezt követően a beteg metilprednizolon-, B1-vitamin-, kalcium-citrát- és famotidinkezelésben részesült; 2 héttel átvétele után otthonába bocsátották, ekkor már járókeret nélkül biztonságosan közlekedett. Tünetei 3 hónappal a műtét után csaknem teljes mértékben megszűntek. A Castleman-betegség diagnosztikája és kezelése multidiszciplináris feladat. Ha a páciens műtéti teherbíró képessége engedi, akkor az unilocularis Castleman-betegség terápiás eszköztárában a sebészeti eltávolításnak kiemelt szerepe kell, hogy legyen. OrvHetil. 2020; 161(1): 33–38.

Open access

A radiojód-terápia a pajzsmirigy-hiperfunkció kezelésének világszerte széleskörűen alkalmazott, nélkülözhetetlen módszere. Célkitűzés: A szerző a Markusovszky Kórház Nukleáris Medicina Osztályán 2005 novembere és 2007 februárja között funkcionális autonómia miatt végzett radiojód-kezelések eredményességét vizsgálja. Módszer: 33 beteg (29 nő, 4 férfi, átlagos életkor: 61,9 ± 9,8 év) adatait dolgozta fel a szerző. Közülük 23 beteget multifocalis autonomia, 10 beteget unifocalis autonomia miatt kezeltek. A radiojód-kezelést individuális dozimetriával, a Marinelli-képlet alkalmazásával végezték. A betegek minimális nyomon követési ideje 6 hónap, átlagos nyomon követési ideje 11 hónap volt. Eredmények: A radiojód-kezelés a betegek 88%-ában (29/33 beteg) szüntette meg a pajzsmirigy-autonómia által okozott túlműködést. A betegek 79%-ában (26/33) euthyreosis, 9%-ában (3/33) hypothyreosis alakult ki, 12%-ában (4/33) pedig perzisztált a hyperthyreosis. A vizsgált betegek körében a megelőző thyreostaticus előkezelésnek nem volt kimutatható negatív hatása a radiojód-kezelés eredményességére. Az eljárás során alkalmazott aktivitás a betegek 64%-ában (21/33) meghaladta az 550 MBq-t, azaz az ambuláns formában elvégezhető kezelés felső határát jelentő aktivitásértéket. Következtetések: Az eredmények megfelelnek a nemzetközi szakmai elvárásoknak, amelyek szerint funkcionális autonómia radiojód-kezelését követően 85–100%-os siker érhető el, és 10–20%-os hypothyreosis-arány elfogadható.

Restricted access
Magyar Sebészet
Authors: Tamás Mersich, Sándor Faludi, Orsolya Ping, Jenő Jóbaházi, Balázs Szabó, Kristóf Dede, István Besznyák, and Attila Bursics

the sentinel node procedure between patients with multifocal and unifocal breast cancer in the EORTC 10981–22023 AMAROS Trial: Identification rate and nodal outcome . Eur J Cancer 2013 Mar 19.; doi: pii: S0959

Restricted access

-pertechnetate: applicability to unifocal thyroid autonomy? Eur. J. Nucl. Med. Mol. Imaging, 2006, 33 (5), 608–612. 30 Fast, S., Nielsen, V. E., Bonnema, S. J. et al.: Time to

Restricted access