Search Results

You are looking at 1 - 10 of 10,819 items for :

  • "university" x
  • All content x
Clear All

Introduction The issue of university dropouts has received considerable attention in most European countries ( Stiburek, Vlk, & Švec, 2017 ). Both the EU ( European Commission, EACEA, & Eurydice, 2014 ) and Switzerland ( WBF

Open access

Aponte, M. (2002): Factores condicionantes de la creación de empresas en Puerto Rico: un enfoque institucional [Determining factors in business start-up in Porto Rico: An institutional approach] (Doctoral thesis). Barcelona: Autonomus University of

Restricted access

, Paul 2000: The Church on the World’s Turf: An Evangelical Christian Group as a Secular University , New York: Oxford University Press. Bramadat P. The Church on the World’s Turf: An Evangelical Christian Group as

Restricted access

A kolozsvári magyar királyi Ferenc-József-Tudományegyetem Almanachja, 1871/72–1918, 1940/41–1944/45 (Évenként) [Almanach of the royal Hungarian Franz Joseph University of Kolozsvár, 1871/72–1918, 1940

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Dóra Endrei, Lajos Kollár, József Bódis, Gábor Imhof, Antal Zemplényi, Gábor Vas, and Imre Boncz

Dolgozatunkban a teljesítményvolumen-korlát (TVK) hatását kívánjuk bemutatni a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ (továbbiakban PTE KK) intézményi szintű finanszírozására. Adatok és módszerek: Az elemzésben szereplő adatok az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) felé küldött jelentéseken alapulnak, mindenhol az aktív fekvőbeteg-szakellátásra vonatkoznak és a 2004–2008 közötti időszakot fedik le. Meghatároztuk az egy súlyszámra eső tényleges OEP-térítési díjat, a TVK okozta finanszírozási veszteséget. Elemeztük a területi ellátási kötelezettségen kívüli, illetve a sürgősségi esetek arányát klinikai bontásban. Eredmények: A PTE KK egy súlyszámra eső forint térítési díja a TVK bevezetését követően elmaradt az OEP által előre meghirdetett díjtól. A vizsgált 5 év alatt, vagyis 2004–2008 között a PTE KK esetében a TVK okozta veszteség 3,256 milliárd forintot ért el. A PTE KK egészének vonatkozásában az ellátott esetek 25,3%-a, illetve a teljesített súlyszám 24,5%-a a területi ellátási kötelezettségen kívülről érkező betegek ellátását jelentette. A sürgősségi esetek arányának vizsgálata a teljes betegellátási volumenen belül azt mutatta, hogy az esetek 31,5%-a, míg a súlyszámok 36,1%-a származott sürgősségi betegek ellátásából. Következtetés: A teljesítményvolumen-korlát bevezetése jelentős mértékben csökkentette a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ egészségbiztosítási finanszírozását 2004–2008 között.

Restricted access

Introduction Science and technology play an indisputable role in a country's contemporary development. Universities around the world are under pressure to produce knowledge to industries. A number of studies have been conducted

Restricted access

Schmidt-Nielsen K (1984): Scaling — why is animal size so important? Cambridge University Press, Cambridge, London. Schmidt-Nielsen K. Scaling — why is

Restricted access

Chen, K.-h. - Liao, P.-y. (2012): A comparative study on world university rankings: A bibliometric survey. Scientometrics Vol. 92, No. 1, 89–103. Liao P.-y. A comparative study on

Restricted access

Introduction Where are South African universities placed in world rankings? Why are some universities included in certain rankings but not others? How does a university rise in the rankings? What factors determine ranking

Restricted access

Introduction Higher education in Iran (Persia) goes back to centuries before the birth of Jesus, for example in schools of Nisibis, Sarouyeh, Reishahr and the first educational complex in form of university was Academy of

Restricted access