Search Results

You are looking at 1 - 8 of 8 items for :

  • "university admissions" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

A felsőoktatási tanulmányi alkalmasság értékelésére kidolgozott rendszer a Szegedi Tudományegyetemen: elméleti keretek és mérési eredmények

A System Developed at the University of Szeged to Assess Aptitude for Higher Education: Theoretical Frameworks and Measurement Results

Educatio
Authors:
Gyöngyvér Molnár
and
Benő Csapó

Absztrakt:

A tanulmány a Szegedi Tudományegyetemen 2015–2018 között megvalósult bemeneti kompetenciamérések elméleti és módszertani kereteit, valamint főbb eredményeit ismerteti. Az elemzések alapján megállapítható, hogy kidolgozható egy olyan kognitív és affektív területeket is átfogó számítógép-alapú értékelési rendszer, amely azonnali visszacsatolás mellett alkalmas annak megállapítására, hogy a hallgatók milyen induló tudásszinttel, illetve motivációval kezdik meg egyetemi tanulmányaikat. Az eredmények amellett, hogy személyre szóló visszajelzést adnak a hallgatóknak egyéni erősségeikről és fejlesztendő területeikről, hozzájárulnak a tanulmányi eredményességet javító egyetemi és kari szintű stratégiák kidolgozásához.

Open access

A koronavírus-válság hatása a felsőoktatásra

Európai és globális körkép

Effect of the Coronavirus on Higher Education

European and Global Overview
Educatio
Author:
Ildikó Hrubos

.] 25 The outlook for university admissions (2020) The impact of the COVID-19. QS 2020 June. https://www.qs.com/portfolio-items/outlook-university-admissions-impact-covid-19-report

Open access

and to a greater number of students with university admission qualifications obtained abroad. Set against this, the proportion of students with a Swiss university admission qualification who have abandoned their studies has fallen from 34% in the 1975

Open access

country's academic milieu. The foundation of new universities, colleges, and research centers, the augmentation in universities admission capacities as well as their graduate programs are some few actions taken in response to the great enthusiasm for

Restricted access
Journal of Behavioral Addictions
Authors:
Heike Zander
,
Laurence Claes
,
Eva M. Voth
,
Martina de Zwaan
, and
Astrid Müller

education, the HC group reported on average more years of education than both clinical groups. The rate of those participants who acquired a school diploma qualifying for university admission was higher in the HC group compared to the other groups

Open access

particular for students in secondary education, as knowing a FL is a prerequisite for university admission. Therefore, the role as well as influencing factors of motivation have been extensively investigated through large surveys focussing on Hungarian

Open access

for these particular skills in the labor market (STRATA indicated that the research focuses on the university admissions processes). However, the earliest government action in this domain (the introduction of scholarships for pedagogy students, a way

Open access

. Paris and Almaty : UNESCO . Chankseliani , M. , Qoraboyev , I. , & Gimranova , D. ( 2020 ). Rural disadvantage in the context of centralised university admissions: A multiple case study of Georgia and Kazakhstan . Compare: A Journal of

Open access