Search Results

You are looking at 1 - 10 of 151 items for :

  • "urban planning" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All
Pollack Periodica
Authors:
Bojan Tepavčević
,
Milan Šijakov
, and
Predrag Šiđanin

GIS technology changed the way cities are planned. Software suite like ArcGIS supports complex large data analysis, simulations and management. At the Department of Architecture and Urban Planning in Novi Sad students learn how to integrate their knowledge about urban planning and architecture by using several essential components of ArcGIS.In this paper various approaches in spatial and data analysis based on GIS technology are introduced. Also several student work case studies are presented. Temporal change of urban morphology through graphs and animations and spatial analysis of present urban structure are two major topics presented in this work.

Restricted access

Understanding Centrality Theories •

Socio-spatial Characteristics and Interrelations of City Centers

Városközpont-elmélet•

A városközpontok, alközpontok téri és társadalmi jellemzői
Építés - Építészettudomány
Authors:
Anna Kornélia Losonczy
and
Annamária Orbán

Revitalization of Historic Urban Centers: A Global Perspective. Arhitektūra un pilsetplānošana = Architecture and Urban Planning 5 ( 2001 ) 27 – 37 . Available at: https://www.researchgate.net/publication/301786605_Architectural

Open access

Hungarian Society for Urban Planning and the Hungarian National Committee of ICOMOS (in Hungarian). [Online]. Available: https://www.mut.hu/?module=news&action=list&fname=koternivo21 . Accessed : July 10, 2022 .

Open access

Budapesten a nagyvasúti infrastruktúra a XX. század elején kialakult állapotot őrzi, ugyanakkor a város vasúthoz viszonyított helyzete azóta jelentősen átalakult. A tanulmány a vasút fejlődésének ismertetése mellett különböző urbanisztikai szempontok mentén rendszerbe foglalja a városi nagyvasút infrastrukturális elemeit. Bemutatja a vasúti hálózat kialakulásából származó sajátosságokat, elemzi az állomások egymáshoz viszonyított sűrűségét és a felvételi épületek építészeti kialakítását. A vasútállomások településen belül betöltött pozíciójának vizsgálata pedig olyan városépítészeti kontextusba helyezi a felvetett problémákat, amely túlmutat az ágazati megközelítésen.

Restricted access
Pollack Periodica
Authors:
Gábor Heckenast
,
Marcel Ferencz
, and
András Tibor Kertész

.1 Tendencies It is a general tendency for growing cities to face new problems [ 1 ]. One of the complex problems is the provision of space for developments. Several types of urban planning strategies have been developed and applied for this purpose: vertical

Open access

Industry and Urban Planning. Columbia University Press, 1987. The Rise of the Community Builders. The American Real Estate Industry and Urban Planning

Restricted access

The Balaton region as an experimental territory. Positions of architecture in the emergence of regional planning for recreation in Hungary

A Balaton régió mint kísérleti territórium. Az építészet pozíciói az üdülőterületi regionális tervezés kialakulásában Magyarországon 1

Építés - Építészettudomány
Author:
Domonkos Wettstein

. Hall , Peter : Cities of Tomorrow: An Intellectual History of Urban Planning and Design . Blackwell Publishing , Oxford 1988, 1996, 2002 . Hysler Rubin , Noah

Restricted access

Urban Transformations of Kharkiv’s Large Housing Estates •

Novi Budynky and Pavlovo Pole After 1991

Harkov nagy lakótelepeinek városépítészeti átalakulása •

Novi Budynky és Pavlovo Pole 1991 után
Építés - Építészettudomány
Authors:
Hlib Antypenko
,
Nadiia Antonenko
, and
Katherine Didenko

. Cherkasova , Ekaterina : Ideas and Realization of the Plan of Socialist Reconstruction of Kharkov of 1933–1935. Soviet Urban Planning of the 1920–1930s . New Research and Materials . ( 2010 ) Available at: http://www.alyoshin.ru/Files/publika/4

Restricted access

Evolution and Cyclicality in Rural Tourism •

Experience of Tourism Development in the Inner-Őrség in the Light of Statistical Data

Fejlődés és ciklikusság a vidéki turizmusban •

A Belső-Őrség turizmusfejlődésének tapasztalatai a statisztikai adatok tükrében
Építés - Építészettudomány
Authors:
Ágnes Bertyák
and
Kornélia Kissfazekas

. Department of Urban Planning and Design, Faculty of Architecture, Budapest University of Technology and Economics , Budapest 2021 . 72 – 83

Open access

Budapest legfontosabb városmorfológiai változásai (1867–1918) a szabályozásokon és esettanulmányokon keresztül

The most important urban morphological changes of Budapest (1867–1918) through regulations and case studies

Építés - Építészettudomány
Author:
Éva Lovra

Budapest városmorfológiai változásainak hátterében nemcsak a szabályozási rendeletek egy-egy megvalósított intézkedése áll, hanem azok a szakemberek is, akik aktívan részt vettek a városszabályozási diskurzusban. Budapest várostervezési, szabályozási rétegei nem értelmezhetők csupán a városmorfológiai elemzések, az aktuális és városrészspecifikus szabályozások által. Az 1872 és 1896 (1894), valamint 1896 (1894) és 1914 között lejátszódó városfejlesztési folyamatok megfelelő értelmezéséhez ismernünk kell a városfejlődés rétegeit, valamint a döntések mögött álló elveket és gyakorlati feladatokat. A tanulmány összefoglalja a városegyesítés utáni időszak tervezési és szabályozási sajátosságait, különös tekintettel a századforduló időszakára. A bemutatott esettanulmányok a szabályozás és tervezés egy-egy aspektusára koncentrálnak a folyamat ismertetése mellett. A pesti belvárosi és a budai oldalon található esettanulmány-területek vizsgálata kitér a területre vonatkozó szabályrendeletek, várostervek, pályázati anyagok, írott és rajzolt dokumentumok áttekintésére; a városmorfológiai változások elemzésére; a korabeli tervezéselméleti elvek megfeleltetésére és hozzárendelésére, valamint a területre vonatkozó főbb szabályozás áttekintésére.

Open access