Search Results

You are looking at 1 - 10 of 75 items for :

  • All content x
Clear All

This paper examines the cross-pollination of the neo-Marxist critique of real existing socialism with the critical practices of the radical stream of the East European neo-avant-garde, and examines the extent to which the imprint of debates over the radical overhaul of the socialist system can be detected in the practices of artists and curators. Artistic affinities with the neo-Marxist debates that flared across the Eastern Bloc can be identified in a shared willingness to question authority, a subversive attitude to canonical thinking and a new interest in the role of an individual in socialist society. Considered also is the shift over the course of the 1970s from a belief in the possibility of a reformed socialism, to one of resignation, cynicism and frustration towards party bureaucracy, in which even the bureaucrats had stopped believing in the official ideology. This change in attitudes towards socialism is detected both in the change in tone in the writings of dissident theorists and in the approach of artists who could no longer muster the neo-avant-garde enthusiasm for the utopian desire to transform the world. The difficult paths taken by those, who sought to recover the radicalism in Marxist thought from under the blanket of state bureaucracy may also be viewed as a valuable source for contemporary social criticism of the post-communist order by a new generation of theorists and artists.

Restricted access

Az Európai Régiók Gyűlése szerint a régió az a törvényes területi testület, amelyet közvetlenül az állami szint alatt hoztak létre, és politikai önkormányzattal ruháztak fel. Magyarországon az állami szintet a régiók követik, azonban politikai önkormányzattal a megyék rendelkeznek. Szakemberek és politikusok véleménye egyaránt megosztott a középszint területi egységével kapcsolatban, és talán éppen ezért a régiók és megyék egymáshoz való viszonya is meglehetősen kaotikus. A hazai fejlesztéspolitikai dokumentumok erős régiókat és politikai decentralizációt vizionálnak, a valóságban azonban független megyei jogú városok, meggyengített megyék és igazgatási funkció nélküli régiók képviselik a középszintet. Az oly sokat emlegetett regionális decentralizáció talán csak utópia, de akár meg is történhet. Tanulmányunkban arra a kérdésre keressük a választ, hogy a közigazgatási régiók létrehozása esetén – figyelembe véve a területfejlesztés és a közigazgatás valós folyamatait – mely városok tölthetik be a régióközpont szerepet.

Restricted access

Haydn’s mehrstimmige Gesänge , composed between 1796 and 1799, have mostly been given but scarce attention by scholars. In this paper I strive to re-contextualize the partsongs both as regards Haydn’s own oeuvre and the history of the genre in general. I argue that, while the composer may have been aware of the male quartets by his brother Michael, and was certainly familiar with the English glee tradition, his partsongs consciously seek to redefine the genre by raising its compositional, as well as performing, standards to a uniquely high level (hence the word “utopia” in my title). While the composer’s aim appears to have been to set an example by exploring diverse artistic possibilities of the genre, the reception of his partsongs proved highly selective: the religious songs were praised as worthy models by conservative writers, whereas the comic pieces puzzled critics with their combination of highly elaborate music and resolutely lowbrow texts, which did not seem to deserve, as it were, such compositional care. Thus, the reception of the partsongs reinforces a common Haydn stereotype of the early 19th century: he is seen as a master of outstanding originality and compositional skill, whose achievements can only be admired, but whose example is not always to be followed.

Restricted access

Practice of Santi Asoke 1998 Kanoksak, K. (2006): From Dhammic Socialism to Buddhist Utopia: A Note. In: Bhiddaya Wongkul (ed

Restricted access

George Orwell 1949-ben megjelent, Ezerkilencszáznyolcvannégy című regényének első oldalán csupa nagybetűvel született meg a NAGY TESTVÉR fogalma, amely közgondolkodásunk része lett. Szimbolikus jelentése, az életünk minden területére kiterjedő szinte mikroszkópikus megfigyelés, a hatalmi elit gátlástalan visszaélése hatalmával. Orwell mindehhez megteremtette a telekép eszközrendszerét és az újbeszél nyelvet, ami még a gondolkodás szabályozását (megfigyelését) is lehetővé tette. Jelen dolgozat célja, hogy dokumentumokra, tudományos-technikai eredményekre alapozva, felhívja a figyelmet arra a megdöbbentő tényre, hogy Orwell 60 éves utópiája a 21. század információ alapú e-társadalmának napi valósága lett. Sőt, a technika Orwell által elképzelhetetlen 20. századi fejlődése messze túlszárnyalta az eredeti utópiát, és mára az utópia az ECHELON, a Carnivore, az RFID stb. rendszerek, azaz a GLOBÁLIS NAGY TESTVÉR valóságává vált. Fel kell tehát hívnunk a figyelmet arra, hogy a „terrorizmus elleni küzdelem”, a „soha nem látott elektronizáció biztonsága”, az „e-demokrácia” zászlaját lobogtatva, az emberiség történetében soha nem látott emberi kiszolgáltatottság felé haladunk. Az információk tömege az azt birtokló hatalom kezében csodafegyverré válhat, amelynek birtokában észrevétlenül marionettbábukként mozgathatja a társadalom békés 99,9%-át, miközben a 0,1% megfékezésére hivatkozik. Az információs csodafegyver minden eddigi fizikai, kémiai és biológiai fegyvernél ördögibb, mert pusztítása láthatatlan, mivel az emberi agyakban, az emberi személyiség kiszolgáltatottságában végez pusztítást.

Restricted access

Xenophon calls Sokrates prytanis in the Hellenica and epistates in the Memorabilia. The Hellenica is a historical work, therefore it adheres more to reality. In the Memorabilia he intently exaggerates his master's role so that his opposition to the outraged populace may appear a more magnificent act - this suits the genre of the Memorabilia better. He places the state-description of the Lakedaimonion politeia into the times of Lycurgus, the half mythical age of the Heracleids, indicating that everything he describes is valid not in real time but in the world of utopia.  In 404 B.C. there were at least 8000 hoplites in Athens, still the thirty tyrants confined franchise to 3000 hoplites. Possession was not the only condition of franchise, but loyalty to the system was one as well. It is clear, however, from Xenophon's Hellenica that the 300 hippeis were not included in that number. Thus the leadership structure during the time of the thirty would be 3000 hoplites, 300 hippeis and 30 leaders.

Restricted access

In its allegorical travel through imaginary places, Calvino's "Invisible Cities" shows the oscillation between the limits and the opening of reason. Through the binomial "memory-desire", Marco Polo, the hero of this poetical Baedeker, insists on finding a place that responds to his longing for completeness. The pessimistic vision of certain cities is broken by an "open reason", which represents, for Calvino, the only possible "reading" of a dramatic travel through experience and existence.

Restricted access

This essay analyses the circular structure of Hotel Budapest designed by György Szrogh from the point of view of how the contemporaneous notion of modernity or ‘up-to-dateness’ appear in the evolution of modern architecture in a socialist country. How far this architectural construction satisfied the expectations of what that decade considered ‘modern,’ and how functionalism worked, how the ambiguity of architectural design and functionalism appear in their contemporary reception.

Restricted access

Egy liberális utópia. Ralf Dahrendorf: Egy új rend nyomában. Előadások a szabadság politikájáról a XXI. században(Budapest, Napvilág Kiadó, 2004, 138 oldal)

Restricted access