Search Results

You are looking at 1 - 9 of 9 items for :

  • "vándorlás" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

A közép-kelet-európai országok történelmében egyedülállóan mély változások mentek végbe a rendszerváltás következtében. A piacgazdaságra történő áttérés által okozott gazdasági bizonytalanság hosszabb és mélyebb, a társadalmi problémák súlyosabbak, mint azt 1990-ben várni lehetett. Ezen problémák egyik negatív következménye a társadalmak elöregedése; a termékenységi ráta csökkenésének és az egyébként alacsony halandósági mutatók stagnálásának következtében a népesség számának csökkenése, amihez néhány vizsgált országban a nemzetközi migráció negatív mérlege is hozzájárult. Az írás az előbbiekben említett demográfiai jelenségeket ismerteti a statisztikai adatok tükrében, négy rendszerváltó és egy kontroll-ország esetében (Ausztria, Csehország, Magyarország, Lengyelország, Románia), külön figyelmet szentelve a magyarországi helyzetnek.

Restricted access

Rédei Mária (2005): A nemzetközi vándorlás folyamatának irányítása. Statisztikai Szemle 83. évf. 7, 662–668. Rédei M. A nemzetközi vándorlás folyamatának irányítása

Restricted access

. Dányi Dezső (1985): Belső vándorlás a XIX. század második felében. A Népességtudományi Kutató Intézet Kutatási Jelentései , 25. KSH NKI, Budapest. Dányi Dezső – Dávid Zoltán (szerk.) (1960): Az első magyarországi

Restricted access

A neurológusszakorvos-hiány egyre nyilvánvalóbb problémává válik, nemcsak a kis kórházakban, hanem a súlyponti intézményekben és az egyetemi klinikákon is. A jelenlegi felmérés célja a neurológus szakorvosok jelenlegi számának áttekintése, valamint a következő évtizedben várható szakmai utánpótlás becslése. Működési engedéllyel 2010 elején Magyarországon 1310 neurológus rendelkezik. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár számára neurológiai tevékenységet 2009 során legalább 1 alkalommal 948 szakorvos jelentett. A rutin-betegellátásban ténylegesen elsősorban neurológiai területen dolgozók száma 750 körüli. A neurológusok életkori megoszlására jellemző a fiatal korosztály jelentős hiánya. Az ország 9 megyéjében legfeljebb egy 35 év alatti neurológus dolgozik. A 2000–2009 közötti tízéves időszakban, éves átlagban 22 új szakorvos lépett a rendszerbe. Ez a szám kevés a külföldre távozó és a betegellátásból egyéb okból kilépő neurológus szakorvosok pótlására. A 40–60 év közötti neurológusok száma a jelenlegi kormegoszlás alapján 2020-ra akkor is a jelenlegi érték kétharmada alá csökken, ha teljesen megszűnne a külföldi munkavállalás. Ha a külföldre vándorlás a jelenlegi szinten marad, és az utánpótlás mértéke nem nő, 2020-ra várhatóan 300 szakorvosra marad az ország neurológiai betegellátása. Mivel ez a szám a feladat ellátásához elégtelen, és a tendencia egyértelműen előre látható, az egészségügyi kormányzatnak sürgősen lépnie kell a jövő neurológus szakorvosi ellátásának biztosítása érdekében.

Open access

Principles of Research , 33 – 51 . Kraków (Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagielloñskiego, 732.). Puskás , Julianna 1984 Kelet-Európából az USA-ba vándorlás folyamata, 1861–1924 [The Process of Migration from Eastern Europe to the USA, 1861

Restricted access

://www.meszk.hu/index.php?content=171 [Hungarian] Gödri, I.: International migration. In: Monostori, J., Öri, P., Molnar, E., et al. (eds.). Demographic portrait, 2009. [Nemzetközi vándorlás. In: Monostori, J., Őri, P., Molnár, E

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Gábor Tóth, Dorottya Szabó, Gábor László Sándor, Anita Pék, Irén Szalai, Regina Lukács, Georgina Zsófia Tóth, András Papp, Zoltán Zsolt Nagy, Hans Limburg, and János Németh

, 62–71. [Hungarian] 22 Bálint, L., Gödri, I.: Internal migration. In: Monostori, J., Őri, P., Spéder, Z. (eds.): Demographic potrait of Hungary. [Belföldi vándorlás

Open access

vándorlás [The migration of the Onogurs]. Magyar Nyelv 87, pp. 257–272. Harmatta J. Az onogur vándorlás Magyar Nyelv 1992

Restricted access

, gondoljunk azokra a változásokra, amelyek az eszközkészítés, vándorlás, csoportszerveződés és megannyi más területen végbementek. Harmadik lépésként a modern ember (Homo sapiens) 120–150 ezer évvel ezelőttre tehető megjelenésével a specializált ismeretek újra

Open access