Search Results

You are looking at 1 - 10 of 11 items for :

  • "végeselem" x
  • All content x
Clear All

Bojtár I., Gáspár Zs.: Végeselemmódszer építőmérnököknek . TERC Kiadó, Budapest 2003. Bojtár I., Molnár Gy., Nagy T.: A végeselem-módszer alkalmazása síkbeli feladatokra . Műszaki

Restricted access

Dolgozatunk egydimenziós nemlineáris feladatok végeselemes vizsgálatával foglalkozik. A megoldást explicit időintegrálással, a centrális differenciák módszerével állítottuk elő. A vizsgálathoz szükséges saját készítésű szoftver elsősorban a nemlineáris viselkedésű húzott-nyomott rúd mechanikai vizsgálatára szolgál, képes kezelni a fizikai és a geometriai nemlinearitást is. Az explicit módszerek numerikusan instabilak, így a helyes időlépés megválasztása kulcskérdés. Ebben nyújtanak segítséget a paraméteres futtatások, ahol a kritikus állapothoz tartozó időlépést alapul véve, és azt változtatva értékeltük az eredményeket, megállapítva az optimális időlépés nagyságát. Az ellenőrző számításokat prizmatikus, lineárisan rugalmas rúdon végeztük, először időben állandó koncentrált erő, illetve önsúly majd szinuszosan változó teher hatását vizsgálva. Harmadik esetként a nemlineárisan rugalmas anyagú rúd viselkedését elemeztük rúdvégi koncentrált erőre.

Restricted access
Építés - Építészettudomány
Authors: Ferenc Nasztanovics, Attila Füstös, Ákos Sapkás, Zsolt Nagy, and Adrián Horváth

Ebben a cikkben a dunaújvárosi Pentele-híd beúsztatásának érzékenységvizsgálatáról írtunk. A 8650 t tömegű, 312 m hosszú, _a

Restricted access

-8572. Ludvig , Gy. ( 1983 ): Gépek dinamikája . Műszaki Könyvkiadó. Budapest, ISBN 963-10-4802-0. I. Páczelt 1993 A végeselem-módszer alapjai

Restricted access

. Páczelt I. – Scharle P.: A végeselem-módszer a kontinuummechanikában . Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1987. Scharle P.: Bevezetés a tenzorszámítás elemeibe . Építőipari Számítástechnikai és Ügyvitelgépesítési Vállalat

Restricted access

A mai mérnöki gyakorlatban a falazatok alakváltozási jellemzőit kísérleteken alapuló, fenomenológiai összefüggések segítségével határozzák meg. A cikkben arra a kérdésre keressük a választ, hogy meg lehet-e határozni a falazatot alkotó összetevők – a falazóelem, illetve a habarcs – alakváltozási jellemzőinek, geometriájának és a kötési módnak az ismeretében a falazat rugalmassági és nyírási modulusát. A cikk röviden ismerteti az alakváltozási jellemzők meghatározásának elméleti módjait, és új homogenizációs modelleket mutat be kitöltetlen állóhézagú falazat alakváltozási jellemzőinek meghatározására. A bemutatott és az általunk alkotott modellek használhatóságát végeselem-módszerrel igazoltuk.

Restricted access

Írásunkban két végén befogott, vékony (100 μm-nél vékonyabb) lemezek egyirányú húzás hatására bekövetkező ráncosodását vizsgáljuk. Az irodalomban széles körben használt, infinitezimális nyúlásokon alapuló Kármán Tódor-féle nagy lehajlású, vékony lemezek elmélete a nyújtás egy kritikus értéke felett a ráncos mintázat stabilitását jósolja, függetlenül a további nyújtás mértékétől. Numerikus szimulációk alapján a ráncos mintázat korlátlan stabilitása nem igazolható akkor, ha az elméleti levezetés (összhangban a terheléssel) véges nyúlásokat is megenged. Ez utóbbi modellben a triviális, síkbeli megoldás egy második bifurkációs pontban visszanyeri stabilitását. Jelen írás célja ezen előrejelzés kísérleti igazolása polipropilén szalagok elmozdulás-vezérelt nyújtásával. A kísérletekből meghatározott elágazási pontoknak a paramétertérben elfoglalt helye jó egyezést mutat a kiterjesztett elméleten alapuló, a nemlineáris végeselem-módszert a Newton-Raphson-módszerrel ötvöző algoritmus eredményeivel.

Restricted access

[7] Páczelt I. , Szabó T. , Baksa A. , A végeselem módszer alapjai. Értékünk az ember, Humánerőforrás fejlesztési Operatív Program, Miskolci Egyetemi Elektronikus

Open access

. 940 – 959 . [7] Páczelt I. , Szabó T. , Baksa A. , A végeselem módszer alapjai. Értékünk az ember, Humánerőforrás-fejlesztési Operatív

Restricted access

. , Szabó T. , Baksa A. ( 2004 ), A végeselem módszer alapjai . Miskolci Egyetem , p. 243 . [15] Mankovits T. , Szabó T. , Kocsis I. , Páczelt

Open access