Search Results

You are looking at 1 - 8 of 8 items for :

  • "venturesomeness" x
Clear All

. Eysenck 1978 Impulsiveness and venturesomeness: Their position in a dimensional system of personality description Psychological Reports 43 1247

Restricted access

A fájdalomszindrómák depresszióval való kapcsolata részletesen dokumentált a szakirodalomban. Az impulzivitás és az empátiás készség kevésbé vizsgált vonás. Korábbi megfigyeléseink szerint az impulzivitás a migrénes betegek többségére jellemző, empátiás készséget pedig inkább a nőbetegek mutatnak. A Nemzetközi Fejfájás Társaság (International Headache Society) kritériumai szerint diagnosztizált 87 beteggel (40 migrénes és 47 tenziós fejfájós, átlagéletkoruk 34 év) vettük fel a Beck Depresszió Kérdőívet (BDI), a Vitális Kimerültség Kérdőívet, az Eysenck-féle Impulzivitás–Kockázatvállalás–Empátia (IVE) Kérdőívet, valamint a Wagner-féle Migrénspecifikus Életminőség-kérdőívnek az első szerző által kifejlesztett és korábbi vizsgálatban faktorokra bontott magyar változatát. Eredményeink egyrészt igazolják az Életminőség-kérdőív magyar változatának diszkriminatív validitását és megbízhatóságát. A teljes vizsgált mintában a BDI-pontszámmal negatívan korrelál az Életminőség-kérdőív összpontszáma (r = –0,436; p<0,001) és az általunk kimutatott négy faktora közül három, a Vitális Kimerültség Kérdőívének pontszámával pedig az összpontszám (r = –0,50; p<0,001) és mind a négy faktor negatívan korrelál. Migrénesek esetében az összpontszám és mind a négy kimutatott faktor diszkriminatív validitására, tenziós fejfájósok esetében az összpontszám, valamint az affektív és szociális faktor diszkriminatív validitására utaló eredményeket kaptunk. A kérdőív jó belső konzisztenciája (0,772 és 0,910 közötti Cronbach-alfa értékek) a megbízhatóságra szolgáltat adatot. Eredményeink másrészt feltevéseinkkel összhangban az impulzivitás és empátia fordítottan arányos együttjárását (r = –0,368; p<0,001), valamint az Életminőség-kérdőív szociális faktorának az empátiával való negatív korrelációját (r = –0,237; p<0,05) mutatják. A migrénesek tenziós fejfájósokhoz viszonyítva impulzívabbak (átlag: 8,65 vs. 6,09; p<0,01) – ez az adat a korra és betegségtartamra való kontrollálás után is szignifikáns maradt. A nőbetegek férfiakhoz viszonyítva erősebb empátiával rendelkeznek (átlag: 17,89 vs. 10,82; p<0,001) – várakozásainknak megfelelően. Mindezek alapján a relaxációs és kognitív pszichoterápiás módszerek hasznosságára következtetünk a primer fejfájós betegek állapotának javítása szempontjából.

Restricted access

: A natural science approach. New York: Plenum Eysenck, S.B.G., & Eysenck, H.J. (1980). Impulsiveness and venturesomeness in children. Personality and Individual Differences, 1, 73–78. Eysenck

Restricted access

. Innovation and Industry Evolution 1995 Bhide, A. (2006): Venturesome Consumption, Innovation and Globalization. Paper for a Joint

Restricted access

): The Eysenck Personality Profiler (version 6) . Psi-Press Worthing, UK. Eysenck, S. B. G., Eysenck, H. J. (1978): Impulsiveness and venturesomeness: Their position in a dimensional system of personality description

Restricted access
Journal of Behavioral Addictions
Authors: Máté Kapitány-Fövény, Róbert Urbán, Gábor Varga, Marc N. Potenza, Mark D. Griffiths, Anna Szekely, Borbála Paksi, Bernadette Kun, Judit Farkas, Gyöngyi Kökönyei and Zsolt Demetrovics

Seeking) Impulsivity as a basic temperament and tendency to respond quickly instead of response inhibition I-7: Impulsiveness and Venturesomeness Questionnaire Eysenck et al. (1985) Eysenck and Eysenck (1977) 54 3 subscales (Impulsiveness, Venturesomeness

Open access

of personality: Hungarian children and English children. Personality and Individual Differences, 1, 347–353. E YSENCK , S. B. G., E ASTING , G., P EARSON , P. R. (1983) Age norms for impulsiveness, Venturesomeness

Restricted access
Journal of Behavioral Addictions
Authors: Kun Qin, Feifei Zhang, Taolin Chen, Lei Li, Wenbin Li, Xueling Suo, Du Lei, Graham J. Kemp and Qiyong Gong

correlates of choice behavior related to impulsivity and venturesomeness . Neuropsychologia , 49 ( 9 ), 2311 – 2320 . https://doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2011.02.023 . 10.1016/j.neuropsychologia.2011

Open access