Search Results

You are looking at 1 - 2 of 2 items for :

  • "verbális fluencia" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

A tanulmányban bemutatott kutatás laboratóriumi helyzetben tesztelte az érzelmi intelligencia alkalmazkodási hatékonyságot előmozdító szerepét. A hangulatok és a kognitív teljesítmény együttjárásait vizsgáló kutatásunk az érzelmi intelligenciát teljesítményteszt és önbeszámolós kérdőív alkalmazásával is mérte, így lehetővé vált a képesség-érzelmi intelligencia és a vonás-érzelmi intelligencia konst¬ruk¬tu¬mok érvényességének összehasonlítása is. A laboratóriumi kutatás során a filmvetítés segítségével manipulált hangulat (pozitív és negatív hangulatindukció) különböző teljesítménymutatókra (verbális fluen¬cia, figyelemterjedelem, figyelmi pontosság) gyakorolt hatásait vizsgáltuk az érzelmi intelligencia függvényében. Az érzelmi/hangulati hatások felhasználása a kognitív folyamatok hatékonyságának fokozásához bármely érzelmi intelligencia modell esetében kulcsösszetevő. Eredményeink szerint a magas érzelmi intelligenciával jellemezhető személyek voltak képesek a pozitív és a negatív hangulati hatásokat eredményesen felhasználni különböző teljesítményeik növeléséhez.

Restricted access

Az affektív tényezők szerepe a végrehajtó funkcióban: A „meleg” végrehajtó funkció

The role of affective factors in executive function: The hot executive function

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Gabriella Józsa
and
Krisztián Józsa

O. , Kóbor A. , & Takács Á . ( 2013 ). A nem verbális fluencia fejlődési mintázata 3 . és 5. osztály között. Gyógypedagógiai Szemle , 41 ( 4 ), 275 – 288

Restricted access