Search Results

You are looking at 1 - 10 of 20 items for :

  • "verbal fluency" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

A tanulmányban bemutatott kutatás laboratóriumi helyzetben tesztelte az érzelmi intelligencia alkalmazkodási hatékonyságot előmozdító szerepét. A hangulatok és a kognitív teljesítmény együttjárásait vizsgáló kutatásunk az érzelmi intelligenciát teljesítményteszt és önbeszámolós kérdőív alkalmazásával is mérte, így lehetővé vált a képesség-érzelmi intelligencia és a vonás-érzelmi intelligencia konst¬ruk¬tu¬mok érvényességének összehasonlítása is. A laboratóriumi kutatás során a filmvetítés segítségével manipulált hangulat (pozitív és negatív hangulatindukció) különböző teljesítménymutatókra (verbális fluen¬cia, figyelemterjedelem, figyelmi pontosság) gyakorolt hatásait vizsgáltuk az érzelmi intelligencia függvényében. Az érzelmi/hangulati hatások felhasználása a kognitív folyamatok hatékonyságának fokozásához bármely érzelmi intelligencia modell esetében kulcsösszetevő. Eredményeink szerint a magas érzelmi intelligenciával jellemezhető személyek voltak képesek a pozitív és a negatív hangulati hatásokat eredményesen felhasználni különböző teljesítményeik növeléséhez.

Restricted access

Klinikai neuropszichológiai tesztek magyarországi normatív adatai I.

Végrehajtó funkciókat és nonverbális fluenciát mérő neurokognitív vizsgálóeljárások

Normative data on clinical neuropsychological tests in Hungary I.

Neurocognitive testing procedures measuring executive functions and non-verbal fluency
Orvosi Hetilap
Authors:
Balázs Fábián
,
Flóra Kenyhercz
,
Antal Bugán
, and
Mónika Andrejkovics

–933. 20 Magnusdottir BB, Haraldsson HM, Sigurdsson E. Trail Making Test, Stroop, and Verbal fluency: regression-based norms for the Icelandic population. Arch Clin Neuropsychol. 2021; 36: 253

Open access
Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Szabolcs Kéri
,
György Szekeres
,
Nóra Bagóczky
,
Zoltán Janka
,
György Benedek
,
Oguz Kelemen
, and
Rita Erdélyi

FRITH, C. D., FRISTON, K. J., HEROLD, S., SILBERSWEIG, D., FLETCHER, P., CAHILL, C. (1995) Regional brain activity in chronic schizophrenic patients during the performance of verbal fluency task. Evidence for failure of inhibition in left superior

Restricted access

Klinikai neuropszichológiai tesztek magyarországi normatív adatai II.

Globális kognitív működést, prospektív és retrospektív emlékezetet és verbális tanulási készséget mérő vizsgálóeljárások

Normative data on clinical neuropsychological tests in Hungary II.

Neurocognitive testing procedures measuring global cognitive functioning, prospective and retrospective memory and verbal learning
Orvosi Hetilap
Authors:
Flóra Kenyhercz
,
Balázs Fábián
,
Mónika Andrejkovics
, and
Antal Bugán

measuring executive functions and non-verbal fluency. [Klinikai neuropszichológiai tesztek magyarországi normatív adatai I. Végrehajtó funkciókat és nonverbális fluenciát mérő neurokognitív vizsgálóeljárások.] Orv

Open access

Magyar Afázia Szűrőteszt: új szűrőeljárás a poststroke aphasia gyors felismerésére

Hungarian Aphasia Screening Test: a new rapid screening tool for detecting aphasia in stroke patients

Orvosi Hetilap
Authors:
Lilla Zakariás
and
Ágnes Lukács

nonaphasic stroke patients using semantic verbal fluency measures with administration time of 30 seconds. Eur Neurol. 2011; 65: 113–117. 32 Thommessen B

Open access

A tesztfelvétel időtartamának hatása a kreativitástesztek eredményeire

The effect of testing time on the results of creativity testing

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Katalin Mező
,
Ferenc Mező
, and
Ágota Szabóné Balogh

. ( 2012 ). The Standard Definition of Creativity . Creativity Research Journal , 24 ( 1 ), 92 – 96 . Silvia , P. J. , Beaty , R. E. , & Nusbaum E. C. ( 2013 ). Verbal fluency and

Open access

. , Jollesa , J. ( 2004 ): Verbal fluency over time as a measure of automatic and controlled processing in children with ADHD . Brain and Cognition , 55 , 535 – 544 . 23. Jonsdottir , S

Restricted access

Vak gyermekek nyelv- és beszédfejlődésének sajátos vonásai és háttere

Special characteristics and background of speech and language development in blind children

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Emese Pajor
,
Anna Mária Beke
, and
Valéria Csépe

, A. J. ( 2006 ). Early blindness may be associated with changes in performance on verbal fluency tasks . Journal of Visual Impairment and Blindness , 100 ( 5 ), 306 – 310 . Wales

Open access

, K. J., Hirsch, S. R., Frith, C. D., Murray, R. M., Deakin, J. F., Grasby, P. M. (2000) Functional anatomy of verbal fluency in people with schizophrenia and those at genetic risk. Focal dysfunction and distributed disconnectivity reappraised

Restricted access

general working memory, updating, verbal fluency and task switching in order to establish what characterizes the working memory of interpreters. It has also been established that interpreting experience has a positive effect on working memory. These

Open access