Search Results

You are looking at 1 - 10 of 62 items for :

  • "virtual reality" x
Clear All

Seymour NE: Virtual reality in general surgical training. Europ. Surg. 37, 298–303 (2005) Seymour N.E. Virtual reality in general surgical training Europ

Restricted access

his colleagues give us a comprehensive summary [ 2 ] of the topic, mostly focusing on medical applications. The study of Sutherland et al. [ 3 ] provides insight into the latest Augmented Reality (AR) and Virtual Reality (VR) technologies to display

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Péter Zoltán Bogár, Luca Tóth, Szilárd Rendeki, László Mátyus, Norbert Németh, Mihály Boros, Bálint Nagy, Miklós Nyitrai and Péter Maróti

–426. 35 Steuer J. Defining virtual reality: dimensions determining telepresence. J Commun. 1992; 42: 73–93. 36 Laver KE, George S, Thomas S, et al

Open access

In the present paper a Hungarian Krishna devotee’s attitude towards Christianity is being scrutinized. It is postuleted that the devotee’s re-interpretation of Christian doctrines of faith can be regarded as an aim of inculturation which is in accordance with his religious community’s main principles. The temporary virtual communities formed by readers leaving comments are also included in the analysis.

Restricted access

George Orwell 1949-ben megjelent, Ezerkilencszáznyolcvannégy című regényének első oldalán csupa nagybetűvel született meg a NAGY TESTVÉR fogalma, amely közgondolkodásunk része lett. Szimbolikus jelentése, az életünk minden területére kiterjedő szinte mikroszkópikus megfigyelés, a hatalmi elit gátlástalan visszaélése hatalmával. Orwell mindehhez megteremtette a telekép eszközrendszerét és az újbeszél nyelvet, ami még a gondolkodás szabályozását (megfigyelését) is lehetővé tette. Jelen dolgozat célja, hogy dokumentumokra, tudományos-technikai eredményekre alapozva, felhívja a figyelmet arra a megdöbbentő tényre, hogy Orwell 60 éves utópiája a 21. század információ alapú e-társadalmának napi valósága lett. Sőt, a technika Orwell által elképzelhetetlen 20. századi fejlődése messze túlszárnyalta az eredeti utópiát, és mára az utópia az ECHELON, a Carnivore, az RFID stb. rendszerek, azaz a GLOBÁLIS NAGY TESTVÉR valóságává vált. Fel kell tehát hívnunk a figyelmet arra, hogy a „terrorizmus elleni küzdelem”, a „soha nem látott elektronizáció biztonsága”, az „e-demokrácia” zászlaját lobogtatva, az emberiség történetében soha nem látott emberi kiszolgáltatottság felé haladunk. Az információk tömege az azt birtokló hatalom kezében csodafegyverré válhat, amelynek birtokában észrevétlenül marionettbábukként mozgathatja a társadalom békés 99,9%-át, miközben a 0,1% megfékezésére hivatkozik. Az információs csodafegyver minden eddigi fizikai, kémiai és biológiai fegyvernél ördögibb, mert pusztítása láthatatlan, mivel az emberi agyakban, az emberi személyiség kiszolgáltatottságában végez pusztítást.

Restricted access

-Coon , A. , Pogue , J. R. , Carlbring , P. , & Powers , M. B. ( 2019 ). Virtual reality exposure therapy for anxiety and related disorders: A meta-analysis of randomized controlled trials . Journal of Anxiety Disorders , 61 , 27 – 36

Restricted access

Albani, J. M., Lee, D. I.: Virtual reality-assisted robotic surgery simulation. J. Endourol., 2007, 21 , 285–287. Lee D. I. Virtual reality-assisted robotic surgery simulation

Restricted access

R, et al. Virtual reality training for surgical trainees in laparoscopic surgery. Cochrane Database Syst Rev. 2013; (8): CD006575. 6 Sándor J, Lengyel B, Haidegger T, et al

Restricted access
Magyar Sebészet
Authors: Katalin Kormos, József Sándor, Tamás Haidegger, Andrea Ferencz, Domokos Csukás, Endre Bráth, Györgyi Szabó and György Wéber

2008 VR to OR: A review of the evidence that virtual reality simulation improves operating room performance W J Surg 32 182 8 . 4

Restricted access

. Virtual reality (VR) There are several definitions for defining virtual reality (VR) as the concept is relatively new. Linda Jacobson called the world of digital technology and the perceptual experience created by that as the virtual world with

Open access