Search Results

You are looking at 1 - 3 of 3 items for :

  • "virtualitás" x
  • All content x
Clear All

A „virtuális”, „virtualitás” fogalmának jelentései. „Virtuális valóság” alkalmazások az iparban, kibertér a mindennapi életben az internet révén. A virtualitás tágabb értelmezése: digitális tömegmédia, internet, web 2.0. A tér és az idő relativizálódása, globalizáció, „új gazdaság”, hálózati társadalom. A munka és a szervezetek világának átalakulása: rugalmasság, a foglalkoztatás új formái, „portfólió vállalat”. A virtuális együttműködés kulcsfontosságú sikertényezői: az infokommunikációs technika megfelelő használata, bizalom a teamtagok és vezetőjük között, a kulturális különbségek áthidalása. A távolból irányító vezető előtt álló kihívások: erőforrások biztosítása, a célok teljesítésén alapuló kontrollmechanizmus kiépítése, motiválás és a csoportdinamikai problémák (pl. személyközi konfliktusok) kezelése. Folyamatosság és megszakítottság a vezetési funkciókban és a vezetői szerepekben, összehasonlítva a hagyományos menedzsmentet a virtuálissal.

Restricted access

A három fogalom – struktúra, textúra, faktúra – esetében az összetartozás érdekesebb lehetőségnek tűnik, mint a megkülönböztetés. A közösségként értelmezett együttes fogalmi tartalmat jelölöm a textúra kifejezéssel, melyről három aspektusból beszélek. Ezek a szempontok személyesek, lehet hogy összefüggenek, de lehet, hogy nem. Úgy fogom fel a témát, mint Monet a roueni katedrálist vagy a londoni Parlamentet – szeretném megmutatni tartalmának sokszínűségét. A textúra és az ornamentika összevetését az emberi gondolkodás gyönyörű kettőssége, az értelmi és érzelmi viszonyulás harmóniája ihlette. Ráció és emóció egyformán lényeges szempontok. Azok a maradandóan értékes építészeti alkotások, amelyekben e kettő egymástól elválaszthatatlan egysége ragyog. A mi korunk diszharmonikus, az értelem kizárólagossága tette egyoldalúvá. A korszellem változásának hatására a szemlélet, a közgondolkodás, az oktatás megváltozhat, de az ember alapvető beállítottsága nem. Az érzelmi tartalmak megjelenítésének egyik lehetséges eszköze a ma építészetében a textúra. A skin felfogható úgy is, mint virtuális textúra. A virtuális világ az anyagok valóságától eltávolodva megteremti a maga művi felületeit. Érdekes megfigyelni azt a folyamatot, amelyben a valóságos világ eleven textúrái kódolt építészeti üzenetekké válnak. Ezek egyfelől az absztrakció lenyűgöző teljesítményei, de másfelől és ugyanakkor élettelen, ezáltal eleve időleges próbálkozások. Textúra és idő – költői kapcsolat. Mint a kagylóban a tenger zúgása, magában rejti az örök körforgás szimbolikáját, a folyamatos metamorfózis általános érvényességét. „A jó épület szépen öregszik” – mondta hajdani mesterem Jurcsik Károly, és azóta számtalan esetben beláthattam ennek igazát. A szép öregedés arcát pedig a textúrák rajzolják.

Restricted access

A kortárs építészet rendkívül heterogén, és ennek okai nyilvánvalóan összefüggnek a kor szellemi meghatározottságával. Kor és szellem kapcsolata egyrészt nehezen körülírható filozófiai kategória, másrészt viszont éppen általánosan érvényes karakterjegyeivel jellemezhető és ezáltal megragadható minőség. Egy-egy adott időszak szellemiségének és építészetének kapcsolata ab ovo kétirányú; az elvont szellemi jelentések konkrét építészeti alakzatokban tükröződnek, ugyanakkor ezekből a valós formákból induktív módon következtethetők a mögöttes absztrakt tartalmak is. A kortárs építészet heterogenitása mögött tehát szükségszerűen a kor szellemi töredezettsége áll.

Restricted access