Search Results

You are looking at 1 - 10 of 993 items for :

  • Refine by Access: All Content x
Clear All

The paper analyses the social history and the cultural aspects of collective visions from the traditional Moldavian Csángó culture. It shows the mechanism of how in times of economic and social crisis the social fears are reflected in visions. The author argues that the collective visions played an important role in the articulation of crisis in a transforming Moldavian Csángó society. He mentions the conditions and circumstances of their appearance, their ontological qualities (sacred-demonic), the attitude of the church to them, the features of the visions compared with the Orthodox religious culture. For the exceptionally religious Csángó community, for whom the religious experience has a very deep emotional meaning, the otherworld has medieval importance. They accept the reality of the other-world without transcendental experience. The visions announce visual certainty about this important religious structure.

Restricted access

Nagy megtiszteltetés számomra, hogy e hozzászólásban szakmai kívülállóként kifejthetem gondolataimat. Ezek az olvasó szempontjából annyiban lehetnek érdekesek, hogy egy sajátos, a természettudományoshoz közelálló szemléletet tükröznek, így talán a többi szerzőtől eltérő nézőpontból adnak választ egyes kérdésekre. A természettudományok egyes letisztult ágainak művelői viszonylag könnyű helyzetben vannak, ha jövőképet akarnak készíteni. Például az égi mechanika segítségével ma már pontosan meg lehet határozni, hogy mikor következik be napfogyatkozás, meg lehet jósolni, hol fog belépni a légkörbe a bolygónk körül keringő űrhajó. Az elektromágneses hullámok terjedése is pontosan követhető, ami többek között lehetővé teszi éles fényképek készítését és a mobiltelefonok használatát. Sokkal nehezebb dolga van a társadalomtudósnak, aki vizsgálata tárgyáról legfeljebb sejtéseket, netán vágyakat fogalmazhat meg, azt is meglehetősen nagy bizonytalansággal. Talán nem véletlen, hogy elterjedt a DELPHI-módszer, mely alkalmasan kiválasztott szakértők véleménye, várakozásai alapján vázolja fel a jövő különböző forgatókönyveit. Bármilyen tudományos módszert igyekszünk is alkalmazni a jóslásra, jelentős a bizonytalanság. Egy nagy horderejű példa a Szovjetunió váratlan és gyors felbomlása, mely a meglepetés erejével hatott az egész világon annak ellenére, hogy világszerte kremlinológusok százai foglalkoztak a szuperhatalom jövőjével.Fontos a bizonytalanság enyhítése egy jövőkép kialakításánál is, mely különbözik az előrejelzéstől, nem jósol, inkább tervez, de nem rugaszkodhat el a valóságtól, különben rózsaszín köddé, netán hagymázos álommá válik. E felismerés vezetett, amikor az alábbiakban kísérletet teszek arra, hogy a jövőről szóló elképzeléseimet egy globális, természettudományosan megalapozott elmélet, az univerzum fejlődéstörténete köré csoportosítsam. E történet alapján megfogalmazható néhány általános elv, amely úgy tűnik, hogy évmilliárdokon keresztül érvényes volt, és feltételezhető, hogy az is marad, így alapját képezheti a jövőről alkotott nézeteimnek. Nem akarom azt a hamis benyomást kelteni, mintha jövőképem elfogulatlan lenne, és nem tükrözné a vágyaimat, melyeket az általam vallott értékek vezérelnek. Azért próbálom eszmefuttatásaimat természettudományos érvekkel megtámogatni, mert így tudom magamat ellenőrizni, ugyanakkor lehetőséget adok türelmes és racionális érvelésen alapuló vitára más értékekre alapozó jövőképekkel.A következőkben – elsősorban a francia jezsuita antropológus-filozófus Teilhard de Chardin (1980) nyomán – röviden áttekintem az Univerzum történetét, és rámutatok néhány alapvető törvényszerűségre, mely e történetet jelentős mértékben meghatározni látszik. Ezután megkísérelem ezen elvek alkalmazását egy nemzeti jövőkép felvázolásánál, mely – mint látni fogjuk – szükségszerűen a múltban gyökeredzik.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors:
Ákos Kusnyerik
,
Miklós Resch
,
Tamás Roska
,
Kristóf Karacs
,
Florian Gekeler
,
Robert Wilke
,
Heval Benav
,
Eberhart Zrenner
,
Ildikó Süveges
, and
János Németh

Szemészet 2005 142 126 132 Nayar, A.: World gets 2020 vision for conservation

Open access

. ( 1975 ) Electrophysiological properties of the honey bee retina . In: Horridge, G. A. (ed.) The compound eye and vision of insects . Clarendon Press , Oxford . pp. 53 – 74 . 3

Restricted access
Acta Biologica Hungarica
Authors:
U. Homberg
,
Sabine Hofer
,
Martina Mappes
,
H. Vitzthum
,
K. Pfeiffer
,
S. Gebhardt
,
Monika Müller
, and
Agnes Paech

Eggers, A., Gewecke, M. (1993) The dorsal rim area of the compound eye and polarization vision in the desert locust ( Schistocerca gregaria ). In: Wiese, K., Gribakin, F. G., Popov, A. V., Renninger, G. (eds) Sensory systems of arthropods. Birkhäuser

Restricted access

vision subfield in this paper. We chose computer vision for several reasons. First, it is interesting to study since it is one subfield that is at the intersection of computer science, engineering and physics. Second, computer vision is a growing field

Restricted access

Introduction For an artist, vision is very important. We very seldom think about the importance of visual acuity of an artist. For a painter, vision is much more than simply seeing a landscape or an object. They have their own

Open access

Horridge, G. A. (2003) Discrimination of single bars by the honeybee (Apis mellifera) . Vision Res. 43 , 1257–1271. Horridge G. A. Discrimination of single bars by the honeybee (Apis

Restricted access

539 Blasco, J., Aleixos, N., Roger, J. M., Rabatel, G. and Moltó, E. (2002) Robotic weed control using machine vision. Biosystems Engineering 83(2): 149

Restricted access

] Basha R. Report of visioning workshop for the city park of Prizren for all (in Albanian), Online report of Visioning Workshop ‘City park for all’, NGO EC Ma Ndryshe, 2016

Restricted access