Search Results

You are looking at 1 - 10 of 299 items for :

  • "vocabulary" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

’ invective. In my paper I would like to give compensation of this gap. So much the morebecause Joshua Whatmough stresses in his article Pudicus Poeta: Words and Things, The Vocabulary of Catullus, that Catullus’ “commonplace vocabulary – is remarkably low

Open access

Absztrakt

A Biblia klasszikus korszakbeli, reneszánsz kori és a későbbi időszakokból származó mértékadó fordításai valamennyien a szókészlet és az állandósult szószerkezetek előírás szerint való fordításának alapelvét követik. Néhány fordítási beszámoló azt mutatja, hogy a fordítók már a kezdetekben megegyeztek arról, hogy a szó- és kifejezéskészlet viszonylagos egységét megőrzik fordításaikban. A tanulmány a szókészlet és a jellemző bibliai stílus egységességének kérdését tárgyalja az Ésaiás próféta könyvének arám (Targum), görög (Septuaginta) és latin (Vulgata) fordításából származó, az isteni igazság fogalmának megjelölésére szolgáló kifejezéseknek az összehasonlításával. A szókészletet valójában a bibliai stílus és az alapvető irodalmi formák jellemzői határozzák meg. A szerző a bibliafordítás kihívásait ennek megfelelően tágabb perspektívából, az északnyugati sémi nyelvek irodalmi hagyományainak ápolása és a bibliai stílus megőrzésének kívánalma távlatából mutatja be. A számos szinonima, antonima, állandósult szókapcsolat jelenléte, valamint a bibliai szövegmagyarázat hagyományának fontossága a zsidó és a keresztény kultúrában a fő oka annak, hogy a bibliafordításokban az alapvető szókészlet egységesítésére való törekvésekkel találkozunk.

Restricted access

One of the significant problems with Old Turkic inscriptions is that it is not known by which peoples’ or tribe’s Turkic language the inscriptions were written in. Although among the clans and persons who wrote and erected the large inscriptions of the Turkic and Uyghur Khanates, those of Köl Tegin, Bilge Kaghan, Şine Usu, Tariat, Tes and Karabalghasun I were identified, the peoples or clans having erected the other inscriptions are mostly unknown. The most serious problem encountered by researchers in consideration of the tribal seals present in the inscriptions is the uncertainty whether the seal belonged to the tribe that wrote or erected the inscription, or the tribe that was in power at that time.

This paper investigates the inscriptions of the Uyghur Khanate. Our scrutiny is based on the examination of the peculiarities of the Uyghur Khanate inscriptions which cannot be observed in any other inscriptions of Mongolia, Yenisei, Altai and Kyrgyzstan. By substituting these peculiar words with other words to be found in other inscriptions, an attempt has been made to prove that these words are Uyghur dialectal words. After an inquiry whether the words were used subsequent to the runic period, etymological suggestions concerning the words have also been put forward.

Restricted access

Bauer L. 1998. Vocabulary . London. Bauerová H. 2001. K lexikálním archaismům charvátskohlaholských textů: Slavia 70 : 291

Restricted access

The present piece of research was carried out taking into account the scientific achievements of the Moscow Ethnolinguistic School, founded by N. I. Tolstoy in the 80's of the last century, which entails the study of the vocabulary of

Restricted access

Bodrogligeti, A. (1971): The Persian Vocabulary of the Codex Cumanicus . (Bibliotheca Orientalis Hungarica 16.) Budapest. Bodrogligeti A. The Persian Vocabulary

Restricted access

Bodrogligeti, A. (1971): The Persian Vocabulary of the Codex Cumanicus . (Bibliotheca Orientalis Hungarica 16.) Budapest. Burrow, T. (1969): Sanskrit śáṣpa - and bāṣpa -. The Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain

Restricted access

). Kane , D. ( 1989 ): The Sino-Jurchen Vocabulary of the Bureau of Interpreters . Bloomington (Indiana University Uralic and Altaic Series 153). Kane , D

Restricted access

Publication of a handwritten Gypsy word list in the so-called Transylvanian Gypsy dialect compiled by a Gypsy student of the Calvinist college in Kolozsvár (Cluj-Napoca) in the late 18th century.

Restricted access