Search Results

You are looking at 1 - 7 of 7 items for :

  • "water-saving" x
  • All content x
Clear All

Deng, X.P., Shan, L., Inanaga, S., Inoue, M. 2005. Water-saving approaches for improving wheat production. J. Sci. Food Agr. 85 :13791–388. Inoue M

Restricted access

): Water saving in rice cultivation in India. In: Proceedings of an International Workshop on Water Saving Rice Production Systems. Nanjing University, China. pp. 15--45. 15 45

Restricted access

41 670 676 Deng, X.-P., Shan, L., Inanaga, S., Inoue, M. 2005. Water-saving approaches for improving wheat production. J. Sci. Food Agr. 85 :1379

Restricted access

7 Deng X.P. — Shan L. — Inanaga S. — Inoue M.:2005. Water-saving approaches for improving wheat production Journal of the Science of Food and Agriculture vol. 85 no. 8 1379–1388 pp

Restricted access

Összefoglalás

A kukorica ma a világ egyik jelentősebb kultúrnövénye. Felhasználása is egyre szélesebb skálán történik (takarmány, élelmiszer, olaj, bioetanol, energia).

A világ kukorica termésátlag rangsorában Magyarország a 13. Európában Franciaország és Olaszország után a 3.

A kukorica hazánkban évtizedek óta a legnagyobb területen termesztett kultúra, vetésterülete stabil, az elmúlt évek átlagában 1,1–1,2 millió ha, azonban az országos termésátlag nagy mértékben ingadozik. 2007-ben az országos átlagtermés az utóbbi évek egyik leggyengébb 3,6 t/ha értéket érte el, az ár 55–58 ezer Ft/t volt. Ugyanakkor 2008-ban az országos termésátlag 7,6 t/ha volt, az ár azonban rendkívül alacsony 18–20 ezer Ft/ha között változott, ami sok esetben az önköltséget sem fedezte. Ekkora rekordmennyiséget (8,5 millió tonna) a hazai piac nem képes felvenni, az export lehetőségei viszont logisztikai okokból behatároltak. Közép és hosszútávon megfelelő, versenyképes agrárlogisztikai és feldolgozó ipari fejlesztés nélkül komoly gondok várhatók a kukorica piacán. Olyan rendszer megalkotása szükséges, amely egyaránt figyelembe veszi, és hatékony intézkedésekkel biztosítja a takarmányszükségletet, ipari igényeket, a fölös mennyiségek tárolását és felhasználását.

A gazdaságos kukoricatermesztésnek számos feltétele van, amelyek egy része független a gazdálkodótól, más része függ a termelő által használt termesztés technológiától.

Ezért az adott ökológiai viszonyokhoz legjobban igazodó, kedvező nedvességleadó-képességű hibridek termesztésével, a helyi környezeti adottságokhoz igazított öntözés alkalmazásával, megfelelő vetésváltással, harmonikus tápanyag-visszapótlással, a kukorica igényének megfelelő, víztakarékos talajműveléssel, az optimális növényszám biztosításával, és a jelenleginél hatékonyabb növényvédelemmel növelhetjük a kukorica termésbiztonságát. A jövedelmezőség csak az ökológiai, biológiai és agrotechnikai tényezők közötti pozitív interaktív hatások jobb kihasználásával érhető el.

Ezzel párhuzamosan a hazai alternatív felhasználás növekedésének is minden lehetőségét tanulmányozni kell (ipari alapanyagok, bioüzemanyag). Az eredményes gazdálkodásra nem alkalmas termőhelyeken más alternatív földhasznosítás szükséges. A takarmányozási, ipari és étkezési célú felhasználás növelése mellett szükséges a szárítási és szállítási költségek csökkentése, valamint az energiatakarékos talajművelési rendszerek használata.

Restricted access

, H.G., Lu, T.Y., Singh, Y., Gill, M.A., Masih, I., Guo, Z.J., Thompson, J.A. 2005. Water saving in rice-wheat systems. Plant Prod. Sci. 8 :242–258. Thompson J.A. Water saving in

Restricted access

Anda, A. 2003. Remotely-sensed canopy temperatures used for irrigation timing linked to crop water stress index (CWSI). Supplement of International Conference on Water-saving Agriculture and Sustainable Use of Water and Land Resources (ICWSAWLR

Restricted access