Search Results

You are looking at 1 - 1 of 1 items for :

  • "weighted capitation formula England" x
Clear All

Absztrakt:

Bevezetés és célkitűzés: A szerző az egészségügyi forráselosztás angol módszerét és a metódus hazai alkalmazására végzett modellszámításokat mutatja be. Módszer: Az angol regressziós modell felállítása magyar viszonyokra. Eredmények: A magyar forráselosztásra az angol módszer alkalmazható, de megfelelő magyarázó változókat és területi egységeket kell találni. Következtetés: Az angol módszertől elszakadva, annak szolgai másolása helyett egy egyedi betegadatokon alapuló forráselosztási modell felállítása lehetséges, a hazai igénybevételt magyarázó tényezők számszerűsítésével. Ehhez további kutatás szükséges. Orv Hetil. 2018; 159(5): 183–191.

Restricted access