Search Results

You are looking at 1 - 10 of 1,038 items for :

  • "well-being" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Introduction Increasing evidence suggests that ingestion or administration of classic psychedelics such as psilocybin or LSD is sometimes associated with improvements in well-being or mental health in both clinical populations ( Andersen, Carhart

Open access
Orvosi Hetilap
Authors:
Enikő Lakatos
,
Gábor Szabó
,
Judit F. Szigeti
, and
Piroska Balog

., Middelburg, K. J., Heineman, M. J., et al.: The impact of IVF/ICSI on parental well-being and anxiety 1 year after childbirth. Hum. Reprod., 2012, 27 (8), 2389–2395. Cserepes, R. E., Kőrösi, T., Bugán, A

Open access

Elméleti háttér: Számos tanulmány foglalkozott már az egytételes skálákkal, köztük a vizuális megjelenítésűekkel. Összevetve őket olyan többtételes mérőeszközökkel, amelyek ugyanazt a konstruktumot mérik, sok esetben kimutatható volt megbízhatóságuk, validitásuk. Korlátaik mellett alkalmazásuknak sok nyilvánvaló gyakorlati előnye van. Cél: Mivel hazai mintán nem született még ilyen típusú eszközökről közlemény, el kívántuk végezni egy élettel való általános elégedettségre rákérdező, 10-fokú skála, valamint egy általunk kísérleti jelleggel kifejlesztett, hét arckifejezést bemutató hangulati arcskála validitásvizsgálatát. Módszer: Három, felnőtt válaszadókkal folytatott kérdőíves vizsgálatból származó adatokat elemeztünk. Az Egytételes Elégedettségskála elemzését egy párokat vizsgáló kutatás női és férfi almintáján végeztük el (N = 2×270), a HA7 Hangulati Arcskála elemzését pedig két másik adatbázis alapján: N = 294 (41% férfi), illetve 596 (49,7% férfi). Az eszközök validálásához több jóllétkérdőívet használtunk (élettel való elégedettség: SWLS-H, élet értelmessége: MLQ-H, önértékelés: RSES-H, pozitív és negatív érzelmek gyakorisága: PANAS). Eredmények: A korrelációs elemzések során mindkét változó esetén szoros összefüggést kaptunk az SWLS-H-val (az Egytételes Elégedettségskálánál r = 0,68 és 0,71), és szintén szignifikáns összefüggést az MLQ-P-vel (az élet értelmességének megélésével), továbbá az Egytételes Elégedettségskálánál az RSES-H-val, a Hangulati Arcskálánál a PANAS-POZ és PANAS-NEG változókkal. Függő változónak az elégedettségskálánál a RSES-H-t, az arcskálánál az SWLS-H-t tekintve a hierarchikus regressziós elemzések mindkét egytételes skála inkrementális erejét kimutatták. Következtetések: Az eredmények arra utalnak, hogy az egytételes mérőeszközöket érdemes számításba venni módszertani alternatívaként akkor, amikor kutatásokban a jóllét egyes dimenzióinak gyors, globális értékelésére van szükség.

Restricted access

A kétrészes tanulmány első részében bemutatjuk az életminőség egyéni és társadalmi különbségeinek legfontosabb összefüggéseit, valamint ezek kapcsolatát a társadalmi jellemzőkkel és a gazdasági fejlettséggel. Számos kutatás eredménye utal arra, hogy a gazdasági fejlődés önmagában nem vezet magasabb jólléthez, sőt egyes modellek szerint a kapcsolat fordított: a társadalom lelki erőforrásainak megléte a gazdasági fejlődés alapja. Munkacsoportunk 1983 óta nemzetközileg egyedülállóan széles körű országos reprezentatív felmérések segítségével vizsgálta a magyar népesség életminőségét és annak változásait. A tanulmányban a hazai felmérések és a nemzetközi eredmények alapján javaslatot teszünk egy Nemzeti Összjólléti Index kialakítására, melynek rendszeres felmérésével monitorozni lehet a magyar társadalom életminőségét, és így ellenőrizni lehet, hogy a gazdasági fejlődés mértéke hosszú távon milyen viszonyban van az egyének és a társadalom egészének jóllétével.

Restricted access
Journal of Behavioral Addictions
Authors:
Damian van der Neut
,
Margot Peeters
,
Meyran Boniel-Nissim
,
Helena Jeriček Klanšček
,
Leila Oja
, and
Regina van den Eijnden

acceptance of gaming influences whether young gamers experience certain gaming behaviors as problematic and may, consequently, influence the relationship between reported symptoms of problematic gaming and the well-being of individual gamers. Considering the

Open access

( Lerner & Lyvers, 2006 ). Entheogens and psychological well-being Entheogen users attribute improvements to their psychological well-being on account of their drug-facilitated experiences—reduced psychological distress and enhanced self

Open access

new factors in studying the area. For instance, innovative and employee-friendly companies have introduced measures and programmes to improve the satisfaction and health of employees. These so-called well-being programmes reduce work-related stress

Open access

This article is developed from a policy research carried out to study the impacts on local pharmaceutical industries in case that the Thai government decides to accept the free trade agreement (FTA) on pharmaceutical products proposed by the US government. Despite that the US-Thai FTA is unfair, the Thai government is likely to accept the agreement due to international political pressures and a globalized discourse claiming free trades. Therefore the research recommended applying “Sufficiency Economy”, the King’s Philosophy as a survival strategy for both local industries and Thai people. Sufficiency Economy, as a part of Buddhist Economics, comprises of three principles and two fundamental conditions. The principles are moderation, rationality and self-immunity to changes , while the two conditions include wisdom or abilities to understand things properly and morality or a moral commitment not to put burden on others. The article proposed that there are three levels of all kinds of development according to the application of the principle of moderation. If applied at the first level, it means that the local industries are supposed to build their own capabilities and put emphasis on internal potentials or resources rather than external ones. The second level concerns with the other companies’ survival. If applied, the local companies are supposed to support, not compete against each other. Then, it would lead to network building and increasing strength of local industry groups. However, the two levels may be perceived as concerning only on business benefits. The third level concerning with survival of all involved is therefore the most required approach, where the local companies would run business with a truthful devotion for real health needs of Thai people. That is, the third level is for the well-being of all people. However, this level is less likely to be implemented; most local industries still lack right understanding on sufferings of patients, and its relationship with their survival. As “suffering” was the central strategy proposed by the Buddha, the article proposes that the local industries should learn from patients’ sufferings. Sufferings from sickness are common burdens of life, it is morally wrong to increase any burdens to anyone, even ourselves. In case that the multinational pharmaceutical companies earn excess profits and put more burdens on poor patients, the local companies would contribute to minimise these sufferings. The approach concerning patients’ sufferings would help local companies gain more supports from Thai patients and it may call for more understanding from other people over the world. Sooner or later it may change the world a better place for everyone to live happily and healthy.

Restricted access

A fenntarthatóság addig nem érhető el, amíg az emberiség nem veszi tudomásul a természettől való örök függését. A gazdasági jólét alapja a természeti tőke, „az élet természeti alapjai”, amelyeket az ember büntetlenül nem szabhat át. Számolni kell a természeti környezet biofizikai feneketlenségébe vetett tévhit és a gazdasági növekedés feltétel nélküli erőltetésének okozataival. A hetedik környezetvédelmi cselekvési program a Jólét bolygónk felélése nélkül címet viseli, ami a „túllövés” (overshoot)1 állapotában ?nellentmondást rejt. A „növekedés” — tehetnek elé bármilyen jelzőt — biofizikai szempontból véges világban eleve nem lehet fenntartható. A „jólét” relatív szint, értékrendtől függően más-más tartalmat hordoz, válsághelyzetben pedig alaposan átértékelendő fogalom.

Restricted access

Introduction Evolving information and communication technologies (ICTs) have transformed family interactions by overcoming time and distance barriers. Greater perceived well-being was observed among families who used smartphone

Open access