Search Results

You are looking at 1 - 7 of 7 items for :

  • "whetstone" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Every Pindaric ode poses the question of literary unity, which is the main issue of Pindaric scholarship. But every ode presents a specific form of unity, and so does the Sixth Olympian, one of Pindar’s most accomplished poems, whose ways of achieving unity are the chief concern of this paper. I argue that unity in O. 6 comes about by dint of a metaphoric parallel between the poet (Pindar) and the prophet (Hagesias, the victor, and Iamos, the mythic protagonist). This parallel is based on two significant moments, which are typical of both the prophet and the poet: the moment of inspiration and that of the utterance (of the oracle viz. poem). The same moments are brought to the fore in vv. 58–70 concerning the prophet Iamos, then in vv. 82–91 (the main stumbling block in the interpretation of the poem) concerning the poet Pindar. From this core metaphors of prophetic-poetic activity permeate the whole epinician ode.

Restricted access

Minden Pindaros-óda szembesít az egység mibenlétével, mely a Pindaros-kutatás talán legfontosabb kérdése. Ám minden költemény más és más módon egységes, s ez igaz a hatodik olympiai ódára is, melyet a költő egyik legnagyszerűbb versének szokás tartani. Jelen tanulmányban megmutatom, hogy az O. 6 egységét a költő (Pindaros) és a jós (Hagésias, a győztes és Iamos, a mondabeli ős) metaforikus párhuzama biztosítja, melynek alapja két, a költőre és a jósra egyaránt jellemző mozzanat: az isteni ihlet és kimondás-kifejezés pillanata. Ezek jelennek meg a jós (Iamos) elhivatásának leírásában (58–70), majd a költő saját tevékenységére reflektáló megnyilatkozásában (82–91), mely a vers legvitatottabb soraiban fogalmazódik meg. E magból sugárzanak szét a költő és a jós tevékenységének metaforái a győzelmi óda egészében.

Restricted access
Acta Veterinaria Hungarica
Authors: Péter Csébi, Csaba Jakab, Katalin Jánosi, Boglárka Sellyei, Tamás Ipolyi, Zoltán Szabó, Attila Arany-Tóth, and Tibor Németh

804 Fajfar-Whetstone, C. J., Coleman, L., Biggs, D. R. and Fox, B. C. (1995): Pasteurella multocida septicemia and subsequent Pasteurella dagmatis septicemia in a diabetic patient

Restricted access
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry
Authors: Giovanna Bruni, Vittorio Berbenni, Franco Sartor, Chiara Milanese, Alessandro Girella, Dionigio Franchi, and Amedeo Marini

-006-7520-7 . 19. Charlton , ST , Whetstone , J , Fayinka , ST , Read , KD , Illum , L , Davis , SS . Evaluation of direct transport pathways of glycine receptor antagonists and an angiotensin antagonist from the nasal cavity

Restricted access

. Due to the disturbance of the grave some grave goods might possibly be missing, but an iron knife and a whetstone were definitely part of this assemblage ( Fig. 15 ). Interestingly, no urn graves were found in the Szentlőrinc cemetery and up to this

Open access

. 15.1 . ) 1 9 early (painted, brick coloured), spindle whorls ? Ia 2013.14.17. Western half of r. III/N, layer with stone mortar, 1996 4 (1 bowl, 3 jugs) 1 bowl (lattice and diagonal band; Fig. 8.3 ) 3 6 2 (1 medium-hard) 1 1 painted, 2 whetstones 3

Open access

shist plate in the filling near the south-western corner of the grave. At some places, it bears green patination and traces of sharpening. ( Whetstone ?) ( Fig. 23.5 ) 760/C There were two milk teeth in the western corner of the 760 graves. No other

Open access