Search Results

You are looking at 1 - 10 of 136 items for :

  • "workforce" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Balázs, P.: Migration of the medical workforce in Hungary and the impact of fall of Communism in 1989. [Migráció a magyar orvostársadalomban, és az 1989-es rendszerváltozás hatása.]. Egészségügyi

Open access

Jánossy Ferenc (1914–1997) elméletére és módszerére alapozva, a GDP és a főágazati foglalkozás-megoszlás hosszú idősorainak egybevetésével vizsgálom a román rendszerváltás gazdasági előzményeit a külföldi – főként magyarországi – elemzések és sajtóközlemények alapján. A háború idején és azt követően Románia iparilag jócskán le volt maradva az európai átlaghoz képest. Az iparosodás gyorsítása központi célja volt az államnak már a királyság idején, de folytatólag az államszocializmus időszakában is. Ennek feltételegyüttesét igen nehéz volt kielégíteni. A pártállami vezetés egészen az összeomlásig törekedett a sztálini normának megfelelően elsőbbséget biztosítani az ipar (nehézipar) eszközi beruházásainak és a hatalmi-politikai önállóságnak. Ennek mértéktelenül és folyvást alárendelte a mezőgazdaság és az emberi tényezők fejlesztését. A román GDP-adatsor maximumpontjaira illesztett trendvonal nyílegyenes. 6% körüli évi növekedést mutat (1950–75), ameddig a foglalkoztatás terén tart a nagy átáramlás a mezőgazdaságból az iparba. Ez az 1970-es évek vége felé lefékeződik, és vele együtt a GDP növekedése is. Ekkorra elapadt a mezőgazdasági munkaerő-tartalék, ezzel pedig lezárult az extenzív ipari növekedés. Az intenzív növekedési mechanizmusnak azonban a kezdetei – szükséges emberi-szervezeti alapfeltételei – sem tudtak kialakulni addigra. Így pedig a felgyűlt feszültségek tarthatatlanná súlyosbodtak. Megindult a gazdaság lebomlása úgy annak eszközkészletében, mint humán állományában. Az új trend szerinti növekedés maximum évi 1% volt, amivel a rendszer ellehetetlenült: összeomlott.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Eszter Kovács, Edmond Girasek, Anna Kozák, Márta Sziklai, Zsolt Bélteki, Annamária György, Hanna Páva, and Miklós Szócska

115. 6 Aszalós Zs, Kovács R, Eke E, et al. Health workforce mobility data serving policy objectives. Available from: http://healthworkforce.eu/wp-content/uploads/2016

Restricted access

readiness . Georgetown : Center on Education and the Workforce . Carroll , J. B. ( 1993

Open access
Scientometrics
Authors: F. Saavedra, Mary Mackenzie, R. Pessot, and M. Krauskopf

Abstract  

The size and ageing of the Chilean scientific community was studied using as data the individuals actively engaged in research projects funded by the National Fund for Scientific and Technological Development (FONDECYT). Between 1982 and 1991, 4966 individuals participated at least once, either as responsible for the research or as qualified associate in one term of the funding period. From this population, 2765 persons can be considered further committed with scientific research. As for sex, about 30% of the researchers are women. Taking into account all the disciplines, and in addition to the fact that the size of the Chilean scientific community seems to be subcritical, the study reveals that the workforce has been ageing dangerously through the years. The number of young scientists becoming part of the scientific workforce is decreasing. Research in mathematics, physics and chemistry, although qualitatively competitive, relies only on an extremely small group of excellent scientists, situation which is seriously affecting the scientific capacity that the country needs. Biology, although with a higher number of individuals, exhibits a pattern of ageing which will also affects the possibilities to strengthen the scientific demands. The global context in which science develops, leads to a brain drain that Third World countries will have to overcome, implementing public policies to offer the support that young people require to nurture the scientific strength. Indigenous Ph. D. programs demand urgent attention of policy decision makers as well as from research universities which need to offer opportunities to substitute, when existing, their incompetent faculty.

Restricted access

Abstract

Abstract

The burdens of caring and curing professions are increased in the female workforce by duties of child-rearing and serving a family as well.

Aim

the objective of our research was to study and compare future and present family and career plans of students, respectively active professionals (nurses and female doctors), related to their physical and mental health and conflicts.

Methods

our cross-section research was carried out among female nursing college students (N = 226), female medical students (N = 117), and among professional nurses and female doctors in hospitals (N = 409).

Results

students consider parallel their future family and workplace roles. The number of children planned is the same as in the general population, but female medical students would like to have more children than nursing students. Professional nurses and female doctors estimate high both the family and workplace roles. Role conflicts are interrelating with their career and life satisfaction, health condition, and the prevalence of psychosomatic symptoms. Their roles as a social model in health promotion are rather questionable, for their insufficient health and risk behaviours.

Conclusions

we can state that there is a considerable tension and contradiction in planned and actual roles of future and present female workforce of Hungary's health care system. In many cases they are unable to fulfil requirements based on their social engagement. Relevant handicaps of nursing college students and female professional nurses are more prevalent, therefore we propose further analytic and comparative research in the future.

Restricted access

Jóllehet a tudásmunkát végzők fontos alkotóelemei a tudástársadalom munkaerő-állományának, a tudásmunkás fogalom ennek ellenére meglehetősen homályos és sokértelmű kifejezés. A tanulmány első része bemutat néhány megközelítést, amelyek segíthetnek a tudásmunkás fogalom empirikus kutatások céljára történő operacionalizálásában. A második rész áttekintést ad a szerző által végzett másodelemzés módszertanáról és eredményeiről. Az elemzőmunka forrása és adatbázisa egy World Internet Project kutatás volt, amit 2006-ban folytattak Magyarországon. A másodelemzés alapján a tudásmunkások aránya a teljes magyar munkaerő-állományban 2–3 százalék lehetett a XXI. század első évtizedének közepén. A szellemi munkát végző diplomás szakemberek közötti becsült arány 5–6 százalék. A tanulmány számos adatot közöl a tudásmunkások társadalmi hátterével és egyéb jellemzőivel kapcsolatban, összehasonlítva őket a szellemi munkát végzők és a diplomás, de tudásmunkásoknak nem tekinthetők csoportjával.

Restricted access

A gyógyító- és ápolómunka fizikai és pszichés terheit női munkavállalók esetében fokozzák a gyermekvállalás és a családi szerepek ellátásából következő kötelezettségek. Célkitűzés: Kutatásunk elsődleges célja az volt, hogy megismerjük és összehasonlítsuk hallgatói és dolgozói szinten a diplomás ápolónők és orvosnők család- és karrierszerep(terv)eit, összefüggésben testi és lelki jóllétükkel, konfliktusaikkal. Módszer: Keresztmetszeti, önkitöltős kérdőíves vizsgálatainkat egészségügyi felsőoktatásban tanuló diplomás ápoló- (N = 226) és orvostanhallgató-nők (N = 117) körében, valamint fekvőbeteg-ellátásban dolgozó diplomás ápolónők és orvosnők (N = 409) körében készítettük. Eredmények: A hallgatónők leendő családi és munkahelyi szerepeiket egyaránt nélkülözhetetlennek tartják. Gyermekszámterveik nem térnek el a magyar populáció hasonló eredményeitől. Diplomás ápolónők és orvosnők számára fontosak a családi és munkahelyi szerepek. A szerepek közötti konfliktusok összefüggésben állnak a karrierrel és életúttal kapcsolatos elégedettségükkel, egészségi állapotukkal, pszichoszomatikus tüneteik prevalenciájával. Megállapítható, hogy egészség- és rizikó-magatartásuk nem kielégítő szintű. Következtetések: A leendő és a már magyar egészségügyi viszonyok között dolgozó egészségügyi diplomás nők szerepterveiben, szerepeinek ellátásában számos ponton feszültség figyelhető meg. Sok esetben nem kielégítő a társadalmi szerepeikből adódó kötelezettségek teljesítése. A diplomásápoló-hallgatók és dolgozók hátránya kifejezettebb, ezért fontosnak tartjuk további elemző és összehasonlító vizsgálatok végzését.

Open access

The manufacturing sector is leaving the West for Asia’s low wages and good working culture. Europe would be better off keeping these manufacturing activities, slowing down wage inflation and what is more, letting a young, cheaper workforce from the East settle down within their borders. This would aid in preserving the diverse economic structure which has been characteristic for Europe.Beside the economic growth there are two more concepts which have turned into the “holy cows” of economics during the last fifty years. One is the need to constantly improve labor productivity and the other is increasing competitiveness of nations. The high labor productivity of some countries, induces severe unemployment in the globalized world. In the other hand it is high time we understood that it is not competition, but cooperation that brings more happiness to humanity.Should we still opt for “happiness” and “sanity”, it is quite obvious that we all should, in economists’ terms, define our individual welfare functions corresponding to our own set of values, staying free from the influence of media, advertisements and fashion. The cornerstone to all this is the intelligent citizen who prefers local goods and services.

Restricted access

Despite recent theoretical and empirical developments, our knowledge about innovation is still limited. The major aim of this study is twofold: to examine innovation activities carried out in a region (county) of Hungary and to devote attention to the innovation characteristics of small and micro size businesses. The Oslo Manual-based survey technique was successfully adopted for the purposes of this investigation. Highly innovative small businesses employing highly educated workforce, producing mainly for local (domestic) markets were found to exist even in a lagging region of a developing country. However, typical innovation activity consists in a cheap, minor change of the product that does not increase the export propensity of the business. In addition to an insignificant influence of foreign ownership, low level of co-operation, limited use of outside help (government support) and lack of R&D activity are found to be the most important obstacles to further development and diffusion of innovation. The research method, as well as the lessons of this study, could be valuable for other regions and other less advanced countries.

Restricted access