Search Results

You are looking at 1 - 10 of 161 items for :

  • "working conditions" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Britain and the USA . Journal of Public Economics 88 ( 7–8 ): 1359 – 1386 . Boeckerman , P. – Ilmakunnas , P. ( 2008 ): Interaction of Working Conditions, Job Satisfaction

Restricted access

Summary  

The environmental monitoring system in the counting room of Gamma-Ray Spectrometry Group at the Joǽef Stefan Institute was designed in such a way that it fulfills the requirements of the ISO 17025 standard without causing any additional burden to the staff. In addition to the environmental parameters (temperature, humidity and oxygen concentration in air) the voltage and frequency of the electric power supply and the pressure of the compressed air are monitored. The monitoring system is connected to the main computer and the software automatically checks the recorded data on a daily basis and issues automatic warnings if the recorded values are outside the prescribed limits of acceptance. In this paper, monitoring and control of the environmental and other parameters of the facilities in our laboratory that can affect the measurement result are presented, as well as their time dependencies, correlations among them and correlations between the temperature and the background peak count rates of the spectrometers.

Restricted access

This paper examines the paradox between high relative levels of job satisfaction and the characteristics of women's jobs compared to men's in Spain. Three hypothesis are considered: i) the existence of a selection bias when participating in the labour market; ii) of the presence of adaptive job satisfaction; and iii) the existence of differences related to preferences of different nature to strictly labour issues.

The study shows that, although having lower working conditions, women are more likely to be satisfied at work than men are. This paradox persists regardless of the inclusion of a great range of variables of different nature (objective and subjective), the age group and educational level under consideration. The Oaxaca-Blinder decomposition suggests that women's preferences are actually influencing the differences in job satisfaction. However, it is not demonstrated that these differences disappear as age decreases or educational level increases. The probable existence of a “glass ceiling” that prevents women from having access to posts of greater responsibility and higher wages could cause that women who actually reach them are more satisfied than their male colleagues. As the labour market and society become more equal, this paradox might dilute.

Restricted access

Egyházi óvodák: munkakörülmények és szakmai autonómia óvónői szemmel

Churchification Through the Eye of Kindergarten Teachers: Possibilities and Limitations in Pre-School Education

Educatio
Authors:
Judit Keller
and
Alexandra Szőke

Tanulmányunk az egyházi fenntartók számának növekedését vizsgálja az óvodai szektorban. Azt kívánjuk feltérképezni, hogy az iskolákhoz képest decentralizáltan működő óvodák esetében milyen hasonlóságok és különbségek figyelhetők meg az egyházi fenntartók növekvő jelenléte kapcsán. A cikkben bemutatjuk az egyházi fenntartás növekedésének mértékét, az átvétel módjait és az egyházi fenntartóra vonatkozó szabályozási környezetet. Továbbá egy feltáró empirikus kutatás eredményeire alapozva vizsgáljuk, hogy az egyházi fenntartók megjelenése milyen lehetőségeket és korlátokat jelent a mindennapi szakmai munka terén az óvodapedagógusok számára a munkavégzés körülményei, a szakemberi ellátottság, valamint gyermekek felvétele és a pedagógiai program tekintetében.

Open access

Automatizáció és kreativitás a munkavégzésben

Automatisation and Creativity in Work

Educatio
Authors:
Csaba Makó
,
Miklós Illéssy
, and
András Borbély

://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/where-machines-could-replace-humans-and-where-they-cant-yet [Letöltve: 2017. 12. 03.] 7 Eurofound (2015) European Working Conditions Surveys (EWCS). https://www.eurofound.europa.eu/surveys/european-working-conditions-surveys [Letöltve

Open access
Orvosi Hetilap
Authors:
József Betlehem
,
Attila Horváth
,
Zsigmond Göndöcs
,
Sára Jeges
,
Imre Boncz
, and
András Oláh

A mentődolgozók egészségi állapota önmagában is befolyásolja a betegellátás minőségét. Magyarország egyes régióiban végzett felmérések ugyan rendelkezésre állnak a mentődolgozók egészségi állapotával összefüggő szokásaikról, azonban ezek nem az egészségi állapot dimenzióinak komplexitásával készültek. A jelenlegi tanulmány célja, hogy bemutassa a mentődolgozók észlelt egészségi állapotával összefüggő jelentősebb munkahelyi és egyéni faktorokat. Módszerek: Keresztmetszeti vizsgálat készült az Országos Mentőszolgálat dolgozói körében 2008-ban. A vizsgálatban a mentőszervezet valamennyi régiója részt vett, ezért a minta jó reprezentatív értékkel bír. A dolgozók közül 364 fő válaszai voltak értékelhetők. Adatfelvétel, -rögzítés és -kódolás után leíró adatbemutatás és Spearman-, χ2-teszt és logisztikus regressziós elemzés történt az SPSS 15.0 szoftverrel. A vizsgálat önkitöltős kérdőívvel készült, amely az észlelt egészségi állapot alábbi fő dimenzióit mérte: egészségi állapot önértékelése, fizikai fittségi állapot önértékelése, napi munkavégzésben akadályozó egészségi problémák. Eredmények: Az eredmények rámutatnak arra, hogy a mentődolgozók észlelt egészségi állapota szignifikánsan nem különbözik az ellátóegység-típusok szerint a legtöbb vizsgált paraméterben, jóllehet az általuk ellátott esetek különböző összetettségűek. Az egészségi állapotuk önértékelésében 1,9-szer (95% CI: 1,2–2,8), a fizikai fittségi állapotuk önértékelését illetően 2-szer (95% CI: 1,3–3) és a mindennapokban jelentkező munkájukat befolyásoló egészségi problémájukat illetően 1,9-szer (95% CI: 1,2–3,1) kedvezőbben élik meg azok a dolgozók, akik valamilyen sportot űznek. Általánosságban elmondható, hogy komoly stressz éri őket, alig van szabadidejük, és kevés rekreációs fizikai aktivitást végeznek. A kedvezőtlen életmódjukból következően a kóros elhízás minden ötödik dolgozónál megjelenik. Következtetések: A fizikai aktivitás képes az egészségi állapotot még akkor is pozitívan befolyásolni, ha már bizonyos panaszok jelen vannak. Rendszeres testmozgást, mely növeli a fizikai fittséget, minden mentődolgozónak végezni kellene, s ez jelentős mértékben javítaná az észlelt egészségi állapotot. Orv. Hetil., 2010, 151, 2089–2098.

Restricted access

Working Conditions in the EU-15 for Policy Monitoring and Analytical Purposes . Discussion Paper , No. 135 , Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut , Düsseldorf .

Restricted access

the situation worse. They have high demands in terms of working conditions and salary, but they lack loyalty [ 5, 6 ]. For them, it is natural to change jobs every 2 or 3 years if they can get a better offer [ 7 ]. Further, they are driven by success

Open access

produced by Bacillus safensis RH12 with pH 9 and 60 °C optimum working conditions, retaining its full stability against a commercial laundry detergent ( Rekik et al., 2019 ). Currently, screening and identification studies on protease production by

Restricted access