Browse our Medical Journals - AKJournals

Among all scientific traditions alive, medical publishing has a good chance to be the oldest. The first fully peer reviewed academic journal, “Medical Essays and Observations” was launched in 1731 by the Royal Society in Edinburgh. Since then, hundreds of medical journals have been published worldwide. Medical publication in Hungary started in 1857 when the famous physician, Markusovszky founded “Orvosi Hetilap”, which has been published since then every week (with short breaks during the world wars). It is now a most prestigious piece in AKJournals’ portfolio, listed in Journal Citation Reports, with a remarkable impact factor.

Medical and Health Sciences

You are looking at 1 - 10 of 12,928 items for

  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Ajak- és szájpadhasadékkal társult genetikai szindrómás gyermekek komplex ellátása

Complex management of children affected with cleft lip and palate associated with genetic syndromes

Orvosi Hetilap
Authors: Attila Vástyán, Teodor Barna Maros, Kinga Amália Sándor-Bajusz, Katalin Vajda, and Kinga Hadzsiev

Bevezetés: Az ajak- és/vagy szájpadhasadékok döntő többségben izoláltan előforduló fejlődési rendellenességek. Kis hányadukban ugyanakkor genetikai szindrómák részei is lehetnek. Célkitűzés: Célunk volt annak vizsgálata, hogy az ajak- és/vagy szájpadhasadék komplex kezelése mennyiben tér el genetikai szindrómát mutató és nem mutató gyermekekben. Módszer: A Pécsi Hasadék Munkacsoport által 1999 és 2015 között kezelt és gondozott gyermekek dokumentációját tekintettük át retrospektív módon. A vizsgálati módszer kiegészült genetikai és epidemiológiai adatokkal. Eredmények: A vizsgált periódusban 607 gyermek került gondozásba. Huszonöt esetben (4,11%) társult az ajak- és/vagy szájpadhasadék egyéb fejlődési rendellenességekkel. Mindösszesen 16 (2,63%) gyermek került az egyértelműen bizonyítható szindrómás csoportba. Az így létrejött mintában 8 különböző szindróma jelent meg, a Robin-szekvencia alkotta az összes eset 50%-át. Tizenhárom szindrómás gyermek esetében tért el a kezelési algoritmus a megszokottól. Az eltérések oka – egy kivételével – visszavezethető volt a genetikai betegségre. Következtetés: Az ajak- és/vagy szájpadhasadékos szindrómás gyermekek kezelése jelentősen eltért a szokásos kezelési algoritmustól. A szindrómához tartozó egyéb rendellenességek (műtéti) kezelése előnyt élvezett az ajak- és/vagy szájpadhasadék rekonstrukciója előtt. Orv Hetil. 2022; 163(21): 826–831.

Open access

Ciszteamintartalmú szemcsepp alkalmazása cystinosisban

Ocular treatment of cystinosis with eye drop containing cysteamine

Orvosi Hetilap
Authors: Anita Csorba, Erika Maka, Attila Szabó, Kata Kelen, György Reusz, and Zoltán Zsolt Nagy

A cystinosis ritka, aminosav-anyagcserét érintő, lizoszomális tárolási megbetegedés, melyben jellegzetes eltérés a cisztin felszaporodása és kikristályosodása a különböző szervekben, szövetekben, elsősorban a szemben és a vesében. Szemészeti vonatkozásban kiemelkedő jelentőségű a cisztinnek a corneában való lerakódása, ami nagyfokú fényérzékenység kialakulásához vezet. A kifejezett fényérzékenység jelentősen rontja az érintett páciensek életminőségét, így a kristályok mennyiségének csökkentését célzó hatékony szemészeti kezelés kiemelt szereppel bír. Esettanulmányunk kapcsán a szakirodalom áttekintésével mutatjuk be a cystinosis jellegzetes szemészeti klinikai megjelenését és kezelési lehetőségeit. A lokális kezelésben korábban széles körben alkalmazták a kristályok feloldását elősegítő ciszteamin egyszerű vizes oldatát, e készítmény terápiás hatékonysága azonban vitatott. Újabban a ciszteamin új, viszkózus oldatának alkalmazására nyílt lehetőség. A 29 éves férfi betegünknél a cornealis cisztinkristályok kezelésére viszkózus formátumú, ciszteamintartalmú készítményt vezettünk be, és ezt alkalmaztuk 1 éven át. Páciensünknél az új lokális szemcsepp használata mellett a kezelés megkezdését követő egy évben a fényérzékenység jelentős, fokozatos csökkenését figyeltük meg. Elülső szegmens optikaikoherencia-tomográfiás és in vivo konfokális mikroszkópos vizsgálatainkkal kimutatható volt a cornealis kristályok mennyiségének folyamatos csökkenése már az 1. hónaptól kezdve. Jelen közleményünk célja, hogy felhívja a figyelmet a cystinosis szemészeti tüneteire, illetve a Magyarországon elsőként alkalmazott, viszkózus formátumú ciszteaminkezelés hatékonyságára. Orv Hetil. 2022; 163(21): 846–852.

Open access

A fülzúgás hatása a betegek életminőségére

The effects of tinnitus on the patients’ quality of life

Orvosi Hetilap
Authors: Panayiota Mavrogeni, Stefani Maihoub, László Tamás, Boglárka Csomor, and András Molnár

Bevezetés és célkitűzés: A fülzúgás gyakori panasznak tekinthető, amely jelentősen befolyásolhatja a betegek életminőségét. Az életminőség a Tinnitus Handicap Inventory (THI-) kérdőív alapján vizsgálható. Módszer: Kutatásunkba összesen 559, elsődleges fülzúgás miatt vizsgált beteget vontunk be. Ezen betegek kitöltötték a THI-kérdőív magyar nyelven validált változatát. A statisztikai elemzést az IBM SPSS V24 szoftver segítségével végeztük. Eredmények: A vizsgált populációban a nemek megoszlása szempontjából enyhe női dominancia volt megfigyelhető (az esetek kb. 60%-a volt nőbeteg), az átlagéletkor pedig 60 év körüli értékre volt tehető. Az oldaliság tekintetében dominált a bal, valamint a kétoldali fülzúgás (39,1%, valamint 40%). Figyelembe véve a tünetek kezdetének időtartamát, a medián érték 22 hónapra volt tehető (közel 2 év). A THI-kérdőív kategóriáit elemezve látható volt, hogy a betegek csupán kb. 24%-a tartozott a normálkategóriába, a leggyakoribb kategória pedig az enyhe életminőség-romlás volt (36,1%). A súlyos kategóriába csupán a betegek 5,5%-a tartozott. Az egyes részpontszámok (funkcionális, emocionális, valamint katasztrofikus) értékeit összehasonlítva mindhárom csoport értékei között szignifikáns különbség volt látható (p<0,0001*, Kruskal–Wallis-teszt). Következtetés: A THI-kérdőív alkalmazása lényeges a fülzúgás által kiváltott életminőség-romlás felmérése miatt. Orv Hetil. 2022; 163(21): 833–837.

Open access

Mastoidobliterációhoz használt csontpor és bioaktív üveggranulátum a cholesteatoma sebészetében

Use of bone pate and bioactive glass granules for mastoid obliteration in cholesteatoma surgery

Orvosi Hetilap
Authors: Imre Gerlinger, Éva Szabó, István Szanyi, Tamás Rostás, István Pap, Péter Révész, and Eszter Kopjár

Bevezetés és célkitűzés: Az otitis media suppurativa chronica cholesteatomatosa sebészetében a mastoidobliterációval végzett megoldás egyesíti a nyitott és a zárt technikával végzett műtétek előnyeit. Összehasonlító prospektív klinikai tanulmányunkban a csontporral és a BonAlive® (S53P4) bioaktív üveggranulátummal végzett mastoidobliterációs műtéteinkkel szerzett tapasztalatainkat összegeztük. Beteganyag és módszerek: 2012. március 1. és 2021. november 31. között 14 felnőtt betegünknél végeztünk mastoidobliterációs műtétet csontporral (7 beteg), illetve BonAlive® granulátummal (7 beteg). A mastoidobliterációt megelőzően a betegek mindkét csoportban átlagosan több mint 3 fülműtéten (nyitott vagy zárt technikájú tympanoplastica) estek át. A műtéteket követően mindkét csoportban elemeztük a panaszok változását, az audiológiai eredmények alakulását és a betegek életminőségében bekövetkezett változásokat. Eredmények: A mastoidobliterációs műtéti megoldás egyik betegcsoportban sem okozott cochlearis károsodást. A csontporral történt obliterációt követően gyakrabban tapasztaltunk elhúzódó fülváladékozást és esetenként szédülést, mely panaszok idővel megszűntek. A BonAlive® granulátummal obliterált esetekben komplikációt nem észleltünk. Mindkét betegcsoportban igen jelentős életminőség-javulást figyeltünk meg. Következtetés: A mastoidobliterációs műtétek – akár csontporral, akár BonAlive® granulátummal végezve – gyakorlatunkban biztonságos és hatásos megoldásnak bizonyultak korábban otitis media suppurativa chronica cholesteatomatosa miatt akár nyitott, akár zárt technikával végzett, állandó bűzös fülváladékozással járó esetekben. A BonAlive® granulátummal végzett obliterációk számos előnnyel járnak a betegek számára: az üveggranulátum antibakteriális hatású, oszteokonduktív hatású (keretet biztosít a csont növekedéséhez), és oszteoproduktív hatást is kivált (stimulálja a csontosodást). Orv Hetil. 2022; 163(21): 838–845.

Open access

A nem alkoholos zsírmájbetegség és a 2-es típusú cukorbetegség.

I. Patogenezis

Non-alcoholic fatty liver disease and type 2 diabetes mellitus.

I. Pathogenesis
Orvosi Hetilap
Authors: Alajos Pár, István Wittmann, and Gabriella Pár

A nem alkoholos zsírmájbetegség (NAFLD) ma a leggyakoribb májbetegség, a világ népességének 25%-át érinti. A kórkép és progresszív formája, a nem alkoholos steatohepatitis gyakran társul obesitassal és 2-es típusú cukorbetegséggel. NAFLD-ben 2–3-szoros a diabetes kockázata, ami párhuzamosan nő a májbetegség súlyosságával. Mivel komplex kapcsolat van a két kórkép között, a zsírmáj és a diabetes szinergikusan hat a kedvezőtlen klinikai kimenetelre. Cukorbetegekben gyakori a zsírmáj, és a diabetes NAFLD-ben prediktora a steatohepatitisbe, fibrosisba, cirrhosisba való progressziónak. A genetikai faktorok mellett a túlzott kalóriabevitel, a zsírszövet diszfunkciója, az inzulinrezisztencia, a szabad zsírsavak és gyulladásos citokinek, valamint a lipo- és glükotoxicitás szerepe meghatározó a NAFLD és a diabetes kialakulásában. A dolgozatban áttekintjük a két kórképet összekötő patomechanizmusokat. Orv Hetil. 2022; 13(21): 815–825.

Open access

Abstract

Objective

Schizotypal personality (schizotypy) is a cluster of traits in the general population, including alterations in belief formation that may underpin delusional thinking. The psychological processes described by schizotypy could also fuel cognitive distortions in the context of gambling. This study sought to characterize the relationships between schizotypy, gambling-related cognitive distortions, and levels of problem gambling.

Methods

Analyses were conducted on three groups, a student sample (n = 104) with minimal self-reported gambling involvement, a crowdsourced sample of regular gamblers (via MTurk; n = 277), and an additional crowdsourced sample with a range of gambling involvement (via MTurk; n = 144). Primary measures included the Schizotypal Personality Questionnaire – Brief (SPQ-B), the Peters et al. Delusions Inventory (PDI-21), the Gambling Related Cognitions Scale (GRCS), and the Problem Gambling Severity Index (PGSI). Luck was measured with either the Belief in Good Luck Scale (BIGLS) or the Beliefs Around Luck Scale (BALS).

Results

Small-to-moderate associations were detected between the components of schizotypy, including delusion proneness, and the gambling-related variables. Schizotypy was associated with the general belief in luck and bad luck, but not beliefs in good luck. A series of partial correlations demonstrated that when the GRCS was controlled for, the relationship between schizotypy and problem gambling was attenuated.

Conclusions

This study demonstrates that schizotypy is a small-to-moderate correlate of erroneous gambling beliefs and PG. These data help characterize clinical comorbidities between the schizotypal spectrum and problem gambling, and point to shared biases relating to belief formation and decision-making under chance.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Kálmán Almási, Szabolcs Ábrahám, József Baracs, Attila Bursics, Zoltán Jánó, Tamás Sztipits, Áron Szűts, Dezső Tóth, Attila Zaránd, and Balázs Bánky
Open access

Abstract

Background

Collagen type X alpha 1 (COL10A1) belongs to the collagen family and constitutes the main component of the interstitial matrix. COL10A1 was found to be dysregulated in various cancers, and to participate in tumorigenesis. However, the role of COL10A1 in cervical cancer (CC) remains unclear.

Methods

Expression of COL10A1 in CC cells and tissues was detected by western blot and qRT-PCR. CC cells were transfected with pcDNA-COL10A1 or si-COL10A1, and the effect of COL10A1 on cell proliferation of CC was assessed by MTT and colony formation assays. Cell metastasis was detected by wound healing and transwell assays. Western blot was applied to evaluate epithelial-mesenchymal transition.

Results

COL10A1 was significantly elevated in CC tissues and cells (P < 0.001). Over-expression of COL10A1 increased cell viability of CC (P < 0.001), and enhanced the number of colonies (P < 0.001). However, knockdown of COL10A1 reduced the cell proliferation of CC (P < 0.001). Over-expression of COL10A1 also promoted cell migration (P < 0.001) and invasion (P < 0.001) of CC, whereas silencing of COL10A1 suppressed cell metastasis (P < 0.001). Protein level of E-cadherin in CC was reduced (P < 0.05), whereas N-cadherin and vimentin were enhanced by COL10A1 over-expression (P < 0.001). Silencing of COL10A1 reduced the protein level of TGF-β1 (P < 0.01), and down-regulated the phosphorylation of Smad2 and Smad3 in CC (P < 0.001).

Conclusion

Down-regulation of COL10A1 suppressed cell proliferation, metastasis, and epithelial-mesenchymal transition of CC through inactivation of TGF-β/Smad signaling.

Restricted access

Abstract

Blood flow restriction is growing in popularity as a tool for increasing muscular size and strength. Currently, guidelines exist for using blood flow restriction alone and in combination with endurance and resistance exercise. However, only about 1.3% of practitioners familiar with blood flow restriction applications have utilized it for vascular changes, suggesting many of the guidelines are based on skeletal muscle outcomes. Thus, this narrative review is intended to explore the literature available in which blood flow restriction, or a similar application, assess the changes in vascular structure or function. Based on the literature, there is a knowledge gap in how applying blood flow restriction with relative pressures may alter the vasculature when applied alone, with endurance exercise, and with resistance exercise. In many instances, the application of blood flow restriction was not in accordance with the current guidelines, making it difficult to draw definitive conclusions as to how the vascular system would be affected. Additionally, several studies report no change in vascular structure or function, but few studies look at variables for both outcomes. By examining outcomes for both structure and function, investigators would be able to generate recommendations for the use of blood flow restriction to improve vascular structure and/or function in the future.

Restricted access

Abstract

Background and aims

Some people are preoccupied with their sexual urges and fantasies and lose control over their sexual behaviors, which can cause adverse consequences for their health and well-being. One of the options available for individuals seeking treatment for compulsive sexual behavior disorder (CSBD) is a self-help group based on the twelve-step program. The main purpose of the current study was to examine the direct and indirect (through meaning in life and hope) relationships between involvement in Sexaholics Anonymous (SA) and life satisfaction.

Methods

The sample consisted of 80 Polish members of SA (72 men and 8 women) with a mean age of 38.96 years (SD = 10.56). The Sex Addiction Screening Test-Revised, the Meaning of Life Questionnaire, the Herth Hope Index, the Satisfaction with Life Scale, and items adapted from the Alcoholics Anonymous Involvement Scale were used to measure the study variables.

Results

Path analysis showed a direct positive relationship between SA involvement and life satisfaction. Moreover, the relationship between these variables was mediated by the presence of meaning in life and hope. Simultaneously, more severe symptoms of CSBD were related to lower levels of the presence of meaning in life and higher levels of the search for meaning in life, which, in turn, predicted lower levels of life satisfaction.

Discussion and conclusions

The results suggest that finding meaning in life and restoring hope partly underlie the relationship between SA involvement and life satisfaction.

Open access