Browse our Medical Journals - AKJournals

Among all scientific traditions alive, medical publishing has a good chance to be the oldest. The first fully peer reviewed academic journal, “Medical Essays and Observations” was launched in 1731 by the Royal Society in Edinburgh. Since then, hundreds of medical journals have been published worldwide. Medical publication in Hungary started in 1857 when the famous physician, Markusovszky founded “Orvosi Hetilap”, which has been published since then every week (with short breaks during the world wars). It is now a most prestigious piece in AKJournals’ portfolio, listed in Journal Citation Reports, with a remarkable impact factor.

Medical and Health Sciences

You are looking at 1 - 50 of 14,101 items for

  • Refine by Access: All Content x
Clear All
Journal of Psychedelic Studies
Authors:
Nicholas Spiers
,
Beatriz Caiuby Labate
,
Anna O. Ermakova
,
Patrick Farrell
,
Osiris Sinuhé González Romero
,
Ibrahim Gabriell
, and
Nidia Olvera
Open access
Physiology International
Authors:
Lucia-Maria Ciovicescu
,
Simona Valeria Clichici
,
Ramona-Ariana Simedrea
,
Felix Ciovicescu
,
Simona Corina Lupan
,
Lavinia Ioana Sabău
,
Alina Mihaela Toader
, and
Teodora Mocan

Abstract

Liver cirrhosis is the consequence of chronicisation and of the evolution of untreated liver diseases. The complexity of the disease and the complications it can cause have been and are still intensively researched, aiming to discover new therapies or improve existing ones for the effective management of liver cirrhosis. Currently, the treatment used is directed against the cause that caused the disease, if it is known; in advanced cases, liver transplantation is the only valid therapeutic option. Hepatoprotectors that are currently on the market are numerous, having as common properties the antioxidant, anti-inflammatory, stabilizing properties of the hepatocytic membrane; A few examples: the ethanolic extract of Curcuma longa, the extract from the plant called Sophora flavescens, the extract of Glycyrrhiza glabra, silymarin (extracted from Sylibum marianum), the extract of Ganoderma lucidum, etc. Liver cirrhosis is accompanied by generalized hypovitaminosis, so supplementing the diet with hydro- and liposoluble vitamins is mandatory. Protein-caloric malnutrition can be prevented by a hyperprotein diet, especially beneficial being the supplementation with branched-chain amino acids, which are also applicable in the prophylaxis and treatment of hepatic encephalopathy. Nanoparticles are a state-of-the-art therapeutic option, proving increased bioavailability, for example polydopamine nanoparticles loaded with l-arginine have been tested as therapy in liver cirrhosis. Among the innovative treatment directions in liver cirrhosis are hybrid products (e.g. hybrid polymer nanoparticles loaded with caffeic acid), cell cultures and artificial or bioartificial liver support.

Restricted access
Physiology International
Authors:
Natalia F. Sardi
,
Priscila Natume
,
Thainá Watanabe
,
Ana Carolina Pescador
,
Karla E. Torres-Chavez
,
Glaucia Tobaldini
, and
Luana Fischer

Abstract

Poor sleep increases pain, at least in part, by disrupting endogenous pain modulation. However, the efficacy of endogenous analgesia in sleep-deprived subjects has never been tested. To assess this issue, we chose three different ways of triggering endogenous analgesia: (1) acupuncture, (2) acute stress, and (3) noxious stimulation, and compared their ability to decrease the pronociceptive effect induced by REM-SD (Rapid Eye Movement Sleep Deprivation) with that to decrease inflammatory hyperalgesia in the classical carrageenan model. First, we tested the ability of REM-SD to worsen carrageenan-induced hyperalgesia: A low dose of carrageenan (30 µg) in sleep-deprived Wistar rats resulted in a potentiated hyperalgesic effect that was more intense and longer-lasting than that induced by a higher standard dose of carrageenan (100 µg) or by REM-SD alone. Then, we found that (1) acupuncture, performed at ST36, completely reversed the pronociceptive effect induced by REM-SD or by carrageenan; (2) immobilization stress completely reversed the pronociceptive effect of REM-SD, while transiently inhibited carrageenan-induced hyperalgesia; (3) noxious stimulation of the forepaw by capsaicin also reversed the pronociceptive effect of REM-SD and persistently increased the nociceptive threshold above the baseline in carrageenan-treated animals. Therefore, acupuncture, stress, or noxious stimulation reversed the pronociceptive effect of REM-SD, while each intervention affected carrageenan-induced hyperalgesia differently. This study has shown that while sleep loss may disrupt endogenous pain modulation mechanisms, it does not prevent the activation of these mechanisms to induce analgesia in sleep-deprived individuals.

Restricted access

Abstract

Gambling disorder is a severe mental health and behavioural problem with harmful consequences, including financial, relationship and mental health problems. The present paper initiates discussion on the use of psychedelics combined with psychotherapeutic support as a potential treatment option for people living with a gambling disorder. Recent studies have shown promising results using psychedelic-assisted therapy (PAT) to treat anxiety, depression, post-traumatic stress disorder, and various substance use disorders. Considering the similarities in the underlying psychosocial and neurobiological mechanisms of gambling disorder and other addictive disorders, the authors suggest that psychedelic-assisted therapy could be effective in treating gambling disorder. The paper also underscores the need for further research into the viability and effectiveness of psychedelic-assisted therapy for gambling disorder.

Open access

A jó orvos ismérvei és a pszichoszomatikus szemlélet csírái Kolozsvárott 1824-ben

Qualities of a good physician and the dawn of psychosomatic medicine in Kolozsvár/Cluj/Klausenburg in 1824

Orvosi Hetilap
Author:
László Kiss
Restricted access

Microchimaerismus kimutatása nagy érzékenységű droplet digitális PCR technikával és szerepe a vérképzőőssejt-transzplantált betegek monitorozásában

Detection of microchimerism with high sensitivity droplet digital PCR technique and its significance in monitoring of hematopoietic stem cell transplanted patients

Orvosi Hetilap
Authors:
Zoltán Őrfi
,
Nóra Meggyesi
,
Lívia Varga
,
András Bors
,
László Gopcsa
,
Melinda Paksi
,
Viktor Lakatos
,
Krisztián Kállay
,
Gergely Kriván
,
Alexa Jónás
,
Attila Tordai
,
István Vályi-Nagy
,
Péter Reményi
, and
Hajnalka Andrikovics

Bevezetés: Az allogén haemopoeticusőssejt-transzplantáción átesett betegek esetében betegségspecifikus biomarker nem mindig áll rendelkezésre, ekkor a beteg állapota chimaerismusvizsgálattal monitorozható, amely tájékoztatást ad a relapsusról, a vérképző sejtek megtapadásáról és a recipienseredetű vérképzésről. A klinikai chimaerismus, vagyis két vagy több különböző egyén sejtjeinek egymás melletti jelenléte, többféle módszerrel mutatható ki. A „short tandem repeat”-ek (STR) detektálásán alapuló fragmensanalízis-módszerrel legkevesebb 1–5% recipiensarány, ezzel szemben az érzékenyebb és pontosabb módszerekkel már a microchimaerismus (<1%) is kimutatható. Célkitűzés: A microchimaerismus detektálására alkalmas deletiós insertiós polimorfizmusok (DIP) jelenlétén alapuló módszer bevezetése és beállítása droplet digitális PCR (ddPCR-) technikával, illetve az STR- és a DIP módszerrel mért eredmények összehasonlítása. Módszer: A beállítás önkéntesek (n = 6) genomiális DNS-éből, mesterséges, kevert chimaeraminták előállításával történt, melyek során vakpróba és kimutathatósági határértékeket (LoB, LoD) számítottunk. Az STR- és a DIP-módszer mérési eredményeit korreláltattuk egymással (n = 48 recipiens, 146 minta), és informativitási értéket számítottunk 403 transzplantációs esetet felhasználva. A rutinvizsgálatok elvégzéséhez és a számításokhoz 8 DIP- és egy további, Y-kromoszóma-specifikus markert használtunk. A relapsus korai kimutatására retrospektív vizsgálatot végeztünk. Eredmények: A bevezetett ddPCR-módszer megbízható, és kifejezett korrelációt mutatott az STR-vizsgálat eredményeivel az 1–100% kevert chimaerismustartományban (R2 = 0,988; n = 146 minta). A gyakorlati alkalmazhatóságot jellemző informativitási érték egy donorral történt transzplantáció esetében 96%-os, vagyis igen nagy valószínűséggel, legalább 1 markerrel detektálni tudtuk a kevert chimaeraállapotot. Az új módszerrel lerövidült a mintaátfordulási idő, és 1–1,5 nagyságrenddel javult a kimutathatósági határ az STR-technikához képest. Következtetés: Rendszeres ddPCR-monitorozással bizonyos esetekben még a klinikai relapsus megjelenése előtt, korai szakaszban előre jelezhető a betegség kiújulása. A ddPCR-rel végzett, nagy érzékenységű chimaerismusvizsgálat lehetséges alkalmazási területei: haemopoeticusőssejt-mikrotranszplantáció, szolidszerv-transzplantáció után a graftkilökődés korai kimutatása, illetve autoimmun betegségek és várandósság alatt előforduló microchimaerismust célzó kutatások. Orv Hetil. 2024; 165(8): 297–308.

Restricted access

Problematikus evési magatartások és evészavarok az élsportban

Disordered eating and eating disorders among professional athletes

Orvosi Hetilap
Authors:
Réka Erika Kovács
and
Szilvia Boros

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság 2019. évi jelentése szerint a problematikus evési magatartások és/vagy evészavarok aránya a sportolónők körében 6–45%, a férfi sportolóknál 0–19% között volt. Az arány folyamatosan nő, és a problematikus evési magatartások és/vagy evészavarok gyakrabban fordulnak elő a sportolók között, összehasonlítva a nem sportoló populációval. Bármely sportágban megjelenhetnek, de bizonyos sportolók kiemelt rizikócsoportba sorolhatók, főként az esztétikai, súlycsoportos és állóképességi sportágakban. A mérési módszerek nagy diverzitást mutatnak, a legtöbbször kérdőíveket alkalmaznak, amelyek csak a rizikócsoportok szűréséhez alkalmazhatók. A diagnózis felállításához multidiszciplináris szemléletben sportorvos, csapatorvos, sportpszichológus és sportdietetikus együttműködésére van szükség. A problémás evési viselkedések kiindulópontja gyakran a fogyókúra, amikor a sportolók különböző okok miatt (például teljesítményfokozás, a fizikai megjelenés javítása, súlycsoport elérése stb.) befolyásolni szeretnék súlyukat, testösszetételüket, s ezek kivitelezéséhez szakember felügyelete nélküli, szakmailag megalapozatlan alkalmaznak. Az evészavarok optimális táplálkozással kezdődnek, amelyek problematikus evési magatartásokba, majd klinikai evészavarokba alakulnak át. Jelenleg kevés olyan longitudinális kutatás áll rendelkezésre, amely kifejezetten a problémás evési viselkedések és evészavarok kontinuitását vizsgálja, jóllehet az eddigi kutatási eredmények felhívják a figyelmet a problémás evési magatartás kiszűrésére és az orvos-pszichológus-dietetikus együttműködésének szükségességére már az evészavar kialakulása előtt. Hiánypótló lehet a folyamat feltérképezése minél több sportágban. Orv Hetil. 2024; 165(8): 291–296.

Open access

Szorongás, depresszió, valamint fizikai tüneti terhek felmérése és összefüggéseik megismerése daganatos betegek körében

Assessment of anxiety, depression, and physical symptoms and understanding of their connections among cancer patients

Orvosi Hetilap
Authors:
Gergely Varga
,
Rita Horváth
,
Csilla Busa
,
Edit Virág
,
László Mangel
, and
Ágnes Csikós

Bevezetés: A daganatos megbetegedésekre jellemzőek a megnövekedett pszichés terhek. A jelentős fizikai tüneti terhek, a multimorbiditás, a szorongás és a depresszió kialakulásának kockázati tényezői lehetnek daganatos betegekben, mely összefüggések vizsgálatára tudomásunk szerint eddig még nem került sor Magyarországon. Célkitűzés: Célunk volt (1) felmérni a szorongás és (2) a depresszió szintjét daganatos betegek körében, (3) megvizsgálni, hogy milyen fizikai tüneti terhek jelennek meg leginkább az onkológiai betegek között, (4) megismerni a szorongás, a depresszió és a fizikai tüneti terhek és (5) a multimorbiditás összefüggéseit. Módszer: Keresztmetszeti vizsgálatunkba 18. életévüket betöltött, daganatos megbetegedés diagnózisával rendelkező betegeket vontunk be. A kvantitatív adatok feldolgozása során az eredményeket 0,05 alatti p-érték esetén tekintettük szignifikánsnak. Eredmények: A vizsgálatban 113 beteg vett részt. A válaszadók 29,2%-ában a normális határértéknél magasabb szintű szorongást mértünk, a depresszió pedig 36,2%-ban volt jelen különböző súlyosságban. Alvási nehézségekről a megkérdezettek 69,5%-a, fáradtságról 66,3%, fájdalomról 52,2% számolt be. A normálérték feletti szorongást és depressziót mutatók átlagosan több fizikai tüneti terhet említettek. Szignifikáns összefüggés volt kimutatható a normálérték feletti depressziót mutatók és a fáradtság, valamint a fájdalom között. A multimorbiditást tekintve a normálérték feletti szorongást mutatók átlagosan több krónikus betegséggel rendelkeztek. Megbeszélés: Vizsgálatunkban a szorongás szintje magasabb, a depresszió szintje azonban egyezik a nemzetközi adatokkal. Az alvási nehézségek nagyobb arányban fordulnak elő vizsgálatunkban, a fáradtság és a fájdalom előfordulása azonban összhangban áll a nemzetközi kutatások eredményeivel. Az eddig publikált nemzetközi vizsgálatokhoz hasonlóan vizsgálatunk is a multimorbiditás, a megnövekedett fizikai tüneti terhek, továbbá a szorongás és a depresszió közötti jelentős összefüggésre utal. Következtetés: A szorongás és a depresszió nagy arányban van jelen onkológiai betegekben. A legnagyobb arányban az alvási nehézségek fordulnak elő, ezt követi a fáradtság és a fájdalom. A szorongás és depresszió mértéke összefüggést mutat a fizikai tüneti terhekkel, valamint a multimorbiditás is fokozza a betegek szorongásszintjét. Orv Hetil. 2024; 165(8): 309–317.

Open access

Vazopresszin használata szeptikus sokkos betegek ellátásában

Administration of vasopressin in septic shock

Orvosi Hetilap
Authors:
Endre Hajdu
,
Mariann Berhés
,
István László
,
Zsolt Oláh
,
Béla Fülesdi
, and
László Asztalos

A szepszis az orvostudomány fejlődése ellenére továbbra is releváns, komplex kórkép, mely szeptikus sokkba kibontakozva jelentős mortalitással jár. A szeptikus sokk egyik jellemzője a vasodilatatióval, hypotensióval és nem megfelelő szöveti perfúzióval jellemezhető hemodinamikai instabilitás. A hagyományosan, folyadékresuscitatiót és katecholamin vazopresszorokat alkalmazó ellátás gyakran nem képes helyreállítani a megfelelő perfúziót és javítani a kimenetelt. Következésképpen egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik az alternatív vazoaktív szerek feltárása iránt. Az egyik ilyen szer a vazopresszin, mely ígéretes kiegészítőnek bizonyult a szeptikus sokk kezelésében. A szeptikus sokkban a vazopresszin hatékonyságát és biztonságosságát tanulmányozó klinikai vizsgálatok eltérő eredményeket hoztak, ami folyamatos vitát és további vizsgálatokat váltott ki. Alkalmazásában egyelőre nincs egyöntetű konszenzus. Számos randomizált, kontrollált vizsgálat értékelte a vazopresszin alkalmazását a hagyományos terápia kiegészítéseként, és olyan lehetséges előnyöket mutattak ki, mint a hemodinamikai stabilitás javulása és az enyhébb szeptikus betegek esetében a mortalitás csökkentése. Az ellentmondásos eredmények és a nemkívánatos eseményekkel, köztük az ischaemiás szövődményekkel kapcsolatos aggályok azonban szükségessé teszik az optimális adagolás, időzítés és a megfelelő betegszelekció átfogó megértését. Összefoglaló közleményünk célja, hogy átfogó áttekintést adjon a vazopresszinről és használatáról a szeptikus sokk ellátásában. Összefoglalja a klinikai vizsgálatokból származó jelenlegi eredményeket, miszerint a vazopresszin-terápia költséghatékony kiegészítő vazopresszor a noradrenalinterápia mellé. Hatékonyan csökkenti a betegek katecholamin-igényét, csökkentheti a vesepótló kezelések szükségességét és az új arrhythmiák előfordulását, de a sokszor ellentmondásos vagy biztonsággal nem reprodukálható vizsgálati eredmények miatt jelenleg erős evidencia hiányában másodvonalbeli szerként ajánlják. Orv Hetil. 2024; 165(8): 283–290.

Open access
Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica
Authors:
Maria Chatzidimitriou
,
Asimoula Kavvada
,
Dimitrios Kavvadas
,
Maria Anna Kyriazidi
,
Konstantinos Eleftheriadis
,
Sotirios Varlamis
,
Vassilis Papaliagkas
, and
Stella Mitka

Abstract

Carbapenems are considered to be among the last line antibiotics against extended-spectrum β-lactamase producing Enterobacterales. Carbapenem-resistant Klebsiella pneumoniae (CRKP) has been frequently reported and its spread in Europe is indisputable and poses an enormous threat to hospitalized patients which is of growing concern. This review aims to record prevalence of CRKP in the Balkan region and to review the current knowledge about this life-threatening pathogen. In this review, we summarize data about clinical isolates of carbapenem-resistant K. pneumoniae from Greece, Croatia, Romania, Bulgaria, Serbia, Slovenia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina and Albania from published reports between 2000 and 2023. Among Balkan countries, Greece and Romania are the ones with the most reports about CRKP. Since 2007, KPCs are the dominant carbapenemases in both countries. KPC-2 and NDM-1-producing K. pneumoniae strains have been identified as the most frequent CRKP in Croatia, Bulgaria, Serbia, and Slovenia. OXA-48 enzyme has been identified in most Balkan countries. In addition, since 2018, CRKP sequence type 11 (ST11) seems to have replaced ST258 in Balkan Peninsula, while ST15 continues to thrive throughout the years. Not only efficacy of colistin against CRKP has decreased dramatically during the last ten years but colistin resistance mechanism is based on alterations of chromosomal mgrB gene, rather than the already known mcr genes.

Moreover, ceftazidime-avibactam-resistant CRKP were detected mostly in Greece. Emergence of CRKP poses a severe threat to the Balkan countries. Due to the narrow therapeutic window, it is essential to prevent the spread of multiresistant K. pneumoniae strains.

Open access

Abstract

Carbapenem resistant Enterobacteriaceae (CRE) are major human pathogens because, these cause high number of difficult-to-treat infections. Allogeneic hematopoietic stem cell transplant (AHSCT) recipients are highly exposed to these type of bacteria. The aim of our study was to investigate prevalence of CRE colonization in AHSCT patients and to determine genes encoding carbapenem resistance. A retrospective study conducted between January 2015 and December 2019, involved 55 patients colonized with CRE strains. We determined the rate of antibiotic resistance according to European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) and the carbapenem resistance genes by PCR assays for genes encoding most frequent β-lactamases namely, bla GES , bla KPC , bla IMI , bla NDM , bla VIM , bla IMP and bla OXA-48. Eighty-one episodes of CRE colonization were recorded in 55 patients, mainly suffering from acute leukaemia (30%) and aplastic anemia (26%). History of hospitalization was noted in 80 episodes. Prior antibiotic treatment, severe neutropenia and corticosteroid therapy were respectively found in 94%, 76% and 58% of cases. Among the 55 patients, six patients (11%) developed a CRE infection. The CRE responsible for colonization were carbapenemase producers in 90% of cases. They belonged mostly to Klebsiella pneumoniae (61/81) and Escherichia coli species (10/81). Antibiotic resistance rates were 100% for ertapenem, 53% for imipenem, 42% for amikacin, 88% for ciprofloxacin and 27% for fosfomycin. Molecular study showed that bla OXA-48 gene was the most frequent (60.5%), followed by bla NDM (58%). Thirty-five (43%) strains were co-producers of carbapenemases. In our study, we report a high rate of CRE intestinal colonization in AHSCT recipients of our center.

Restricted access

Abstract

During the coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic, artificial intelligence (AI) based software on chest computed tomography (CT) imaging has proven to have a valuable role in accelerating diagnosis and screening. The proposed AI-based tools proved to be rapid and reproducible techniques to guide patient management and treatment protocols. Although no specific guidelines exist, CT-imaging and clinical features are used for patient staging. To shed light on the role of AI techniques that have been developed in fighting COVID-19, in this review, studies investigating the usage of commonly used AI models on chest CT imaging for disease quantification and prognostication are collected.

Open access

Abstract

The biceps is one of the most important muscles of the flexor compartment of the arm. Recently there has been an increase in the global reported incidence of biceps tendon rupture worldwide. Generally, tears are seen in the elderly population and are precipitated due to underlying risk factors. Diagnosis is done with a combination of clinical findings and ultrasonography. We report a case of a 60-year-old female without any underlying risk factors who presented with nontraumatic spontaneous rupture of the right biceps tendon.

Open access

A bábaképzőtől a bábállamig

Doktor Sándor és a dicstelen 33 hónap

From the midwifery education to a puppet-state

Sándor Doktor and the inglorious 33 months
Orvosi Hetilap
Author:
Csaba Varga
Open access

A COVID–19-járvány hatása a perimenopausában érintett nők életminőségére

Quality of life in perimenopausal women affected by COVID–19 pandemic

Orvosi Hetilap
Authors:
Edina Dombi
,
Renáta Kovács-Berta
,
Zsófia Kaufmann
,
Petra Völgyesi
, and
Zoltán Pál

Bevezetés: A menopausa időszaka számos pszichés tünet kialakulásával jár a nők számára, amit a pandémia megjelenése tovább mélyített. Célkitűzés: Kutatásunk során a perimenopausalis tünetek kialakulásának időpontját, jellegét és a mentális jóllétet vizsgáltuk, figyelembe véve a COVID–19-járvány okozta hatásokat (oltások, fertőzöttség). Módszer: Vizsgálatunkban menopausában lévő nőket kérdeztünk meg a változókort kísérő tüneteikről (n = 264, átlagéletkor: 50,69 év, SD = 4,88). A résztvevők szociodemográfiai, valamint nőgyógyászati kérdésekre és a következő pszichológiai kérdőívekre válaszoltak: Kapcsolati Elégedettség Skála, Multidimenzionális Észlelt Társas Támogatás Kérdőív, Énhatékonyság Kérdőív, Élettel Való Elégedettség Skála, Spielberger-féle Állapot- és Vonásszorongás Kérdőív, Beck Depresszió Kérdőív. Továbbá a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos stresszorok feltárását célzó saját összeállítású kérdőív is szerepelt a kérdőívcsomagban, amelyet online felületen tettünk elérhetővé. Eredmények: A perimenopausában lévő nők 12,9%-a tartozott a középsúlyos depresszió kategóriájába, és súlyos depressziót jelző értéket mutatott a résztvevők 8%-a. Az orvosi segítségért forduló, változókorban lévő nők alacsonyabb szintű szorongással és depresszióval küzdöttek. A COVID–19-hatásokat, valamint a fertőzöttség és az oltások felvételének stresszhatásait vizsgálva azt találtuk, hogy a koronavírus-járvány idején a szociális távolságtartás, az izoláció, a fertőzéstől való félelem volt a legmarkánsabb stresszor. A fertőzésen már átesettek csoportjában szignifikánsan kisebb depressziót (t(154,876) = 2,333, p = 0,021) és szorongást (t(186) = 2,050, p = 0,042) jelző értéket és az élettel való nagyobb elégedettségre (t(186) = –2,283, p = 0,024) utaló értéket kaptunk, mint azoknál, akik még nem fertőződtek meg. Az oltások felvétele nem csökkentette a szorongás- és depresszióértékeket. Megbeszélés és következtetés: Az életvitelt megnehezítő változókor gyakoribb szorongással és depresszióval, valamint kisebb énhatékonysággal és élettel való elégedettséggel járt együtt. A pandémia megjelenése tartósan, többnyire negatívan befolyásolta a vizsgálatban részt vevők mentális egészségét. A változókorban lévő nők gondozása során elengedhetetlen a pszichés tünetek felmérése a páciensek életminőségének javítása érdekében. Orv Hetil. 2024; 165(7): 249–259.

Open access

Ketogén diéta: félrevezetők lennének a tudományos vizsgálatok eredményei?

Ketogenic diet: could the results of scientific studies be misleading?

Orvosi Hetilap
Authors:
Katalin Szendi
,
Edit Murányi
, and
Balázs Németh

Bevezetés: A túlsúlyos vagy elhízott átlagpopuláció jelentős hányada választja a ketogén diéták egyes típusait testsúlycsökkentés céljából. E népszerű divatdiéta tudományos és laikus irodalma is igen széles körű. Számos, az evidenciapiramis csúcsán álló, ezért hiteles forrásnak tartott metaanalízis vizsgálta a ketogén diéták egészségre gyakorolt hatásait. Sok közülük jótékony hatásokról számol be mind az antropometriai, mind a vérparaméreket tekintve, elhízott és 2-es típusú cukorbeteg páciensek esetében is. Ám számos zavaró tényező módosíthatja e kedvező eredményeket, melyeket a metaanalízisek többsége figyelmen kívül hagy. Célkitűzés: Irodalmi áttekintő közleményünk célja, hogy ezekre a módszertani nehézségekre és a belőlük adódó értelmezési kihívásokra felhívja a szakemberek és azok figyelmét, akik szintén rendszeres olvasói, érdeklődői a táplálkozástudománynak. Módszer: A PubMed adatbázisban történt 2023 szeptemberében az olyan metaanalízisek keresése, amelyek nem az epilepszia kezeléséről, valamint nem a különböző rosszindulatú daganatos megbetegedésekben szenvedő páciensek ketogén diétájáról szóltak. A kereséskor használt kulcsszó a „ketogenic diet” volt, kizárólag a metaanalízis címében. Eredmények: Az áttekintő közleményünkbe bevont 18 metaanalízis számos zavaró tényezőt figyelmen kívül hagyott, mint például a kalória- és szénhidrátbeviteli különbségeket a ketogén diétás és a kontrollcsoportok között, az elfogyasztott zsírsavtípusok és a vérzsírparaméterek kapcsolatát, valamint a táplálkozási ketosis meglétét a ketogén diétát követő csoportokban. Következtetés: A ketogén diétákról szóló széles körű, sokszor pozitív eredményeket közlő irodalmi háttér ellenére e diéta ajánlása mindaddig nem javasolt, amíg jól tervezett, hosszú távú klinikai kutatások és az azokat elemző metaanalízisek nem jelennek meg, nagyobb figyelmet fordítva e zavaró tényezőkre. Orv Hetil. 2024; 165(7): 260–264.

Open access

Okostelefon-szenzorokon alapuló technológia alkalmazása az otthoni gyógytorna eredményességének ellenőrzésére

Testing an innovative approach to smartphone sensor-based technology for verification of effectiveness of home exercise

Orvosi Hetilap
Authors:
Fanni Zsarnóczky-Dulházi
,
Ádám Lelbach
,
Levente Racz
,
Lukasz Trzaskoma
,
István Berkes
,
Tekla Sümegi
, and
Bence Kopper

Bevezetés: A világjárvány ráébresztette a társadalmat arra, hogy adódhatnak olyan különleges helyzetek, amikor a betegek nem tudnak személyesen találkozni egészségügyi szakembereikkel, az ellátás folyamatossága mégsem szakadhat meg. A gyógytornaellátás során eddig is általánosan alkalmazott eljárás volt a személyes alkalmak közötti otthoni gyakorlásra ösztönzés a terápia sikeressége érdekében. Ám a foglalkozásokon megtanult és begyakorolt feladatok ismétlésszáma és pontossága kérdéses az otthoni környezetben, ami csökkentheti az eredményességet, és növelheti a sérülésveszélyt. Célkitűzés: Kutatásunkban olyan megoldást teszteltünk, amely megfizethető és széles körben elérhető eszközöket, okostelefont és laptopot használ képernyőmegosztási technológia alkalmazásával. Módszer: A 3 hétig tartó vizsgálatunkban négy csoport (vizsgálati: fiatal, n = 50, életkor 25,6 ± 3,1 év; idősebb felnőttek, n = 50, életkor 74,8 ± 9,1 év; kontroll: fiatal, n = 20, életkor 26,25 ± 3,6 év; idősebb felnőttek, n = 20, életkor 70,15 ± 5,2 év) vett részt. A résztvevők feladata guggolási és térdemelési gyakorlatok végrehajtása volt egy előre meghatározott végtagszöghelyzetig. A vizsgálati csoport tagjai a végtagmozgások és szöghelyzetek nyomon követésére egy – goniométeres alkalmazással a combjukra rögzített – okostelefont és egy aktivált képernyőmegosztási funkcióval rendelkező laptopot használtak, amely valós idejű önellenőrzést tett lehetővé. Eredmények: A célszögtől való eltérés szignifikánsan csökkent (a guggolás esetében a fiataloknál 7,7°-ról 1,7°-ra, az idősebbeknél 16,4°-ról 7,3°-ra; térdemelés esetén a fiataloknál 10,8°-ról 3,2°-ra, az idősebbeknél 14,8°-ról 6,4°-ra), vagyis a gyakorlatok végrehajtása szignifikánsan pontosabb lett a vizsgálati csoportokban. Következtetés: Eredményeink azt mutatják, hogy amikor a résztvevők numerikus visszajelzést kaptak a laptop képernyőjén keresztül, akkor a gyakorlat végrehajtásának pontossága jelentősen megnőtt. Összehasonlításaink és statisztikai elemzéseink alapján összességében kijelenthetjük, hogy olyan, könnyen hozzáférhető eszközök és módszerek is felhasználhatók az otthoni mozgásszervi rehabilitáció eredményességének javításához, mint az okostelefon és a laptop. Orv Hetil. 2024; 165(7): 265–273.

Open access

Vörösvérsejt-paraméterek és a hemoglobin-A1c (HbA1c)-szint kapcsolata 10 év adatainak retrospektív értékelése alapján

Relationship between red blood cell parameters and hemoglobin A1c levels based on a retrospective evaluation of 10 years of data

Orvosi Hetilap
Authors:
Barna Vásárhelyi
,
Ali Jalal Dlovan
,
Béla Blaha
,
Zoltán Tóth
,
Géza Tamás Szabó
, and
Béla Gyarmati

Bevezetés: A hemoglobin-A1c (HbA1c)-szint mérését általánosan használják a betegek anyagcserekontrolljának értékelésére. Több megfigyelés szerint a HbA1c-szintet azonban befolyásolja a súlyos anaemia, illetve annak típusa. Célkitűzés: Munkánk során azt értékeltük, hogy az általános orvosi gyakorlatban figyelembe kell-e venni a HbA1c-szint értékelése során a betegeknél a rutinszerűen kért, anaemiát is tükröző vörösvérsejt-paramétereket. Módszer: A 2008 és 2018 közötti időszakból 60 225 beteg adatait válogattuk le, akiknél egy (első) alkalommal HbA1c-szint-mérés és vérképvizsgálat történt. Először a paraméterek diszkrét tartományaiban értékeltük a HbA1c-megoszlást. A vörösvérsejtek (RBC) száma, az átlagos vörösvérsejt-térfogat (MCV), a hemoglobin (HB) szintje, a hematokrit (HCT) és a vörösvérsejtméret-eloszlás (RDW) közötti kapcsolat értékelésére többszörös regressziós modellt alkalmaztunk. A paraméterek és a HbA1c-szint közötti hatás mértékét az adatok z-score-szerű transzformációja alapján „coefficient of estimates” (CE-) értékkel jellemeztük. A változók HbA1c-re gyakorolt együttes hatásának jellemzésére becslő képleteket dolgoztunk ki. Eredmények: Az életkor a HbA1c-értékek legerősebb determinánsa. Mindkét nemben az MCV, férfiakban az RDW negatív, nőkben az RBC pozitív irányú kapcsolatot mutatott a HbA1c-vel. A CE-értékek alapján egyik vizsgált paraméter sem fejt ki a HbA1c-re nagyobb hatást, mint az életkor. Az MCV, RDW, HB diszkrét tartományokban felvett hisztogramja azonos. A becslő képlettel kapott és a mért HbA1c-értékek nagymértékben eltértek. Megbeszélés: Bár egyes vörösvérsejt-paraméterek szignifikánsan összefüggenek a HbA1c-szinttel, ez klinikailag nem jelentős hatást tükröz. Következtetés: A rutin klinikai gyakorlatban a súlyos vérképző szervi eltéréssel járó esetektől eltekintve nem kell az MCV értékét figyelembe venni a HbA1c értékelése során. Orv Hetil. 2024; 165(7): 243–248.

Open access
Acta Veterinaria Hungarica
Authors:
Sirinun P. Tabtieang
,
Weejarin Paphussaro
,
Anudep Rungsipipat
,
Nanthida Kunnasut
,
Sekkarin Ploypetch
,
Ekarat Phattarataratip
, and
Gunnaporn Suriyaphol

Abstract

Oral squamous cell carcinoma (OSCC) is a prevalent form of oral cancer in humans and dogs. The altered expression of cell adhesion molecules, including E-cadherin (CDH1) and syndecan-1 (SDC1), is involved in cancer progression. This study aimed to investigate the protein expression of CDH1 and SDC1 in early and late clinical stages of human and canine OSCC (hOSCC and cOSCC, respectively), using immunohistochemistry. Formalin-fixed and paraffin embedded tissue blocks were obtained from 21 hOSCC, 8 human normal gingiva, 26 cOSCC, and 13 canine normal gingiva. Clinical stages and histological subtypes of samples were evaluated. The results indicated that both human and canine OSCC exhibited reduced levels of CDH1 and SDC1 expression at the cell membrane regardless of clinical stage or histological subtype. Additionally, decreased levels of total SDC1 expression were observed in hOSCC compared with normal controls. In conclusion, this study demonstrates a similarity in the immunohistochemical expression of CDH1 and SDC1 between humans and dogs with OSCC, lending support to the potential use of dogs as a model for studying human head and neck squamous cell carcinoma.

Restricted access
Acta Veterinaria Hungarica
Authors:
Supitcha Kaewma
,
Zhao Namula
,
Suong Thi Nguyen
,
Qingyi Lin
,
Nanaka Torigoe
,
Bin Liu
,
Megumi Nagahara
,
Masahiro Nii
,
Masayasu Taniguchi
, and
Takeshige Otoi

Abstract

This study examined the effects of ergothioneine (EGT) supplementation as an antioxidant on the quality of boar spermatozoa when using liquid and frozen preservation methods. In the first experiment, boar semen was preserved in an extender supplemented with 0, 50, 100 and 200 µM EGT, at 15 °C, part of the samples for one and another part for three weeks. In comparison with the control (without EGT), EGT supplementation at 100 µM significantly increased the percentage of total motility of spermatozoa that were preserved as a liquid both for one and three weeks (P < 0.05). EGT supplementation did not affect the quality of preserved spermatozoa, irrespective of the EGT concentration. In the second experiment, semen was frozen and thawed in the freezing extender supplemented with 0, 50, 100 and 200 µM EGT. In comparison with the control, the 100 µM EGT supplementation significantly increased the percentages of total and progressive motility of frozen-thawed spermatozoa (P < 0.05). EGT (100 µM) supplementation did not affect the viability, the plasma membrane integrity, or the acrosomal integrity of frozen-thawed spermatozoa. These findings indicate that supplementing extenders with 100 µM EGT may improve the motility of boar sperm in both liquid and freezing preservation methods.

Restricted access

Abstract

There are no recommended drugs to treat cattle infected with the protozoan Tritrichomonas foetus (TF). Ivermectin, widely used in the treatment of intestinal parasites, was found effective against some protozoa growing in vitro. Here, its effectiveness against a TF line was investigated. Trophozoites were incubated in media with increasing concentrations of ivermectin and mortality was determined after 24 h. Ivermectin killed cells with a mean maximum effective concentration (EC50) of 2.47 μg mL−1. The effective concentration of ivermectin was rather high for a formulation suitable for systemic treatment. However, topical treatment of animals against TF could still be considered and tested.

Restricted access

Abstract

In endemic regions, tuberculosis in children constitutes a bigger fraction of total cases as compared to those in low endemic regions, regardless of the implications, this phenomenon has been historically neglected. Pediatric tuberculosis has an insidious onset and quickly develops into disseminated disease and the young are at a special risk for dissemination. Some studies suggest that measures to contain adult tuberculosis are not enough to manage tuberculosis in children, meaning that pediatric tuberculosis needs dedicated attention. Children are harder to diagnose than adults, because collecting samples is difficult, and their bacterial yield is low. In endemic countries, such as Mexico, where contact with Mycobacterium tuberculosis is common, immunological tests are inconsistent, especially in immunocompromised children. With the disruption of Mexican healthcare services by the COVID-19 pandemic, there is an uncertainty of how the situation has evolved, current data about tuberculosis indicates a drop in the national report of cases: 15.4 per 100,000 persons in 2021, compared with pre-COVID 2019 17.7 per 100,000 persons, a small increase in mortality: 1.7 per 100,000 in 2021 compared with 2019 1.6 per 100,000, a drop in treatment success: 80.4% in 2021 compared with 85.4% in 2019, and a decrease in national vaccination rates: an estimate of 86.6% children between 1 and 2 years-old were vaccinated in 2021 compared with 97.3% reported national rate in 2018–2019. There is a need for new research on regions with high tuberculosis incidence, to clarify the current situation of pediatric tuberculosis and improve epidemiological surveillance.

Open access

Abstract

Background and Aims

Problematic Social Networking Site Use (PSNSU) is not a formally recognised addiction, but it is increasingly discussed as such in academic research and online. Taking a quantitative, exploratory approach, this study aims to (1) determine whether PSNSU is presented like clinically defined addictions by the affected community and (2) address how well measurements of PSNSU fit with the thematic content found within the associated discourse.

Methods

Four corpora were created for this study: a corpus concerning PSNSU and three control corpora concerning established addictions, including Alcohol Use Disorder, Tobacco Use Disorder and Gaming Disorder. Keywords were identified, collocates and concordances were explored, and shared themes were compared.

Results

Findings show broad thematic similarities between PSNSU and the three control addictions as well as prominent interdiscursive references, which indicate possible confirmation bias among speakers.

Conclusions

Scales based upon the components model of addiction are suggested as the most appropriate measure of this emerging disorder.

Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors:
Nerilee Hing
,
Alex M.T. Russell
,
Vijay Rawat
,
Gabrielle M. Bryden
,
Matthew Browne
,
Matthew Rockloff
,
Hannah B. Thorne
,
Philip Newall
,
Nicki A. Dowling
,
Stephanie S. Merkouris
, and
Matthew Stevens

Abstract

Background and aims

COVID-19 lockdowns limited access to gambling but simultaneously elevated psychosocial stressors. This study assessed the relative effects of these changes on gambling risk status during and after the Australian COVID-19 lockdown from late-March to late-May 2020.

Methods

The study administered three surveys to people who had gambled within the past year at T1. Wave 1 asked about before (T1, N = 2,125) and during lockdown (T2, N = 2,125). Subsequent surveys focused on one year (T3; N = 649) and two years after lockdown (T4, N = 458). The dependent variable was changes in reporting any problem gambling symptoms (PGSI 0 vs 1+). Bivariate analyses and multinomial logistic regression tested for significant associations with: demographics, psychosocial stressors (perceived stress, psychological distress, loneliness, health anxiety about COVID, financial hardship, stressful life events), gambling participation and gambling frequency.

Results

Gambling participation and at-risk gambling decreased between T1 and T2, increased at T3, with little further change at T4. When gambling availability was curtailed, decreased gambling frequency on EGMs, casino games, sports betting or race betting, and lower psychosocial stress, were associated with transitions from at-risk to non-problem gambling. When gambling availability resumed, increased EGM gambling frequency, decreased online gambling frequency, and higher psychosocial stress were associated with transitions from non-problem to at-risk gambling.

Discussion and conclusions

Gambling availability appears a stronger influence on gambling problems, at the population level, than psychosocial risk factors. Reducing the supply of high-risk gambling products, particularly EGMs, is likely to reduce gambling harm.

Open access

Abstract

Diarrheal diseases are of great concern worldwide and are responsible for considerable morbidity and mortality. This study investigated the epidemiology and the antibiotic susceptibility of bacterial enteropathogens among diarrheal patients of all ages in Crete, Greece during 2011–2022. Stool specimens were tested by conventional cultural methods for Salmonella, Shigella, Campylobacter, diarrheagenic Escherichia coli (EPEC, STEC), Yersinia enterocolitica, Aeromonas species and Clostridioides difficile. Antimicrobial susceptibility was determined by the disk diffusion method for Enterobacterales, Campylobacter and Aeromonas, and by the gradient diffusion method for C. difficile. Of the 26,060 stool samples from patients of any age, 1,022 (3.9%) were positive for bacterial enteropathogens. Campylobacter spp. were the most commonly isolated bacteria (56.4%), followed by Salmonella enterica (32.3%), and E. coli (EPEC, STEC) (6.5%). Toxigenic C. difficile was isolated from 341 out of 8,848 diarrheal specimens examined (3.9%). Resistance to ampicillin was observed in 12.4% of Salmonella, 66.7% of Shigella and 34.8% of E. coli (EPEC, STEC) isolates. Resistance to trimethoprim/sulfamethoxazole was observed in 5.8% of Salmonella, 33.3% of Shigella, and 15.1% of E. coli (EPEC, STEC) isolates. High rates of ciprofloxacin resistance (77.3%) were detected among Campylobacter isolates, while resistance to erythromycin was observed in 2.4% of them. All C. difficile isolates were susceptible to vancomycin and metronidazole. Our findings suggest declining trends in prevalence of bacterial enteropathogens, except for Campylobacter spp. and changes in the susceptibility rates to antimicrobials. Continuous surveillance of prevalence and antimicrobial susceptibility of bacterial enteropathogens is mandatory for implementing targeted and effective prevention and infection control measures.

Restricted access

A 20. század második felének egyik legnagyobb hatású magyar sebésze, Imre József (1930–1980)

One of the most influential Hungarian surgeons in the second half of the 20th century, József Imre (1930–1980)

Orvosi Hetilap
Author:
Örs Péter Horváth
Open access

Fájdalmas bal-Tawara-szár-blokk

Painful left bundle branch block

Orvosi Hetilap
Author:
János Tomcsányi

A szerző egy esetet mutat be, amelynél a frekvenciadependens bal-Tawara-szár-blokk típusos effortanginás panaszt okoz ép coronariák mellett. A terheléses EKG-vizsgálat kiváltotta az angina pectorist, és ezzel szinkrón komplett bal-Tawara-szár-blokk jelentkezett az EKG-n. A terhelés után mind a bal-Tawara-szár-blokk, mind az anginás panasz megszűnt. A beteg panaszai és bal-Tawara-szár-blokkja az ivabradin és trimetazidin kombinált kezelés mellett a későbbiekben nem jelentkezett. A szerző az eset kapcsán tárgyalja a fájdalmas bal-Tawara-szár-blokk lehetséges patomechanizmusát és a kezelési lehetőségeket. Orv Hetil. 2024; 165(6): 232–235.

Restricted access

A narcolepsia jellegzetességei gyermekkorban

Characteristics of narcolepsy in childhood

Orvosi Hetilap
Authors:
Veronika Gaál
and
Béla Faludi

A narcolepsia napközbeni rövid alvásbetörésekkel, fokozott érzelmi szituációkban kialakuló átmeneti izomtónusvesztéssel (cataplexia), a rövid bealvások során is jelentkező álomtevékenységgel (hypnagog hallucináció), ébredéskor megfigyelt átmeneti mozgásképtelenséggel (alvási paralízis) járó, ritka betegség. Hazánkban mindössze 2–3000 embert érinthet. Jellegzetes tünetei ellenére a betegség felismerése nehézkes, sokszor évtizedes késés figyelhető meg a korrekt diagnózis és így a hatásos terápia kialakításáig. Különös figyelmet követelnek a gyermekkori kezdetű esetek, mivel a klasszikus fenti panaszokat számos egyéb tünet (például extrapyramidalis mozgászavarra hasonlító események stb.) is kíséri, a panaszok sokkal összetettebbek. Az egyes klasszikus tünetek – mint például a cataplexia – megjelenése is eltér a felnőttkorban észlelhetőtől. Ezek nagyban megnehezítik a felismerését. A szerteágazó panaszok és tünetek magyarázzák a diagnosztikus tévedéseket, késlekedéseket: a valós kórisme helyett sokszor különféle neurológiai és pszichiátriai betegség diagnózisával kezelik a pácienseket. A nem megfelelő kezelésnek negatív hatása lehet a gyermek iskolai teljesítményére, érintheti a szociális interakcióit, pályaválasztását, kihathat mindennapi életére, életminőségére. Az összefoglaló közleményben ismertetjük a narcolepsia klasszikus jellegzetességei mellett a gyermekkori esetek eltérő tüneteit, patofiziológiáját, a differenciáldiagnosztikai nehézségeket, a kezelés elmaradásának következményeit, a diagnosztikus kritériumokat és a terápiás lehetőségeket. Orv Hetil. 2024; 165(6): 211–220.

Open access

Szűrő kolonoszkópos vizsgálatok hatékonyságának és biztonságosságának értékelése a Szegedi Tudományegyetemen és a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórházban 2019 és 2022 között

Analysis of efficacy and safety of colonoscopic screening program at the University of Szeged and the Bács-Kiskun County Teaching Hospital between 2019 and 2022

Orvosi Hetilap
Authors:
Dániel Magyar
,
Anna Fábián
,
Béla Vasas
,
Krisztián Nacsev
,
Zsolt Dubravcsik
,
Zsófia Bősze
,
Tibor Tóth
,
Péter Bacsur
,
Anita Bálint
,
Klaudia Farkas
,
Tamás Molnár
,
Tamás Resál
,
Renáta Bor
, and
Zoltán Szepes

Bevezetés: Magyarországon 2019-ben indult az 50–70 éves populáció körében a kétlépcsős vastagbélszűrő program, melynek célja a colorectalis carcinoma kialakulásának megelőzése. Célkitűzés: Kutatásunk célja volt a Szegedi Tudományegyetemen és a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórházban a szűrőprogram keretein belül végzett kolonoszkópiák minőségi mutatóinak és kimeneteli indikátorainak, valamint a betegbiztonságnak a vizsgálata a magyar szakmai ajánlás tükrében. Módszerek: Intervencióval nem járó, obszervációs kohorszvizsgálatunkban az adatgyűjtés során felhasználtuk a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ által működtetett regiszter prospektív adatait, melyeket retrospektíven kiegészítettünk az egészségügyi nyilvántartási rendszer segítségével. Eredmények: Összesen 1739 szűrő kolonoszkópiára (átlagéletkor 62,36 ± 5,86 év, férfiarány 56,81%) került sor 97,07%-os coecumintubációs arány mellett. A béltisztaság az esetek 90,28%-ában megfelelő volt, ezen belül az esetek 63,31%-ában kiváló. Az eszközvisszahúzási időről 1397 komplett kolonoszkópia esetén volt adat, mely 96,35%-ban meghaladta az irányelv által javasolt 6 percet, átlagos hossza 9,51 ± 5,76 perc volt. Szedációt a páciensek 40,37%-a igényelt, melynek során 92,02%-ban midazolámot alkalmaztak. A kolonoszkópiák 62,51%-ában találtak neoplasztikus és 27,03%-ában csak nem neoplasztikus laesiót. Összesen 2879 polipot találtak 1064 páciensnél (polipfelismerési arány 61,18%), melyek közül a legrelevánsabbnak a mérete az esetek 39,38%-ában meghaladta az 1 cm-t, és 72,97%-a a bal colonfélben helyezkedett el. A páciensek 98,97%-a az index- és komplettáló kolonoszkópiák során polipmentessé vált. Adenoma 871 esetben igazolódott, ez 50,09%-os adenomafelismerési arányt jelent. Colorectalis carcinomát 80 páciensnél (4,60%) fedeztek fel. Szövődmény 10 főnél (0,58%) lépett fel, beavatkozással összefüggő halálozás nem következett be. Tisztázó gasztroszkópia a negatív eredményű kolonoszkópiák 24,08%-ában történt, ezek során 1 főnél nyelőcső-laphámcarcinoma igazolódott. Az utánkövetési időszakban 114 páciensnél (6,56%) történt ismételt kolonoszkópia, melynek során intervallum colorectalis carcinomát 1 esetben (0,06%) találtak. Következtetés: A kutatás során vizsgált két centrumban végzett szűrő kolonoszkópiák megfeleltek a magyar irányelvben meghatározott minőségi és kimeneteli mutatóknak, valamint betegbiztonsági szempontoknak. Ugyanakkor a regiszterbe történő adatbevitel és a negatív kolonoszkópiákat követő tisztázó gasztroszkópiák aránya korrekcióra szorul. Orv Hetil. 2024; 165(6): 221–231.

Open access

Változások a felső gastrointestinalis tumorok kezelésében

A nyelőcső- és gyomortumorok ellátása a sebész szemszögéből

Changes in the treatment of upper gastrointestinal tumors

Management of esophageal and gastric cancer from the surgeon’s point of view
Orvosi Hetilap
Authors:
Tamás Vass
,
Kinga Bán
,
Stephan Bennemann
,
Ákos Balázs
, and
Attila Szijártó

A felső gastrointestinalis traktus daganatai nagy mortalitású betegségek. Az elmúlt évtizedekben bekövetkezett technikai fejlődésnek köszönhetően a betegek túlélése jelentősen javult, de az átlagos 5 éves túlélés sem gyomor-, sem nyelőcsőtumorok esetén nem haladja meg a 35%-ot. A szűrőprogramot bevezető országokban a betegek gyakran korai stádiumban kerülnek felfedezésre, és ellátásuk endoszkópos úton is lehetséges. Az onkológia fejlődésével a tumorok terápiájának a multimodális megközelítés lett az alapja, ezzel mód nyílt az előrehaladott állapotú betegek mind nagyobb arányú kuratív célú kezelésére. A minimálisan invazív technikák térhódítása megfelelő onkológiai radikalitás mellett csökkentette a műtéti megterhelést és javította a posztoperatív felépülést. Az utóbbi években egyre nagyobb hangsúlyt kapott a betegek komplex előkészítése, így tovább javultak a műtéttel kapcsolatos morbiditási mutatók. Írásunkban összefoglaljuk a felső tápcsatorna daganatainak ellátásában az utóbbi évtizedekben bekövetkezett változásokat. Orv Hetil. 2024; 165(6): 203–210.

Open access

Abstract

Background and aims

Decisions and learning processes are under metacognitive control, where confidence in one's actions guides future behaviour. Indeed, studies have shown that being more confident results in less action updating and learning, and vice versa. This coupling between action and confidence can be disrupted, as has been found in individuals with high compulsivity symptoms. Patients with Gambling Disorder (GD) have been shown to exhibit both higher confidence and deficits in learning.

Methods

In this study, we tested the hypotheses that patients with GD display increased confidence, reduced action updating and lower learning rates. Additionally, we investigated whether the action-confidence coupling was distorted in patients with GD. To address this, 27 patients with GD and 30 control participants performed a predictive inference task designed to assess action and confidence dynamics during learning under volatility. Action-updating, confidence and their coupling were assessed and computational modeling estimated parameters for learning rates, error sensitivity, and sensitivity to environmental changes.

Results

Contrary to our expectations, results revealed no significant group differences in action updating or confidence levels. Nevertheless, GD patients exhibited a weakened coupling between confidence and action, as well as lower learning rates.

Discussion and conclusions

This suggests that patients with GD may underutilize confidence when steering future behavioral choices. Ultimately, these findings point to a disruption of metacognitive control in GD, without a general overconfidence bias in neutral, non-incentivized volatile learning contexts.

Open access

Abstract

Objective

Many studies have explored the relationship between childhood trauma and internet addiction from different theoretical perspectives; however, the results have been inconsistent. The purpose of this meta-analysis was to examine the relationship between childhood trauma and internet addiction.

Methods

The PubMed, Web of Science, Embase, CNKI, Wanfang and VIP electronic databases were searched to identify studies examining the correlation between childhood trauma and adolescent internet addiction. The databases were searched from inception to December 31, 2022. Two researchers independently screened the literature, extracted the data, and evaluated the risk of bias of the included studies. Then, Stata 17.0 software was used to perform meta-analysis.

Results

This study was registered on PROSPERO (CRD42023388699). A total of 19 studies involving 21,398 adolescents were included in this meta-analysis. The random effects model was used for pooled analysis, and the results revealed a strong positive association between childhood trauma and internet addiction (r = 0.395, 95% CI [0.345, 0.442]). The relationship between childhood trauma and internet addiction was moderated by sample size, survey area, and internet addiction measurement tools. There were significant differences between the associations based on the various child trauma measurement tools and study quality scores. However, interstudy heterogeneity was not significantly affected by study year, sample source, or participant age.

Conclusion

Internet addiction is positively correlated with childhood trauma. Therefore, it is extremely important for parents to provide a good growth environment during childhood to enhance the physical and mental development of adolescents. A warm family atmosphere helps individuals develop a healthy personality, thereby reducing or preventing the occurrence of internet addiction. Due to the limited number and low quality of the included studies, the above conclusions need to be verified by additional high-quality studies.

Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors:
Maja Finkenstaedt
,
Daniel Biedermann
,
Johanna Schröder
,
Rose Gholami Mazinan
,
Johannes Fuss
, and
Sarah V. Biedermann

Abstract

Background and aims

Borderline personality disorder (BPD) is a complex mental health condition characterized by emotional dysregulation, impulsivity, and unstable interpersonal relationships. Some individuals with BPD regularly engage in sexual risk behavior such as unprotected sex and are at higher risk of contracting sexually transmitted infections. This study investigates discounting of condom- or dental dam-protected sex in women with BPD compared with a control group.

Methods

Data were collected from 40 women diagnosed with BPD and 40 healthy controls with an average age of 27.28 years (SD = 6.14) using the Sexual Delay Discounting Task (SDT), the Borderline Symptom List-23 (BSL-23), and the Compulsive Sexual Behavior Disorder Scale-19 (CSBD-19).

Results

Women with BPD were less likely to use an immediately available condom or dental dam and more likely to discount safer sex than controls. Partner desirability and the perceived STI risk influenced the participants' likelihood of having protected sex. Women with BPD showed more symptoms of compulsive sexual behavior (CSB) than controls. However, sexual delay discounting was not significantly correlated with borderline symptoms or CSB in the BPD group.

Discussion and conclusions

These findings contribute to our understanding of sexual impulsivity in women with BPD and highlight the omission and delayed availability of safety measures as important contributors to sexual risk behavior and STI risk in women. Impulsive sexual behavior, as well as the accompanying sexual health concerns, should receive special attention in the treatment of women with BPD.

Open access
Journal of Psychedelic Studies
Authors:
Nicholas Spiers
,
Beatriz Caiuby Labate
,
Anna O. Ermakova
,
Patrick Farrell
,
Osiris Sinuhé González Romero
,
Ibrahim Gabriell
, and
Nidia Olvera

Abstract

This annotated bibliography comprises 49 texts concerning psilocybin mushroom practices developed by Indigenous peoples. The books and articles have been selected for their academic rigor, relevance, and historical significance, and to foreground overlooked research and subject matter. This includes research on a plurality of contemporary practices and evidence of historical uses, from cultural traditions in Mexico and other regions of the world. The curated texts are sourced from various disciplines, including anthropology, history, archaeology, ethnolinguistics, and ethnomycology. Employing diverse methodological and analytical frameworks, the texts explore the diversity of ways Indigenous cultures have related with, utilized, and conceptualized psilocybin mushrooms and the effects occasioned by their consumption. The annotations include brief summaries of the texts, contextualization of the research, and more critical appraisals. The aim of this annotated bibliography is to offer the reader a diverse overview of the research to date and provide an accessible resource for further exploration of historical and contemporary Indigenous psilocybin practices. The team of psychedelic researchers behind this annotated bibliography hope it will contribute to more nuanced dialogue around Indigenous people and practices in the context of the so-called psychedelic renaissance.

Open access

From greenwashing to screenwashing?

How the tech industry plays around with children's future

Journal of Behavioral Addictions
Authors:
Ina Maria Koning
,
Regina J.J.M. van den Eijnden
, and
Helen G.M. Vossen

Abstract

In this viewpoint, we introduce the term ‘screenwashing’, which describes the phenomenon whereby social media platforms, such as TikTok and Instagram, pretend to be more socially responsible than they actually are. That is, social media platforms pretend to be thoughtful about children's health and the prevention of problematic social media use, but this often turns out to be nothing more than “a lick of paint”. We describe how features like the one-hour notification on TikTok and Instagram are considered screenwashing and why we believe so. Screenwashing, an unethical practice, has the potential to mislead parents and young users. Consequently, we advocate for increased government intervention to protect our youth from the potential hazards associated with problematic social media use.

Open access

Abstract

Background

Increasing research has examined the factors related to smartphone use disorder. However, limited research has explored its neural basis.

Aims

We aimed to examine the relationship between the topology of the resting-state electroencephalography (rs-EEG) brain network and smartphone use disorder using minimum spanning tree analysis. Furthermore, we examined how negative emotions mediate this relationship.

Methods

This study included 113 young, healthy adults (mean age = 20.87 years, 46.9% males).

Results

The results showed that the alpha- and delta-band kappas and delta-band leaf fraction were positively correlated with smartphone use disorder. In contrast, the alpha-band diameter was negatively correlated with smartphone use disorder. Negative emotions fully mediated the relationship between alpha-band kappa and alpha-band diameter and smartphone use disorder. Furthermore, negative emotions partially mediated the relationship between delta-band kappa and smartphone use disorder. The findings suggest that excessive scale-free alpha- and delta-band brain networks contribute to the emergence of smartphone use disorder. In addition, the findings also demonstrate that negative emotions and smartphone use disorder share the same neural basis. Negative emotions play a mediating role in the association between topological deviations and smartphone use disorder.

Discussion

To the best of our knowledge, this is the first study to examine the neural basis of smartphone use disorder from the perspective of the topology of the rs-EEG brain network. Therefore, neuromodulation may be a potential intervention for smartphone use disorder.

Open access

Abstract

In 2021, the final series of phase 3 clinical trials looking at MDMA-AT for treatment-resistant post-traumatic stress disorder (PTSD) found that 71.2% of 3,4-methylenedioxymethamphetamine (MDMA) full-dose participants no longer met criteria for PTSD. MDMA-assisted therapy is not US Food and Drug Administration (FDA) approved in treating borderline personality disorder (BPD), and while PTSD is quite different from BPD, it is possible that some of the beneficial effects of MDMA-assisted therapy may be applicable in treating BPD. Interviewing two clinicians utilizing dialectical behavioral therapy treatment and two MDMA-assisted therapy clinicians was one way to examine the phenomenology of MDMA-assisted therapy with BPD individuals in a thoughtful manner. An exploratory, qualitative, interview-based study assessed clinicians' perspectives of MDMA-assisted therapy and BPD and increased our understanding of underlying therapeutic mechanisms and processes and the role of pharmacological factors in these treatment modalities, optimizing treatment context, and leading to improved clinical responses and patient recovery. The codes generated unique perspectives of the participants revealing a chronological narrative which included three phases of treatment.

Open access

Abstract

Background and aims

Scientific interest in the therapeutic potential of psychedelics has been experiencing significant growth. Understanding the perceptions of psychedelic assisted psychotherapy (PAP) among health professional, patients, and the public is essential to guide future research objectives, trial protocols, and identify any barriers to future implementation.

Methods

A comprehensive search of the databases (Medline, EMBASE, PSYCHinfo, SCOPUS, and Web of Science) was conducted on the 29th of November, 2022. This review included cross-sectional, longitudinal, and quasi-experimental studies published in peer-reviewed journals exploring perceptions of PAP among the three stakeholder groups. Studies were limited to English-language and the years 2012–2022. The protocol and review was conducted according to the Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analysis (PRISMA) guidelines.

Results

The sample consisted of 29 studies, including n = 17 health professional, n = 6 patients, and n = 6 public. Broadly, knowledge of PAP was low among all three stakeholder groups. There was mixed to positive belief in the therapeutic potential of psychedelics, with male gender, younger age, and personal psychedelic experience/knowledge being key predictors of more favourable views. The majority of findings reported strong endorsement of further research. Consistent themes were identified surrounding concerns about legal status, funding, access, side-effects, and implementation.

Conclusion

The evaluated research indicates a need for further research that will provide clarity about safety and elucidate how PAP may be implemented in public health settings. Further education of health professionals and the public should be a priority.

Open access

150 éves a katatónia Kahlbaumtól származó, első átfogó leírása

The first concise description of catatonia, originating from Kahlbaum, is 150 years old

Orvosi Hetilap
Authors:
S. Gabor Ungvari
and
Gábor Gazdag
Open access

Ajak- és szájpadhasadékos gyermekek korszerű kezelése

Modern management of children with cleft lip and palate

Orvosi Hetilap
Authors:
Dominika Magyar
,
Mónika Bodroghelyi
,
Laura Pálvölgyi
, and
Krisztián Nagy

Az ajak- és szájpadhasadékok a leggyakoribb, arcot érintő fejlődési rendellenességek. Gyakoriságuk 0,5–2‰ az élve születettekre vonatkoztatva. Az érintett gyermekek kezelése éveken át elhúzódó, műtéti beavatkozások sorozata, amelyhez elengedhetetlen egy multidiszciplináris csapat közreműködése. A hatékony terápia érdekében a legújabb műtéti trendek ismerete nélkülözhetetlen a szakorvosok számára. A sebészi és nem sebészi kezelések egymás utáni sorrendje jól ismert és elfogadott, de mindig egyéni mérlegelésre van szükség. A táplálási nehézségek miatt a gyermekek megfelelő kalóriaellátása és annak gyakorlata jelentősen hozzájárul a gyermekek optimális fejlődéséhez. A sikeres gyógyulás érdekében a következő beavatkozások és tanácsadások szükségesek: szoptatási tanácsadás, majd gyakorlatorientált segítés, az ajak és a lágy szájpad, majd a kemény szájpad zárása, fül-orr-gégészeti gondozás, logopédiai gondozás, végezetül szükség szerinti állcsont-ortopédiai és fogszabályozó kezelés. Orv Hetil. 2024; 165(5): 163–170.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors:
Péter Osváth
,
Viktor Vörös
,
Júlia Simon
,
Edina Hamvas
,
Tamás Tényi
, and
Nasri Alotti

Az online romantikus csalás a kiberbűnözés egyik formája, amely a közösségi média és a társkereső alkalmazások megjelenésével terjedt el. A bűnelkövetés e sajátos formájában az elkövetők szerelmi kapcsolatot imitálva csapják be az áldozatot. Feltételezhetjük, hogy a mentális zavarban szenvedő páciensek kiszolgáltatottabbak a kiberbűnözés e formájával szemben is, eddig azonban alig történtek ez irányú vizsgálatok, illetve esetközlések. Egy idős nőbeteg esetének bemutatása során összefoglaljuk az online romantikus csalás jellemzőit, valamint az áldozattá válás felismerésének és a következmények enyhítésének lehetőségeit. A 70 éves nőbeteg gyógyszeres öngyilkossági kísérletet követően került pszichiátriai kezelésbe, mivel férjével való konfliktust követően nagyobb mennyiségben vett be benzodiazepineket. Az öngyilkossági kísérlet hátterében online romantikus csalás és annak negatív következményei körvonalazódtak. A depresszióban és enyhe kognitív zavarban szenvedő páciens esetében az online romantikus csalás erotomán deluzív zavart és szuicid kísérletet indukált. A szakirodalomban elsőként mutatjuk be egy olyan, mentális zavarban szenvedő páciens esetét, akinél az online romantikus csalás elszenvedése erotomán típusú paranoid zavar kialakulásához vezetett. Következtetésünk, hogy mentális zavarral élő pácienseink kezelése során figyelmet kell fordítanunk online aktivitásukra is, hiszen fokozottan veszélyeztetettek arra, hogy online – romantikus – csalás áldozatává váljanak, különösen akkor, ha egyéb rizikófaktorok is jelen vannak. Orv Hetil. 2024; 165(5): 192–196.

Open access

A káliumion-zavarok jelentősége a sürgősségi ellátásban

The importance of potassium ion disturbances in emergency care

Orvosi Hetilap
Authors:
Kitti Máté-Póhr
,
József Betlehem
,
Bálint Bánfai
,
Balázs Horváth
,
Norbert Dávid Bődi
, and
Emese Sánta

Bevezetés: A káliumzavarok előfordulása a sürgősségi osztályokon számottevő, ami jelentős morbiditással és mortalitással jár. Célkitűzés: A kutatás célja, hogy bemutassa a dyskalaemiák prevalenciáját hazai sürgősségi betegellátó osztályon, a kialakulás és a kezelés körülményeit, befolyásoló tényezőit. Módszer: Keresztmetszeti, retrospektív vizsgálatot végeztünk, anonim módon. A minta, nem véletlenszerű mintavételi módszert követően, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Sürgősségi Betegellátó Osztályán 2021. szeptember és december között jelentkező, hypo- (n1 = 130) vagy hyperkalaemiával (n2 = 70) diagnosztizált páciensekből állt (n = 200). A kapott adatokat leíró és matematikai statisztikai számításokkal (khi2-próba, kétmintás t-próba, ANOVA és korrelációanalízis) értékeltük ki, SPSS 22.0 szoftver segítségével (p<0,05). Eredmények: A hypokalaemia hajlamosító tényezői közé tartozott a női nem (p<0,001) és a magasvérnyomás-betegség (p = 0,04). A középsúlyos hypokalaemiás páciensek 60%-a diagnosztizált hypertoniás volt (p = 0,003). A hyperkalaemiás állapotokhoz az emelkedettebb vércukorértékek (p<0,001), a diabetes mellitus (p<0,001) és a krónikus vesebetegség volt köthető (p<0,001). Minél súlyosabb volt a káliumeltérés mértéke, annál nagyobb valószínűséggel voltak jelen kórjelző diagnosztikus EKG-eltérések, melyek hyperkalaemia esetén 48,6%-ban fordultak elő (p<0,001). A prezentációs panaszok tekintetében a fulladással jelentkezők esetében volt a legmagasabb a szérumkáliumszint (p<0,001). Az életmentő beavatkozásra szoruló betegek többsége súlyos hypokalaemiával bírt (p<0,001). A hyperkalaemia, illetve a hypokalaemia gyakran járt kórházi felvétellel, míg ritkábban halálozással. Következtetés: Mindenképpen hasznos lenne a dyskalaemiás állapotok kezelésére egységes irányelvek kidolgozása, amelyek nagymértékben növelhetik a betegbiztonságot, és megkönnyíthetik a klinikus döntési helyzetét kritikus szituációkban. Orv Hetil. 2024; 165(5): 183–191.

Open access

Ötéves sztatinperzisztencia akut myocardialis infarktus után, korábban sztatint nem szedőkben

Five-year persistence of statins after acute myocardial infarction in statin-naïve patients

Orvosi Hetilap
Authors:
Gábor Simonyi
,
Tamás Ferenci
,
Ervin Finta
, and
Mihály Medvegy

Bevezetés: A cardiovascularis betegségek szekunder prevenciójában kiemelkedő szerepet játszanak a sztatinok. Az akut myocardialis infarktust követően az „evidence-based” gyógyszeres terápia egyik meghatározó eleme a sztatinkezelés. Célkitűzés: A szerzők célja a sztatinterápia ötéves perzisztenciájának vizsgálata és az egyes hatóanyagok terápiahűségének összehasonlítása volt, akut szívizominfarktust követően. Módszer: A szerzők először azokat a betegeket választották ki az Országos Egészségbiztosítási Pénztár adatbázisából, akik 2009. 01. 01. és 2009. 12. 31. között akut szívizominfarktus BNO-kódjaival szerepeltek. Ezt követően azokat a betegeket emelték ki, akik ebben az időszakban bármely sztatin hatóanyag receptjét kiváltották, és a beválasztást megelőző egy évben sztatinrecept-kiváltással nem rendelkeztek. Minden beteg sztatinrecept-kiváltását 5 évig követték 60 napos „grace” periódust tolerálva. A vizsgált időszak alatt elhunyt betegeket kizárták a vizsgálatból. A perzisztencia modellezésére a túlélés-analízis klasszikus eszköztárát alkalmazták, amelynél a „túlélési” idő a gyógyszer szedésének abbahagyásáig eltelt idő volt. Eredmények: 6192 beteg felelt meg a beválasztási követelményeknek. A rozuvasztatin ötéves perzisztenciája 24,40%, a fluvasztatiné 16,79%, az atorvasztatiné 15,47%, míg a szimvasztatiné 11,46% volt. A sztatinszedés – megengedve a „switch”-et az egyes hatóanyagok között – ötéves perzisztenciája 30,48% volt. A rozuvasztatinhoz (referencia) képest az atorvasztatin elhagyásának kockázata 37%-ponttal (HR = 1,37, 95% CI: 1,29–1,46 p<0,001), a fluvasztatiné 65%-pontttal (HR = 1,65, 95% CI: 1,47–1,85, p<0,001), míg a szimvasztatiné 66%-ponttal (HR = 1,66, 95% CI: 1,36–2,00, p<0,001) volt nagyobb. A 60 napra korlátozott átlagos gyógyszerszedési idő 9,4 hónap volt a szimvasztatin, 18,5 hónap a fluvasztatin, 22,3 hónap az atorvasztatin, míg 28,4 hónap a rozuvasztatin esetében. Következtetés: A szerzők akut szívizominfarktuson átesett betegek ötéves sztatinszedését vizsgálva megállapították, hogy jelentősen csökken a terápiahűség ennyi idő elteltével, illetve jelentős különbségek mutatkoztak az egyes sztatin hatóanyagok között. A legmagasabb ötéves perzisztenciával a rozuvasztatin rendelkezett. Orv Hetil. 2024; 165(5): 171–176.

Open access

Piroska-Eiréné és a középkor legcsodálatosabb egészségügyi és szociális szervezete Bizáncban

St. Piroska-Irene and the most magnificant health and social organization of the Middle Ages in Byzantium

Orvosi Hetilap
Author:
József Makovitzky
Restricted access

A toxoplasmosis szeroepidemiológiai helyzete a várandós nők körében 2018 és 2022 között

Seroepidemiology of toxoplasmosis in pregnant women between 2018 and 2022

Orvosi Hetilap
Authors:
Mária Szécsényi
,
Ferenc Somogyvári
, and
Ilona Dóczi

Bevezetés: A Toxoplasma gondii egy világszerte előforduló vér- és szöveti parazita. Terjedése történhet kontaminált ételek/italok fogyasztásával, valamint transzplantációval, transzfúzióval és transzplacentáris úton is. Ez utóbbi átviteli mód következtében az akut Toxoplasma-fertőzés kockázatos a toxoplasmosisra fogékony várandós nőknél a lehetséges magzatkárosodások miatt. A toxoplasmosisra való fogékonyságnak, ezáltal a magzat védelmének indirekt meghatározására az antenatalis szerológiai vizsgálat alkalmas, mely során Toxoplasma-specifikus antitestek szintjét mérjük. E vizsgálat révén megbízhatóan követhető a várandós szerostátusza: a fogékonyság (szeronegatív), a korábban lezajlott toxoplasmosis, a latens fertőzés, valamint az akut, tünetekkel járó/tünetmentes fertőzés diagnosztizálása. Ez utóbbi megerősítésére/kizárására használjuk az anti-Toxoplasma-immunglobulin-G-aviditásvizsgálatot. Célkitűzés: A szegedi és Szeged környéki várandós nők Toxoplasma-szeroprevalenciájának meghatározása. Módszer: A 2018 és 2022 közötti adatok retrospektív legyűjtése a MedBakter informatikai rendszerből, ezt követően a 14 és 50 év közötti várandós nők adatainak elemzése. Eredmények: Az 5 év alatt 8609 várandós nő mintáját vizsgáltuk meg, akik közül 7093-nál 1, 1430-nál 2, 83-nál 3, 3-nál pedig 4 terhességet különítettünk el a vizsgált időszakban. Az elemzésbe bevont várandós nők átlagéletkora 31 év volt. Szerológiai vizsgálataink során 6834 (79,4%), Toxoplasma-fertőzésre fogékony (szeronegatív), 1775 (20,6%) szeropozitív: latens vagy korábban lezajlott (1756), illetve akut (19) fertőzött várandóst diagnosztizáltunk. 4 esetben egy adott terhesség során történt szerokonverzió, vagyis az adott terhesség első mintájánál még szeronegatív eredményt kaptunk, viszont a kontrollsavó esetében már anti-Toxoplasma ellenanyagokat tudtunk kimutatni. Megbeszélés: A szegedi és Szeged környéki várandósok körében a Toxoplasma-szeroprevalencia 20,6% volt 2018 és 2022 között, ami csökkent érték a 2000-es évben rögzített országos adatokhoz képest. Következtetés: Figyelembe véve az általunk diagnosztizált, terhesség során bekövetkező szerokonverziót, a toxoplasmosisra fogékony várandósok többszöri (legalább kéthavonta történő) szűrése a terhesség során kifejezetten javasolt, tehát nem elég csak az első trimeszterben felmérni a szerostátuszt. Orv Hetil. 2024; 165(5): 177–182.

Open access

Abstract

The present research study investigated the phenomenon of recreational use of psychedelics at music festivals, analysing whether the resulting experiences could possibly be recognized as valuable in terms of preventive mental health strategies. Quantitative (online survey) and qualitative (interviews) research methods have been combined to illuminate 3 main topics: motivation for the setting choice; the nature of the resulting experiences & their influence on people's lives; learnings from psychedelic experiences at music festivals (PEMF).

Among other findings, motivation evolved around fun, enhancing the sensory exploration of the world, and deepening the connection to its diverse parts through engagement with art, nature and other beings. Factors, distinguishing music festivals from other settings, were significant for the setting choice (non-controllability of the environment, community & connection aspect, diversity & richness of the surroundings, pharmacological specifics). Remarkably, the non-controllability of the environment, otherwise avoided in the psychedelic research, contributed to the life-changing effects of PEMF. Exploration of their nature showed that, mostly rooted in poly-drug use, the enjoyable were clearly dominating over the challenging ones. The mystical PEMF appeared to be surprisingly common. Participants shared the related life-changing effects, centred around changed perception (increased empathy, awareness, acceptance; new perspectives, etc.) and changed behaviours (increased mindfulness in all life areas; making different life choices; changed approach to relationships, etc.). Except for post MDMA recovery, a positive impact of PEMF on mental health and the emotional state of the participants was reported, referring to increased levels of happiness, compassion, awe, trust and to emotional balance. This study showed the potential value of PEMF in terms of preventive mental health strategies in various forms. Acknowledging these findings as well as the existence of potential risks for triggering psychiatric conditions, de-stigmatization of recreational use could help introduce meaningful changes, including substance testing availability, prioritization of education as well as mandatory welfare and harm reduction services on-site.

Open access

Abstract

Background

Lysergic acid diethylamide (LSD) use has risen in the United States in recent years amid increased interest in therapeutic applications of psychedelics. Despite this, contemporary epidemiological investigations of LSD users are few. To expand the literature on this topic, we sought to characterize past-year LSD users in the United States and investigate recent demographic evolution within this population.

Methods

Using National Survey on Drug Use and Health (NSDUH) data from 2015–2019, we investigated correlates of past-year LSD use and associated changes over the study period.

Results

Past-year LSD use increased by 47% from 2015 to 2019 (0.59%–0.87%). However, among people reporting past-year hallucinogen use disorder there was no significant proportional increase in LSD users. Notable correlates of LSD use on multivariable analysis were: increased LSD access, lower perceived risk of trying LSD, low income, fewer children in the home, being approached by someone selling drugs in the past month, and past-year suicide attempt among people age 18 and older. We found no associations with unemployment, arrest history, or past-year psychological distress. From 2015 to 2019, the proportion of respondents reporting past-year LSD use who were age 26–34 and married increased. Past-year LSD use among lifetime users of methamphetamine also rose.

Conclusions

Though still uncommonly used in the United States, LSD's societal acceptance may be increasing. Overall, LSD does not appear to contribute significantly to the country's public health problems.

Open access

Abstract

Lactate, a metabolite of exercise, plays a crucial role in the body. In these studies, we aimed to investigate the role of G protein-coupled receptor 81 (GPR81), a specific receptor for lactate, in regulating lipid storage in the gastrocnemius muscle of rats. To achieve this, we measured the impact of sodium 3-hydroxybutyrate (3-OBA) concentration and time on the cAMP-PKA signaling pathway in the gastrocnemius muscles of rats. Our investigation involved determining the effects of administering 3-OBA at a concentration of 3 mmol L−1 just 15 min before exercise. As expected, exercise led to a notable increase in intra