View More View Less
 • 1 ELTE PPK Pszichológiai Intézet Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék Budapest
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

A tanulmány az elhízás és a testképpel való elégedetlenség kapcsolatát vizsgálja elhízott személyeknél. A testképpel való elégedetlenség kockázati tényezői között a nemet, az elhízás mértékét, az életkort és a karcsúságideál internalizálását vizsgáltuk. Módszertan: Kutatási elrendezés: keresztmetszeti elrendezést és elérhetőségi mintavételt alkalmaztunk. Mérőeszközök: Testi Attitűdök Tesztje, Emberalakrajzok Tesztje, Vonásszorongás skála. Vizsgálati személyek: a minta 189 főből (99 nő és 90 férfi) áll. Életkori átlag 36,4 év (szórás: 9,74, terjedelem: 19-50 év). Testtömeg-index átlag 30,6 kg/m 2 (szórás: 4,42; terjedelem: 25,0–46,7 kg/m2). Eredmények: A testképpel való elégedetlenség kockázati tényezőinek vizsgálata során alátámasztást nyert a nem szerepe: a nők az elhízás mértékétől függetlenül szignifikánsan és nagymértékben elégedetlenebbek a testképükkel, mint a férfiak. Az életkor csak a nők esetében mutatkozott a testképpel való elégedetlenség kockázati tényezőjének: a fiatalabb nők kedvezőtlenebb attitűddel viseltetnek a testük iránt, mint az idősebbek. Az elhízás mértéke ugyancsak a testképpel való elégedetlenség rizikófaktorának bizonyult: a súlyfelesleg mértéke szignifikáns kapcsolatot mutatott a testképpel való elégedetlenséggel az életkor, az iskolai végzettség és a vonásszorongás kontrollálása mellett. Az összefüggés a férfiak esetében erősebbnek mutatkozott. A megjelenés szociokulturális standardjának (karcsú testideál) felismerése és elfogadása (azaz internalizálása) mindkét nem esetében előre jelezte a testképpel való elégedetlenséget; továbbá a vonásszorongás, az iskolai végzettség és az életkor kontrollja mellett a testképpel való elégedetlenség jobb magyarázó változójának bizonyult, mint a testtömeg-index. Konklúzió: A nemzetközi szakirodalom eredményeivel összhangban az általunk vizsgált, elhízott személyekből álló mintában a nem, az elhízás mértéke, az életkor és a karcsúságideál internalizálása a testképpel való elégedetlenség kockázati tényezőinek bizonyultak.

 • Babbie , E. (2004) A társadalomtudományi kutatás gyakorlata (hatodik, átdolgozott kiadás). Balassi Kiadó, Budapest

 • Bereczkei T. (2003) Evolúciós pszichológia. Osiris Kiadó, Budapest

 • Björntorp , P. (1997) Obesity. The Lancet, 350 (9075), 423–426.

 • Boros J. (2005) OLEF 2003 - Országos Lakossági Egészségfelmérés. Kutatási jelentés: Egészségmagatartás. Országos Epidemiológiai Központ, Kézirat

 • Cash , T. F., Hicks , K. F. (1990) Being fat versus thinking fat: Relationships with body image, eating behaviors, and well-being. Cognitive Therapy and Research, 14 (3), 327–341.

 • Clark , L., Tiggemann , M. (2008) Sociocultural and Individual Psychological Predictors of Body Image in Young Girls: A Prospective Study. Developmental Psychology, 44 (4), 1124–1134.

 • Cohen , J. (1992) A power primer. Psychological Bulletin, 112 , 155–159.

 • Cooper , Z., Fairburn , C. G., Hawker , D. M. (2003) Cognitive-behavioral treatment of obesity. A clinician’s guide. The Guilford Press, New York–London

 • Czeglédi E. (2008) A karcsúságideál, testi attitűdök, szorongás és önértékelés összefüggései normál súlyú egyetemista hallgatónőknél. Előadás a II. Magyar Evészavar Kongresszuson, Budapest, 2008. szeptember 20. Psychiatria Hungarica, 23, S10.

 • Czeglédi E., Urbán R., Csizmadia P. (közlésre benyújtva) A testkép mérése: A Testi Attitűdök Tesztjének (Body Attitude Test) pszichometriai vizsgálata. Kézirat. Közlésre benyújtva a Pszichológiai Szemléhez 2008. augusztus 26-án.

 • Delgado , C., Morales , M. J., Parada , P., Otero , I., Maruri , I., Del Campo , V. (2006) Body Image in Morbid Obesity. In Kindes , M. V. (ed.) Body Image: New Research. 215–227. Nova Science Publishers, New York

 • Engum , A., Bjoro , T., Mykletun , A., Dahl , A. A. (2002) An association between depression, anxiety and thyroid function – a clinical fact or an artefact? Acta Psychiatrica Scandinavica, 106 (1), 27–34.

 • Fallon , A. E., Rozin , P. (1985) Sex differences in perceptions of desirable body shape. Journal of Abnormal Psychology, 94 (1) , 102–105.

 • Fingeret , M. C., Gleaves , D. H., Pearson , C. A. (2004) On the methodology of body image assessment: the use of figural rating scales to evaluate body dissatisfaction and the ideal body standards of women. Body Image, 1 (2), 207–212.

 • Foster , G. D., Wadden , T. A., Vogt , R. A. (1997) Body image in obese women before, during and after weight loss treatment. Health Psychology, 16 (3), 226–229.

 • Friedman , M. A., Brownell , K. D. (1995) Psychological correlates of obesity: Moving to the next research generation. Psychological Bulletin, 117 (1), 3–20.

 • Friedman , K. E., Reichmann , S. K., Costanzo , P. R., Zelli , A., Ashmore , J. A., Musante , G. J. (2005) Weight stigmatization and ideological beliefs: Relation to psychological functioning in obese adults. Obesity Research, 13 (5), 907–916.

 • Furnham , A., Badmin , N., Sneade , I. (2002) Body Image Dissatisfaction: Gender Differences in Eating Attitudes, Self-Esteem, and Reasons for Exercise. Journal of Psychology, 136 (6), 581–596.

 • Grigsby , A. B., Anderson , R. J., Freedland , K. E., Clouse , R. E., Lustman , P. J. (2002) Prevalence of anxiety in adults with diabetes: A systematic review. Journal of Psychosomatic Research, 53 (6), 1053–1060.

 • Heinberg , L. J. (2000) Theories of body image disturbance: Perceptual, developmental and sociocultural factors. In Thompson , J. K. (ed.) Body Image, Eating Disorders and Obesity . 27–47. APA, Washington

 • Irving , L. M. (1990) Mirror images: Effects of the standard of beauty on women’s self and body-esteem of women exhibiting varying levels of bulimic symptoms. Journal of Social and Clinical Psychology, 9, 230–242.

 • Kline , R. B. (2005) Principles and practice of structural equation modeling. The Guilford Press, New York

 • Matos , M. I. R., Arahna , L. S., Faria , A. N., Ferreira , S. R. G., Bacaltchuck , J., Zanella , M. T. (2002) Binge eating disorder, anxiety, depression and body image in grade III obesity patients. Revista Brasileira de Psiquiatria, 24 (4), 165–169.

 • Matz , P. E., Foster , G. D., Faith , M. S., Wadden , T. A. (2002) Correlates of body image dissatisfaction among overweight women seeking weight loss. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 70 (4), 1040–1044.

 • Myers , T. A., Crowther , J. H. (2007) Sociocultural pressures, thin-ideal internalization, self-objectification, and body dissatisfaction: Could feminist beliefs be a moderating factor? Body Image, 4 (3), 296–308.

 • Padgett , J., Biro , F. M. (2003) Different shapes in different cultures: Body dissatisfaction, overweight, and obesity in African-American and Caucasian females. Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology, 16, 349–354.

 • Pi -Sunyer , F. X. (1993) Medical hazards of obesity. Annals of Internal Medicine, 119 (7), 655–660.

 • Probst , M., Pieters , G., Vanderlinden , J. (2009) Body experience assessment in non-clinical male and female subjects. Eating and Weight Disorders, 14 (1), 16–21.

 • Probst , M., Vandereycken , W., van Coppenolle , H., Vanderlinden , J. (1995) The Body Attitude Test for patients with an eating disorder: psychometric characteristics of a new questionnaire. Eating Disorders, 3 (2), 133–144.

 • Puhl , R., Brownell , K. D. (2001) Bias, discrimination, and obesity. Obesity Research, 9 (12), 788–805.

 • Puhl , R. M., Brownell , K. D. (2003) Psychosocial origins of obesity stigma: toward changing a powerful and pervasive bias. Obesity Reviews, 4, 213–227.

 • Robker , R. L. (2008) Evidence that obesity alters the quality of oocytes and embryos. Pathophysiology, 15 (2) , 115–121.

 • Rodin , J., Silberstein , L., Striegel -Moore , R. (1985) Women and weight: A normative discontent. In Sonderegger , T. B. (ed.) Psychology and gender: Nebraska symposium on motivation , 1984. Lincoln, NE: University of Nebraska Press, 277–307.

 • Sarwer , D. B., Wadden , T. A., Whitaker , L. A. (2002) An investigation of changes in body image following cosmetic surgery. Plastic and Reconstructive Surgery, 109 (1), 363–369.

 • Schwartz , M. B., Brownell , K. D. (2004) Obesity and body image. Body Image, 1 (1), 43–56.

 • Sipos K., Sipos M., Spielberger , C. D. (1988) A State-Trait Anxiety Inventory (STAI) magyar változata. In Mérei F., Szakács F. (szerk.) Pszichodiagnosztikai Vademecum I. Explorációs és biográfiai módszerek, tünetbecslő skálák, kérdőívek 2. 123–136. Tankönyvkiadó, Budapest

 • Spencer , E. A., Appleby , P. N., Davey , G. K., Key , T. J. (2002) Validity of self-reported height and weight in 4808 EPIC-Oxford participants. Public Health Nutrition, 5 (4), 561–565.

 • Szabó P. (1994) Az anorexia és bulimia nervosa egyes epidemiológiai és pszichológiai vonatkozásai. Kandidátusi értekezés, Debrecen

 • Szabó P. (1996) Testkép és zavarai, testorientált terápiák. Psychiatria Hungarica, 11 (3), 311–325.

 • Thompson , J. K. (2000) Assessing body image disturbance: Measures, methodology, and implementation. In Thompson , J. K. (ed.) Body Image, Eating Disorders and Obesity . 49–81. American Psychological Association, Washington DC.

 • Thompson , J. K., Stice , E. (2001) Thin-ideal internalization: Mounting evidence for a new risk factor for body-image disturbance and eating pathology. Current Directions in Psychological Science, 10, 181–183.

 • Túry F., Szabó P. (2001) A táplálkozási magatartás zavarai: az anorexia nervosa és a bulimia nervosa. Medicina Könyvkiadó, Budapest

 • Viner , R. M., Cole , T. J. (2005) Adult socioeconomic, educational, social and psychological outcomes of childhood obesity: a national birth cohort study. British Medical Journal, 330, 1354. doi:10.1136/bmj.38453.422049.E0 (published 17 May 2005) www.bmj.com . A letöltés ideje: 2006. március 8

 • WHO (World Health Organization) (1998) Obesity: Preventing and managing the global epidemic: Report of a WHO consultation on obesity. WHO, Geneva

 • Psychology (miscellaneous) SJR Quartile Score (2018): Q4
 • Scimago Journal Rank (2018): 0.169
 • SJR Hirsch-Index (2018): 6

Language: Hungarian

Founded in 1928
Publication: One volume of four issues annually
Publication Programme: 2020. Vol. 75.
Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO

 

Subscribers can access the electronic version of every printed article.

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár, Márk

Editorial Board

 • Császár Noémi
 • Csépe Valéria
 • Dúll Andrea
 • Ehmann Bea
 • Erős Ferenc
 • Gervai Judit
 • Kiss Enikő Csilla
 • Kiss Paszkál
 • Mészáros Judit
 • Németh Dezső
 • Oláh Attila
 • Péley Bernadette
 • Perczel-Forintos Dóra
 • Révész György
 • Winkler István

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

MANUSCRIPT SUBMISSION