View More View Less
 • 1 Nevelési Tanácsadó Budapest
 • 2 ELTE PPK Affektív Pszichológiai Intézeti Központ Budapest
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

Kísérletünk célja a hipnózisbeli önkontroll változásainak vizsgálata a hipnózissal szembeni ellenállás élménybeli és viselkedéses jellemzőinek összevetésével. Jelen tanulmányunkban az önkontroll és a hipnotizőrhöz való regresszív, áttételes viszonyulás, az archaikus bevonódás összefüggését elemezzük. Kísérletünkben egy szokásos – standard tesztszuggesztiókat tartalmazó – csoportos együttműködő hipnózist követően egy másik alkalommal – a hipnózisindukciót megelőzően – a résztvevőket a hipnotizőr tudta nélkül arra szólítottuk fel, hogy álljanak ellen a szuggesztióknak (amelyek az előzőekkel azonosak voltak). Mindkét hipnózis során mértük a szuggesztiók végrehajtását a személyek saját megítélése szerint és külső megfigyelők pontozása alapján. Megvizsgáltuk, hogy hogyan függ össze az archaikus bevonódás mélysége az ellenállásra való motivációval és képességgel, az ellenállás élményével, valamint a hipnotikus viselkedés önkéntelenségével. Eredményeink szerint ellenálló helyzetben nagyon kevéssé alakult ki pozitív regresszív viszonyulás a hipnotizőrhöz; az áttétel negatív vonatkozásainak viszont az ellenállás helyzete kedvezett. Minél mélyebb volt a résztvevők pozitív archaikus bevonódása (elsősorban a hipnotizőrtől való függőség, valamint a hipnotizőr negatív megítélésétől való félelem), annál kevesebb erőfeszítést tettek a szuggesztiókkal szembeni ellenállás érdekében, és kevésbé is álltak ellen. Eközben többnyire úgy érezték, hogy viselkedésük önkéntelen, nem akarattal irányítják. A hipnózisra erősen fogékony személyek különösen hajlamosak lehetnek arra, hogy olyan mélyen újraéljék korai kapcsolataikat a hipnotizőrhöz való viszonyulásban, hogy minden mást figyelmen kívül hagyva, elsősorban a hipnotizőr által adott szuggesztióknak megfelelően viselkedjenek.

 • Bányai , É. I. (1991) Toward a Social-psychobiological Model of Hypnosis. In Lynn , S. J., Rhue , K. W. (eds) Theories of Hypnosis: Current Models and Perspectives . 564–598. Guilford Press, New York–London

 • Bányai É. (2006) A hipnózis a kognitív és affektív idegtudomány fényében. In Vértes G. (szerk.) Hipnózis – Hipnoterápia . 31–62. Medicina, Budapest

 • Bányai É. (2008) A hipnózis szociál-pszichobiológiai modellje. In Bányai É., Benczúr L. (szerk.) A hipnózis és hipoterápia alapjai. Szöveggyűjtemény . 379–445. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest

 • Bányai , É. I., Gősi Greguss , A., Vágó , P., Varga , K., Horváth , R. (1990) Interactional approach to the understanding of hypnosis: Theoretical background and main findings. In Van Dyck , R., Spinhoven , Ph ., Van der Does , J. R., De Moor , W. (eds) Hypnosis: Current theory, research and practice. 53–69. VU University Press, Amsterdam

 • Bányai É., Varga K., Gősiné Greguss A. (2001) Szuggesztív egyéniségek: Archaikus bevonódás tanárok és hipnotizőrök hatására. In Pléh Cs ., László J., Oláh A. (szerk.) Tanulás, kezdeményezés, alkotás. 313–336. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest

 • Barber , T. X., Calverly , D. S. (1966) Toward a theory of “hypnotic” behavior: Experimental analysis of suggested amnesia. Journal of Abnormal Psychology, 71, 95–107.

 • Bartis , S. P., Zamansky , H. S. (1990) Cognitive strategies in hypnosis: Toward resolving the hypnotic conflict. International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 38 (3), 168–182.

 • Bowers , K. S. (1998) Waterloo Stanford Group Scale of Hypnotic Susceptibility, Form C. Manual and response booklet. International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 46 (3), 250–268. (Magyarra fordította: Gősiné Greguss Anna, 1998)

 • Bowers , P. (1982) The classic suggestion effect: Relationships with scales of hypnotizability, effortless experiencing, and imagery vividness. International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 30 (3), 270–279.

 • Bowers , P., Laurence , J. R., Hart , D. (1988) The experience of hypnotic suggestions. International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 36, 336–349.

 • Coe , W. C., Kobayashi , K., Howard , M. L. (1972) An approach toward isolating factors that influence antisocial conducts in hypnosis. International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 20 (2), 118–131.

 • Comey , G., Kirsch , I. (1999) Intentional and spontaneous imagery in hypnosis. International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 47 (1), 65–85.

 • Conn , J. H. (1981) The myth of coercion through hypnosis: A brief communication. International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 29 (2), 95–100.

 • Diamond (1984) It takes two to tango: Some thoughts on the neglected importance of the hypnotist in an interactive hypnotherapeutic relationship. American Journal of Clinical Hypnosis, 27, 3–13.

 • Diamond (1987) The interactional basis of hypnotic experience: On the relational dimensions of hypnosis. International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 35, 95–115.

 • Diamond , M. J. (2000) The long and winding road from concept to practice. International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 48, 70–85.

 • Dolby , R. M., Sheehan , P. W. (1977) Cognitive processing and expectancy behaviour in hypnosis. Journal of Abnormal Psychology , 86, 334–345.

 • Eisen , M. R. (1993/2008) A hipnoanalízis pszichoanalitikus és pszichodinamikus modellje. In Bányai É., Benczúr L. (szerk.) A hipnózis és hipnoterápia alapjai. Szöveggyűjtemény . 471–495. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest

 • Farthing , G. W., Brown , S. W., Venturino , M. (1983) Involuntariness of response on the Harvard Group Scale of Hypnotic Susceptibility. International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 31 (3), 170–181.

 • Ferenczi S. (1909/2000) A hipnotikus hatások lelki elemzése. In Erős F. (szerk.) Ferenczi Sándor . 86–97. Új Mandátum, Budapest

 • Freud , S. (1921/1995) Tömegpszichológia és én-analízis. In Erős F. (szerk.) Sigmund Freud művei V. Tömegpszichológia. Társadalomlélektani írások. 185–248. Cserépfalvi, Budapest

 • Fromm , E. (1998) An ego psychological theory of hypnosis and the research evidence supporting it. Hypnos, 25 (1) , 5–14.

 • Gergely Gy . (2003) A cselekvő én (szelf mint ágens) fogalmának kialakulása csecsemő- és kisgyermekkorban. In Pléh Cs ., Kovács Gy ., Gulyás B. (szerk.) Kognitív idegtudomány. 285–325. Osiris, Budapest

 • Gill , M. M. (1972) Hypnosis as an altered and regressed state. International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 20 (4), 224–237.

 • Gill , M. M., Brenman , M. (1959) Hypnosis and related states: Psychoanalytic studies in regression. International University Press, New York

 • Hilgard , E. R. (1963) Ability to resist suggestions within the hypnotic state: Responsiveness to conflicting communications. Psychological Reports, 12, 3–13.

 • Katona Gy . (1996) Kognitív működések a hipnózis iránti fogékonyság összefüggésében . Szakdolgozat (kézirat), Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest

 • Katona Gy ., Bányai É. (2008) Az önkontroll élménye hipnózisban: Mennyiben kényszerítő erejűek a szuggesztiók? Magyar Pszichológiai Szemle, 63 (3), 471–497.

 • Kline , M. V. (1972) The production of antisocial behavior through hypnosis: New clinical data. International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 20 (2), 80–94.

 • Kubie , L. S., Margolin , S. (1944) The process of hypnotism and the nature of the hypnotic state. American Journal of Psychiatry , 100, 611–622.

 • Levitt , E. E., Baker , E., Fish , R. C. (1990) Some conditions of compliance and resistance among hypnotic subjects. American Journal of Clinical Hypnosis, 32 (4), 225– 236.

 • Lynn , S. J. (1990) (Invited discussion of Levitt, Baker, and Fish) Is hypnotic influence coercive? American Journal of Clinical Hypnosis, 32 (4), 239–241.

 • Lynn , S. J., Rhue , J. W., Weeks , J. (1990) Hypnotic involuntariness: A social cognitive analysis. Psychological Review, 97 (2), 169–184.

 • Lynn , S. J., Snodgrass , M., Rhue , J. W., Nash , M. R., Frauman , D. C. (1987) Attributions, involuntariness and hypnotic rapport. American Journal of Clinical Hypnosis, 30 (1), 36–43.

 • Lynn , S. J., Weeks , J. R., Neufeld , V., Zivney , O., Brentar , J., Weiss , F. (1991) Interpersonal climate and hypnotizability level: Effects on hypnotic performance, rapport and archaic involvement. Journal of Personality and Social Psychology, 60 (5), 739–743.

 • Lynn , S. J., Weeks , J. R., Matyi , C. L., Neufeld , V. (1988) Direct versus indirect suggestions, archaic involvement and hypnotic experience. Journal of Abnormal Psychology, 97 (3), 296–301.

 • Nash , M. R. (1991) Hypnosis is a special case of psychological regression. In Lynn , S. J., Rhue , K. W. (eds) Theories of Hypnosis: Current Models and Perspectives . 171–194. Guilford Press, New York–London

 • Nash , M. R., Spinler , D. (1989) Hypnosis and transference: A measure of archaic involvement. International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 37 (2), 129–144.

 • Orne , M. T. (1972) Can a hypnotized subject be compelled to carry out otherwise unacceptable behavior? International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 20 (2), 101–117.

 • Sheehan P. W. (1971) Countering preconceptions about hypnosis: an objective index of involvement with the hypnotist. Journal of Abnormal Psychology Monograph, 78, 299–322.

 • Sheehan P. W. (1980) Factors influencing rapport in hypnosis. Journal of Abnormal Psychology, 89 (2), 263–281.

 • Sheehan P. W., Dolby , R. M. (1979) Motivated involvement in hypnosis: The illustration of clinical rapport through hypnotic dreams. Journal of Abnormal Psychology, 88 (5), 573–583.

 • Sheehan , P. W., Mc Conkey , K. M. (1982) Hypnosis and experience: The exploration of phenomena and process . Lawrence Erlbaum, Hillsdale, NJ

 • Shor , R. E. (1962/2008) A hipnózis mélységének három dimenziója. In Bányai É., Benczúr L. (szerk.) A hipnózis és hipnoterápia alapjai. Szöveggyűjtemény . 203–216. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest

 • Shor , R. E., Orne , E. C. (1962) Harvard Group Scale of Hypnotic Susceptibility, Form A. Consulting Psychologists Press, Palo Alto, California. (Magyarra fordította: Bányai É., Mészáros I., Greguss A. Cs., Gerber A. és Csókay L., 1979)

 • Vargha A. (1994) MiniStat kézikönyv (kézirat), Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest

 • Weitzenhoffer , A. M. (1974) When is an “instruction” an “instruction”? International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 22, 258–269.

 • Weitzenhoffer , A. M., Hilgard , E. R. (1967) Revised Stanford Profile Scales of Hypnotic Susceptibility Scale, Form 1. Consulting Psychologists Press, Palo Alto, California. (Magyarra fordította: Bányai É., Mészáros I., Greguss A. Cs., Gerber A. és Csókay L., 1975)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Aug 2020 2 0 0
Sep 2020 0 1 1
Oct 2020 1 0 0
Nov 2020 0 0 0
Dec 2020 4 0 0
Jan 2021 3 0 0
Feb 2021 0 0 0