View More View Less
 • 1 ELTE PPK Pszichológiai Intézet, Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék
 • 2 Országos Egészségfejlesztési Intézet
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

A Testi Attitűdök Tesztje (BAT) hazánkban is széles körben alkalmazott mérőeszköz, tudomásunk szerint azonban mindeddig nem történt meg a kérdőív magyar változatának nagyobb mintán végzett, széles körű pszichometriai elemzése. Vizsgálatunk ezt tűzte ki célul. Keresztmetszeti, kérdőíves kutatásunk résztvevői normális súlyú egyetemi hallgatónők, valamint egy munkahelyi életmód-változtató program női résztvevői voltak. Az adatgyűjtés során az alábbi mérőeszközöket használtuk: Testi Attitűdök Tesztje, Emberalakrajzok Tesztje, Rosenberg Önértékelési skála, Vonásszorongás skála. A konfirmatív faktorelemzés eredményei szerint a BAT belső struktúrája elfogadhatóan illeszkedik a vizsgált mintákon a Probst, Vandereycken és munkatársai (1995) által evészavarban szenvedő nőkön azonosított faktorstruktúrához. A mérőeszköz megbízhatóságának mutatói (belső megbízhatóság, teszt-reteszt reliabilitás) kiválónak bizonyultak. A kérdőív konstruktum validitása is alátámasztást nyert. A kritérium validitást alátámasztják a testtömeg-indexszel és a saját alak méretének szubjektív megítélésével való pozitív korrelációk. A konvergens validitást pedig alátámasztja, hogy a kérdőív és alskálái egyaránt pozitív irányú kapcsolatot mutatnak a testképpel való elégedetlenség egy további mutatójával (nevezetesen az alakra vonatkozó én-énideál diszkrepanciával), valamint a vonásszorongással. A kedvezőtlen testi attitűdök és élmények emellett negatív irányú kapcsolatot mutatnak az önértékeléssel.

 • Ben-Tovim, D. I., Walker, M. K. (1991) The development of the Ben-Tovim Walker Body Attitudes Questionnaire (BAQ), a new measure of women’s attitudes towards their own bodies. Psychological Medicine, 21, 775–784.

 • Byrne, B. M. (2001) Structural equation modeling with AMOS: Basic concepts, applications, and programming. Lawrence Erlbaum Associates, London

 • Cohen, J. (1992) A power primer. Psychological Bulletin, 112 , 155–159.

 • Cooper, P. J., Taylor, M. J., Cooper, Z., Fairburn, C. G. (1987) The development and validation of the Body Shape Questionnaire. International Journal of Eating Disorders, 6, 485–494.

 • Fabrigar, L. R., Wegener, D. T., Maccallum, R. C., Strahan, E. J., Becker, G. (1999) Evaluating the use of exploratory factor analysis in psychological research. Psychological Methods, 4, 272–299.

 • Fallon, A. E., Rozin, P. (1985) Sex differences in perceptions of desirable body shape. Journal of Abnormal Psychology, 94 , 102–105.

 • French, S. A., Jeffery, R. W. (1995) Weight concerns and smoking: A literature review. Annals of Behavioral Medicine, 17, 234–244.

 • Friedman, M. A., Brownell, K. D. (1995) Psychological correlates of obesity: Moving to the next research generation. Psychological Bulletin, 117, 3–20.

 • Garner, D. M., Garfinkel, P. E. (1979) The Eating Attitudes Test: An index of the symptoms of anorexia nervosa. Psychological Medicine, 9, 273–279.

 • Garner, D. M., Olmstead, M. P., Polivy, J. (1983) Development and validation of a multidimensional eating disorder inventory for anorexia nervosa and bulimia. International Journal of Eating Disorders, 2, 15–34.

 • Gila, A., Castro, J., Gomez, M. J., Toro, J., Salamero, M. (1999) The Body Attitude Test: validation of the Spanish version. Eating and Weight Disorders, 4, 175–178.

 • Grogan, S. (2006) Body image and health: Contemporary Perspectives. Journal of Health Psychology, 11, 523–530

 • Heinberg, L. J. (2000) Theories of body image disturbance: Perceptual, developmental and sociocultural factors. In Thompson, J. K. (ed.) Body Image, Eating Disorders and Obesity . 27–47. American Psychological Association, Washington

 • Hu, L.-T., Bentler, P. M. (1999) Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 6, 1–55.

 • Juhász Á. (2008) Női önértékelés, testkép. Szakdolgozat. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest

 • Kashima, A., Yamashita, T., Okamoto, A., Nagoshi, Y., Wada, Y., Tadai, T., Fukui, K. (2003) Japanese version of the Body Attitude Test: its reliability and validity. Psychiatry and Clinical Neurosciences, 57, 511–516.

 • Kline, R. B. (2005) Principles and practice of structural equation modeling. The Guilford Press, New York

 • Lukács L., Murányi I., Túry, F. (2007) A testi attitűdök, a testi elégedetlenség és a testépítés kapcsolatának vizsgálata fiatal férfiak között. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 8, 131–145.

 • Lukács–Márton R., Szabó P., Vásárhelyi É. (2008) Testkép, evészavarok, egészségi állapot a szépségiparban dolgozóknál. Előadás a Magyar Pszichiátriai Társaság 14. Vándorgyűlésén. Sopron, 2008. január 23–26.

 • Marsh, H. W., Balla, J. R., Mcdonald R. P. (1988) Goodness-of-fit indices in confirmatory factor analysis: The effect of sample size. Psychological Bulletin, 103, 391–410.

 • Marsh, H. W., Hocevar, D. (1985) The application of confirmatory factor analysis to the study of self-concept : First and higher order factor structures and their invariance across age groups. Psychological Bulletin, 97, 562–582.

 • Matz, P. E., Foster, G. D., Faith, M. S., Wadden, T. A. (2002) Correlates of body image dissatisfaction among overweight women seeking weight loss. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 70, 1040–1044.

 • Mckinley, N. M., Hyde, J. S. (1996) The objectified body consciousness scale: Development and validation. Psychology of Women Quarterly, 20, 181–215.

 • Neumark-Sztainer, D., Paxton, S. J., Hannan, P. J., Haines, J., Story, M. (2006) Does Body Satisfaction Matter? Five-year Longitudinal Associations between Body Satisfaction and Health Behaviors in Adolescent Females and Males. Journal of Adolescent Health, 39, 244–251.

 • Niedhammer, I., Bugel, I. Bonenfant, S., Goldberg, M., Leclerc, A. (2000) Validity of self-reported weight and height in the French GAZEL cohort. International Journal of Obesity, 24, 1111–1118.

 • Olmstead, M., Mcfarlane, T. (2004) Body weight and body image. BMC Women’s Health, 4, S1–S5.

 • Orbach, I., Mikulincer M. (1998) The Body Investment Scale: Construction and validation of a Body Experience Scale. Psychological Assessment, 10, 415–425.

 • Paksi B., Felvinczi K., Schmidt A. (2004) Prevenciós/egészségfejlesztési tevékenység a közoktatásban. Kutatási jelentés. Oktatási Minisztérium, Budapest

 • Pope, H. G., Phillips, K. A., Olivardia, R. (2000) The Adonis complex: The secret crisis of male body obsession . Free Press, New York

 • Probst, M., Pieters, G., Vanderlinden, J. (2008)Evaluation of body experience questionnaires in eating disorders in female patients (AN/BN) and nonclinical participants. International Journal of Eating Disorders, 41, 657–665.

 • Probst, M., Pieters, G., Vanderlinden, J. (2009) Body experience assessment in non-clinical male and female subjects. Eating and Weight Disorders, 14, 16–21.

 • Probst, M., Van Coppenolle, H., Vandereycken W. (1997) Further experience with the Body Attitude Test. Eating and Weight Disorders, 2, 100–104.

 • Probst, M., Van Coppenolle, H., Vandereycken, W. (1992) De Lichaams-Attitude-Vragenlijst bij patiënten met eetstoornissen: Onderzoekresultaten. [The Body Attitude Test for patients with eating disorders: Research data] Bewegen en Hulpverlening, 9, 286–299.

 • Probst, M., Vandereycken, W., Van Coppenolle, H., Pieters, G. (1999) Body experience in eating disorders before and after treatment: a follow-up study. European Psychiatry, 14, 333–340.

 • Probst, M., Vandereycken, W., Van Coppenolle, H., Vanderlinden, J. (1995) The Body Attitude Test for patients with an eating disorder: psychometric characteristics of a new questionnaire. Eating Disorders, 3, 133–144.

 • Raykov, T., Marcoulides, G. A. (2006) A first course in structural equation modeling . Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, London

 • Rodin, J., Silberstein, L., Striegel-Moore, R. (1985) Women and weight: A normative discontent. In Sonderegger, T. B. (ed.) Psychology and gender: Nebraska symposium on motivation, 1984 . 277–307. University of Nebraska Press, Lincoln, NE

 • Rosenberg, M. (1965) Society and the adolescent self-image. Princeton University Press, Princeton, NJ

 • Sarwer, D. B., Pertschuk, M. J. (2002) Cosmetic surgery. In Kornstein, S. G., Clayton, A. H. (eds) Women’s Mental Health: A Comprehensive Textbook. 481–496. Guilford Press, New York

 • Sipos K., Sipos M., Spielberger, C. D. (1988) A State-Trait Anxiety Inventory (STAI) magyar változata. In Mérei F., Szakács F. (szerk.) Pszichodiagnosztikai Vademecum I. Explorációs és biográfiai módszerek, tünetbecslő skálák, kérdőívek 2. 123–136. Tankönyvkiadó, Budapest

 • Stice, E. (2002) Risk and Maintenance Factors for Eating Pathology: A Meta-Analytic Review. Psychological Bulletin, 128, 825–848.

 • Stice, E., Shaw, H. (2003) Prospective relations of body image, eating, and affective disturbances to smoking onset in adolescent girls: How Virginia slims. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 71, 129–135.

 • Székelyi M., Barna I. (2002) Túlélőkészlet az SPSS-hez. Többváltozós elemzési technikákról társadalomkutatók számára. Typotex Kiadó, Budapest

 • Tantleff-Dunn, S. (2001) Breast and chest size: Ideals and stereotypes through the 1990s. Sex Roles, 45, 231–242.

 • Thompson, J. K. (2000) Assessing body image disturbance: Measures, methodology, and implementation. In Thompson, J. K. (ed.) Body Image, Eating Disorders and Obesity . 49–81. American Psychological Association, Washington

 • Thompson, J. K. (2004) The (mis)measurement of body image: Ten strategies to improve assessment for applied and research purposes. Body Image, 1, 7–14.

 • Thompson, J. K., Tantleff, S. (1992) Female and male ratings of upper torso: Actual, ideal, and stereotypical conceptions. Journal of Social Behavior and Personality, 7, 345–354.

 • Tiggemann, M. (2004) Body image across the adult life span: Stability and change. Body Image, 1, 29–41.

 • Tiggemann, M. (2005) Body dissatisfaction and adolescent self-esteem: Prospective findings. Body Image, 2, 129–135.

 • Tylka, T. L., Bergeron, D., Schwartz, J. P. (2005) Development and psychometric evaluation of the Male Body Attitudes Scale (MBAS). Body Image, 2, 161–175.

 • Treuer T. (2001) A kényszerspektrumhoz tartozó egyes kórképek tüneti alcsoportjainak elkülönítése és klinikai jellemzőinek vizsgálata. Doktori értekezés, kézirat. Semmelweis Egyetem, Budapest

 • Treuer, T., Koperdák, M., Rózsa, S., Füredi, J. (2005) The impact of physical and sexual abuse on body image in eating disorders. European Eating Disorders Review, 13, 106–111.

 • Túry F., Sáfrán Zs., Wildmann M., László Zs. (1997) Az Evési Zavar Kérdőív (Eating Disorder Inventory) hazai adaptációja. Szenvedélybetegségek, 5, 336–342.

 • Túry F., Szabó P. (2000) A táplálkozási magatartás zavarai: az anorexia nervosa és a bulimia nervosa. Medicina Könyvkiadó, Budapest

 • Van Coppenolle, H., Probst, M., Vandereycken, W., Goris, M., Meermann, R. (1990) Construction of a questionnaire on the body experience of anorexia nervosa. In Remschmidt, H., Schmidt, M. H. (eds) Anorexia Nervosa. 103–113. Hogrefe & Huber, Stuttgart

 • Villanueva, E. V. (2001) The validity of self-reported weight in US adults: a population based cross-sectional study. BMC Public Health, 1 (11) ( http://www.biomedcentral.com/1471-2458/1/11 ). A letöltés ideje: 2008. augusztus 26

 • WHO (World Health Organization) (1998) Obesity: Preventing and managing the global epidemic: Report of a WHO consultation on obesity. WHO, Geneva

 • Psychology (miscellaneous) SJR Quartile Score (2018): Q4
 • Scimago Journal Rank (2018): 0.169
 • SJR Hirsch-Index (2018): 6

Language: Hungarian

Founded in 1928
Publication: One volume of four issues annually
Publication Programme: 2020. Vol. 75.
Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO

 

Subscribers can access the electronic version of every printed article.

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár, Márk

Editorial Board

 • Császár Noémi
 • Csépe Valéria
 • Dúll Andrea
 • Ehmann Bea
 • Erős Ferenc
 • Gervai Judit
 • Kiss Enikő Csilla
 • Kiss Paszkál
 • Mészáros Judit
 • Németh Dezső
 • Oláh Attila
 • Péley Bernadette
 • Perczel-Forintos Dóra
 • Révész György
 • Winkler István

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

MANUSCRIPT SUBMISSION