Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

Kutatásunkban a családállítás közép- és hosszú távú hatásait kívántuk vizsgálni. Az utánkövetéses vizsgálatot 209 személlyel, saját szerkesztésű kérdőívvel végeztük. A kérdőívek adatait az SPSS 10.0 statisztikai programcsomag felhasználásával elemeztük. Kimutattuk, hogy a hazánkban is egyre népszerűbb módszer tényleges hatással rendelkezik. A családállítást követően megélt közép- és hosszú távú változás mértéke szignifikáns. Ez mind a saját hipotézisünknek, mind a hasonló céllal végzett nemzetközi vizsgálatok eredményeinek megfelel.

 • Ábrahám M. (2001) Feljegyzések a fantomról. In Ritter A., Erős F. (szerk.) A megtalált nyelv. 66–70. Új Mandátum, Budapest

 • Angster M., Zseni A. (2007) Sorskötésben. In Zseni A. (szerk.) A pszichodráma és korunk tükröződései. 235–255. Medicina, Budapest

 • Angster M. (2008a) Családállítás. I. rész. Komplementer medicina, 12 (2), 56–58.

 • Angster M. (2008b) Családállítás. II. rész. Komplementer medicina, 12 (3), 58–60.

 • Angster M. (2009a) Családállítás a daganatos megbetegedések szemszögéből. Komplementer medicina, 13 (1), 59–61.

 • Angster M. (2009b) Családállítás az evészavarok gyógyításában, Komplementer medicina, 13 (3), 42–44.

 • Angster M. (2009c) Hol van itt a szeretet? In Gutman B. (szerk.) Családi boldogság, családi pokol. 191–216. Jaffa, Budapest

 • Bartholomew, K., Horowitz, L. M., (1991) Attachment Styles Among Young Adults: A Test of a Four-Category Model. Journal of Personality and Social Psychology, 61 (2), 226–244.

 • Bergin, A. E., Garfield, S. L., eds (1978) Handbook of psychotherapy and behavior change. Wiley, New York

 • Böszörményi-Nagy, I., Spark, G., (1973) Invisible loyalties: Reciprocity in intergenerational family therapy. Harper & Row, New York

 • Buda B. (1993) A pszichoterápiás irányzatok integrációjának lehetőségei. Psychiatria Hungarica, 8 (3), 215–222.

 • Cook, T. D., Campbell, D. T., eds (1979) Quasi-experimentation: Design and analysis issues for field settings. Rand McNally, Chicago

 • Epstein, N. B., Vlak, I. A., (1981) Research in the results of psychotherapy: A summary of evidence. American Journal of Psychiatry, 138, 1027–1035.

 • Eysenck, H. J., (1952) The effects of psychotherapy: An evaluation. Journal of Consulting Psychology, 16 (5), 319–324.

 • Galarza, A. V., (2006) Die Hypothese der Morphischen Resonanz als Wissenschaftliche Basis der Familienaufstellung. Praxis der Systemaufstellung, (2), 69–71.

 • Hellinger, B., (1994) Ordnungen der Liebe. Ein Kursbuch. Carl-Auer-Systeme Verlag. Heidelberg

 • Hellinger, B., (1995) Familien-Stellen mit Kranken. Dokumentation eines Kurses für Kranke, begleitende Psychotherapeuten und Ärzte. Carl-Auer-Systeme Verlag, Heidelberg

 • Höppner, G., (2001) „Heilt Demut – wo Schicksal wirkt?“ Eine Studie zu Effekten des Familien-Stellens nach Bert Hellinger. Profil-Verlag München, Wien

 • Jost, R., (2007) Familienaufstellungen im Urteil der Klienten – Eine retrospektive Befragung. Blickpunkt EFL-Beratung, (4), 56–59.

 • Kazdin, A. E., (1986) Comparative outcome studies of psychotherapy: Methodological issues and strategies. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 54, 95–105.

 • Langlotzt, R., (2005) www.e-r-langlotz.de/systemische_familientherapie/public-effizienzforschung.php

 • Langlotzt, R., (2006) www.e-r-langlotz.de/systemische_familientherapie/public-effizienzFamc.php

 • Mahr, A., Brömer, H., (2008) Aufstellungen in der Suchtrehabilitation – Erfahrungen und Ergebnisse. Praxis der Systemaufstellung, (2), 66–74.

 • Morey, L. C., (1991) Personality Assessment Inventory professional manual. Psychological Assessment Resources, Odessa

 • Orlinsky, D. E., Grawe, K., Parks, B. K., (1994) Process and outcome in psychotherapy. In Bergin, A. E., Garfield, S. L., (eds) Handbook of Psychotherapy and Behavior change. 270–378. Wiley, New York

 • Rand, M., (2001) Titok és utókor – a transzgenerációs fantom elmélete. In Ritter A., Erős F. (szerk.) A megtalált nyelv. 62–65. Új Mandátum, Budapest

 • Roth, A., Fonagy, P., (2006) What Works for Whom? A Critical Review of Psychotherapy Research. The Guilford Press, New York

 • Ruppert, F., (2006) Aufstellungen und Spiegelneurone. Praxis der Systemaufstellung, (2), 64–68.

 • Satir, V., Banmen, J., Gerber, J., Gömöri, M., (2007) A Satir-modell. Ursus Libris, Budapest

 • Schlötter, P., (2004) Die Vertraute Sprache und Ihre Entdeckung. Systemaufstellungen sind kein Zufallsprodukt – der empirische Nachweis. Carl-Auer-Systeme Verlag, Heidelberg

 • Strupp, H. H., (1978) Psychotherapy research and practice – an overview. In Bergin, A. E., Garfield, S. L., (eds) Handbook of Psychotherapy and behavior change. 3–22. Wiley, New York

 • Szokolszky Á. (2004) Kutatómunka a pszichológiában. Osiris, Budapest

 • Török M. (2001) Egy félelem története: a fóbia tünetei – az elfojtott visszatérése vagy a fantom visszatérése? In Ritter A., Erős F. (szerk.) A megtalált nyelv. 71–78. Új Mandátum, Budapest

 • Trull, T., Phares, J., (2004) Klinikai pszichológia. Osiris, Budapest

 • Varga K. (1994) A szuggesztiók befolyásolása: A kontextuális hatás vizsgálata a Kreatív Imaginációs Skála alapján. Magyar Pszichológiai Szemle, 50 (5–6), 351–387.

 • Varga K. (2009) Pszichológus etika 99 dilemma tükrében. Medicina, Budapest

 • Vas J. P., Zseni A. (2007) Transzgenerációs traumák (TGT) újraélése pszichoterápiás kontextusban. Értelmezési lehetőségek négy eset kapcsán. Psychiatria Hungarica, 12 (3), 222–237.

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

MANUSCRIPT SUBMISSION

 • Psychology (miscellaneous) SJR Quartile Score (2018): Q4
 • Scimago Journal Rank (2018): 0.169
 • SJR Hirsch-Index (2018): 6

Language: Hungarian

Founded in 1928
Publication: One volume of four issues annually
Publication Programme: 2020. Vol. 75.
Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO

 

Subscribers can access the electronic version of every printed article.

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár, Márk

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás (Evolutionary psychology)
 • Demetrovics Zsolt (Clinical psychology)
 • Egyed Katalin (Developmental psychology)
 • Hámori Eszter (Clinical child psychology)
 • Molnárné Kovács Judit (Social psychology)
 • Rózsa Sándor (Personality psychology and psychometrics)
 • Nguyen Luu Lan Anh (Cross-cultural psychology)
 • Pléh Csaba (Book Review)
 • Sass Judit (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva (Educational psychology)
 • Urbán Róbert (Health psychology)
 • Csákvári judit (Psychology of special education)
 • Faragó Klára (Organizational psychology)
 • Szabolcs Kéri (Experimental and Neuropsychology)

 

        Editorial Board

 • Császár Noémi
 • Csépe Valéria
 • Dúll Andrea
 • Ehmann Bea
 • Erős Ferenc
 • Gervai Judit
 • Kiss Enikő Csilla
 • Kiss Paszkál
 • Mészáros Judit
 • Németh Dezső
 • Oláh Attila
 • Péley Bernadette
 • Perczel-Forintos Dóra
 • Révész György
 • Winkler István
 • Molnár Márk
 • Fülöp Márta

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com