View More View Less
 • 1 ELTE PPK Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék Budapest
 • 2 Apor Vilmos Katolikus Főiskola Vác
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

Az életmód (fokozott kalóriabevitel, fizikai inaktivitás) jelentős szerepet játszik a súlyfelesleg kialakulásában. Az evési magatartás feltárása és megértése elősegíti a megfelelő táplálkozási prevenciós programok kidolgozását az elhízás világjárványának kontextusában. Vizsgálatunk célja az evési magatartás három aspektusának (kognitív korlátozás, kontrollálatlan evés, érzelmi evés) és korrelátumainak (tápláltsági állapot, ételpreferencia, fizikai aktivitás, szorongás, testképpel való elégedetlenség) felmérése volt főiskolai hallgatónők (n = 295) körében. Alkalmazott mérőeszközök: Háromfaktoros Evési Kérdőív (TFEQ-R21), Testi Attitűdök Tesztje, Vonásszorongás skála, Testgyakorlás: A változás stádiumai (rövidített forma), valamint a különböző étel- és italfajták fogyasztási gyakoriságára vonatkozó kérdéssor. Az eredmények szerint a testtömeg-index növekedése az evés tudatos korlátozására való törekvés fokozódásával jár együtt. E kapcsolatban a test méretével való elégedetlenség jelentős közvetítő szerepet játszik. A testsúly kontrollálására irányuló evési magatartás kapcsolatot mutat az egészségmagatartás egy további aspektusával, a fizikai aktivitással is. A rendszeres testedzést végzők szignifikánsan magasabb pontszámot érnek el a kognitív korlátozás skálán, mint az e tekintetben inaktívnak mondhatók. A vonásszorongás pozitív irányú kapcsolatot mutat a maladaptív evési magatartásokkal, úgymint a kontrollálatlan, illetve az érzelmi evéssel. Az érzelmi evés részleges közvetítő szerepet játszik a vonásszorongás és a kontrollálatlan evés közötti kapcsolat alakulásában. A különböző evési magatartások és egyes ételek preferenciái csak gyenge kapcsolatot mutatnak, az összefüggések azonban a várt iránynak megfelelően alakulnak: a kognitív korlátozás az energiában gazdag ételek kerülésével, a kontrollálatlan evés és az érzelmi evés viszont ezzel ellentétben az energiadús ételek preferenciájával jár együtt. Az evési magatartás korrelátumainak megértése hozzájárul az egészségtudatos táplálkozást és a testsúlyrendezést elősegítő programok kidolgozásához.

 • Afridi, A. K., Khan, A. (2004) Prevalence and Etiology of Obesity – An Overview. Pakistan Journal of Nutrition, 3 (1), 14–25.

 • Anglé, S., Engblom, J., Eriksson, T., Kautiainen, S., Saha, M-T., Linfords, P., Lehtinen, M., Rimpelä, A. (2009) Three factor eating questionnaire-R18 as a measure of cognitive restraint, uncontrolled eating and emotional eating in a sample of young Finnish females. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 6, 41.

 • Baron, R. M., Kenny, D. A. (1986) The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: conceptual, strategic, and statistical considerations. Journal of Personality and Social Psychology, 51 (6), 1173–1182.

 • Blair, A. J., Lewis, V. J., Booth, D. A. (1990) Does emotional eating interfere with success in attempts at weight control? Appetite, 15 (2), 151–157.

 • Brownell, K. D. (2005) Does a “toxic” environment make obesity inevitable? Obesity Management, 1 (2), 52–55.

 • Bruch, H. (1973) Eating Disorders. Obesity, anorexia nervosa and the person within. Basic Books, New York

 • Cappelleri, J. C., Bushmakin, A. G., Gerber, R. A., Leidy, N. K., Sexton, C. C., Lowe, M. R., Karlsson, J. (2009) Psychometric analysis of the Three-Factor Eating Questionnaire-R21: Results from a large diverse sample of obese and non-obese participants. International Journal of Obesity, 33 (6), 611–620.

 • Cohen, J. (1992) A power primer. Psychological Bulletin, 112, 155–159.

 • Czeglédi E. (2008) A Háromfaktoros Táplálkozási Kérdőív (Three-Factor Eating Questionnaire Revised 21) hazai alkalmazásával szerzett tapasztalatok. II. Magyar Evészavar Kongresszus, Budapest, 2008. szeptember 19. Psychiatria Hungarica, 23, S10.

 • Czeglédi E., Urbán R. (2010) A Háromfaktoros Evési Kérdőív (Three-Factor Eating Questionnaire Revised 21‑Item) hazai adaptációja. Magyar Pszichológiai Szemle, 65 (3), 463–494.

 • Czeglédi E., Urbán R., Csizmadia P. (2010) A testkép mérése: A Testi Attitűdök Tesztjének (Body Attitude Test) pszichometriai vizsgálata. Magyar Pszichológiai Szemle, 65 (3), 431–462.

 • De Lauzon, B., Romon, M., Deschamps, V., Lafay, L., Borys, J-M., Karlsson, J., Ducimetière, P., Charles, M. A., Fleurbaix Laventie Ville Sante (Flvs) Study Group (2004) The Three-Factor Eating Questionnaire-R18 is able to distinguish among different eating patterns in a general population. Journal of Nutrition, 134, 2372–2380.

 • De Lauzon-Guillain, B., Basdevant, A., Romon, M., Karlsson, J., Borys, J-M., Charles, M. A., The FLVS Study Group (2006) Is restrained eating a risk factor for weight gain in a general population? American Journal of Clinical Nutrition, 83 (1), 132–138.

 • DSM-IV-TR (2001) A DSM-IV-TR diagnosztikai kritériumai zsebkönyv. Animula, Budapest

 • Geiger Á., Berghammer R. (1982) Külső kontroll, érzelmek felismerése és kifejezése kövér gyermekeknél. Magyar Pszichológiai Szemle, 39 (3), 260–271.

 • Geliebter, A., Aversa, A. (2003) Emotional eating in overweight, normal weight, and underweight individuals. Eating Behaviors, 3 (4), 341–347.

 • Greeno, C. G., Wing, R. R. (1994) Stress-induced eating. Psychological Bulletin, 115 (3), 444–464.

 • Grilo, C. M., Shiffman, S., Wing, R. R. (1989) Relapse crises and coping among dieters. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 57 (4), 488–495.

 • Herman, C. P., Polivy, J. (1975) Anxiety, restraint, and eating behavior. Journal of Abnormal Psychology, 84, 666–672.

 • HRQL Group (2002) Three-Factor Eating Questionnaire Revised 21 items. Manuscript. Göteborg University on-Campus Company, Göteborg, Sweden

 • Hu, F. B. (2008) Obesity epidemiology. Oxford University Press, Oxford

 • Kaplan, H. I., Kaplan, H. S. (1957) The psychosomatic concept of obesity. Journal of Nervous and Mental Disorders, 125, 181–201.

 • Karlsson, J., Persson, L-O., Sjöström, L., Sullivan, M. (2000) Psychometric properties and factor structure of the Three-Factor Eating Questionnaire (TFEQ) in obese men and women. Results from the Swedish Obese Subjects (SOS) study. International Journal of Obesity, 24, 1715–1725.

 • Karlsson, J., Sjöström, L., Sullivan, M. (1998) Swedish obese subjects (SOS) – an intervention study of obesity. Two year follow-up of health-related quality of life (HRQL) and eating behavior after gastric surgery for severe obesity. International Journal of Obesity, 22, 113–126.

 • Kline, R. B. (2005) Principles and practice of structural equation modeling. The Guilford Press, New York

 • Konttinen, H., Haukkala, A., Sarlio-Lähteenkorva, S., Silventoinen, K., Jousilahti, P. (2009) Eating styles, self-control and obesity indicators. The moderating role of obesity status and dieting history on restrained eating. Appetite, 53 (1), 131–134.

 • Lowe, M. R. (2003) Self-regulation of energy intake in the prevention and treatment of obesity: Is it feasible? Obesity Research, 11, S44–S59.

 • Marcus, B. H., Selby, V. C., Niaura, R. S., Rossi, J. S. (1992) Self-efficacy and the stages of exercise behavior change. Research Quarterly for Exercise and Sport, 63, 60–66.

 • McInnis, K. J., Franklin, B. A., Rippe, J. M. (2003) Counselling for physical activity in overweight and obese patients. American Family Physician, 67 (6), 1249–1256.

 • Meier, M. H., Slutske W. S., Arndt, S., Cadoret, R. J. (2007) Positive alcohol expectancies partially mediate the relation between delinquent behavior and alcohol use: Generalizability across age, sex, and race in a cohort of 85,000 Iowa schoolchildren. Psychology of Addictive Behaviors, 21 (1), 25–34.

 • Padgett, J., Biro, F. M. (2003) Different shapes in different cultures: Body dissatisfaction, overweight, and obesity in African-American and Caucasian females. Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology, 16, 349–354.

 • Probst, M., Vandereycken, W., Van Coppenolle, H., Vanderlinden, J. (1995) The Body Attitude Test for patients with an eating disorder: psychometric characteristics of a new questionnaire. Eating Disorders, 3 (2), 133–144.

 • Schachter, S. (1967/1993) A testi funkciókra gyakorolt kognitív hatások: tanulmány a kövérségről és az evésről. In Barkóczi I., Séra L. (szerk.) Az emberi motiváció I. Alapvető motivációs mechanizmusok. Szöveggyűjtemény. 13–37. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

 • Sipos K., Sipos M., Spielberger, C. D. (1988) A State-Trait Anxiety Inventory (STAI) magyar változata. In Mérei F., Szakács F. (szerk.) Pszichodiagnosztikai Vademecum I. Explorációs és biográfiai módszerek, tünetbecslő skálák, kérdőívek 2. 123–136. Tankönyvkiadó, Budapest

 • Stunkard, A. J., Messick, S. (1985) The Three-Factor Eating Questionnaire to measure dietary restraint, disinhibition and hunger. Journal of Psychosomatic Research, 29, 71–83.

 • Tholin, S., Rasmussen, F., Tynelius, P., Karlsson, J. (2005) Genetic and environmental influences on eating behavior: the Swedish Young Male Twins Study. American Journal of Clinical Nutrition, 81, 564–569.

 • Túry F., Szabó P. (2000) A táplálkozási magatartás zavarai: az anorexia nervosa és a bulimia nervosa. Medicina Könyvkiadó, Budapest

 • Wurtman, R. J., Wurtman, J. J. (1995) Brain serotonin carbohydrate-craving, obesity and depression. Obesity Research, 3 (S4), 477–480.

 • Psychology (miscellaneous) SJR Quartile Score (2018): Q4
 • Scimago Journal Rank (2018): 0.169
 • SJR Hirsch-Index (2018): 6

Language: Hungarian

Founded in 1928
Publication: One volume of four issues annually
Publication Programme: 2020. Vol. 75.
Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO

 

Subscribers can access the electronic version of every printed article.

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár, Márk

Editorial Board

 • Császár Noémi
 • Csépe Valéria
 • Dúll Andrea
 • Ehmann Bea
 • Erős Ferenc
 • Gervai Judit
 • Kiss Enikő Csilla
 • Kiss Paszkál
 • Mészáros Judit
 • Németh Dezső
 • Oláh Attila
 • Péley Bernadette
 • Perczel-Forintos Dóra
 • Révész György
 • Winkler István

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

MANUSCRIPT SUBMISSION