View More View Less
 • 1 Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar Pszichológia Intézet Pécs
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

Elmeolvasó képességünk, mellyel következtetéseket tehetünk mások mentális állapotára, és ezáltal előre jelezhetjük viselkedésüket, nélkülözhetetlen szerepet tölt be mindennapjaink társas interakcióinak hatékony lebonyolításában. A felnőttkori elmeteória egyéni különbségeinek kutatásában eddig az elmeolvasás mint egyfajta kognitív képesség kapott szinte kizárólagos szerepet. Vizsgálatunkban ezt a felfogást kiegészítve egy motivációs szempontú megközelítésre helyeztük a hangsúlyt, melyet később spontán mentalizációként fogunk részletesen tárgyalni. Ez röviden azt jelenti, hogy társas kapcsolatainkban törekszünk mások gondolatainak és szándékainak a feltérképezésére, és motiváltak vagyunk arra, hogy hipotéziseket alkossunk a másik személy mentális állapotára vonatkozóan. Az elmeteória és machiavellizmus pozitív összefüggésére tett korábbi sikertelen kutatásokra reagálva feltételeztük, hogy nem annyira az elmeolvasás mint képesség, hanem a spontán mentalizáció mint egyfajta késztetés mutat összefüggést a machiavellizmussal. A spontán mentalizáció mérésére egy képi ingeranyagot hoztunk létre, és a kísérleti személyeket arra kértük, hogy írják le benyomásaikat a képen látottakról, majd a válaszokat tartalomelemző módszerrel kódoltuk. A machiavellizmus egyéni különbségeit a Mach-IV teszt segítségével mértük. Eredményeink azt mutatják, hogy lényeges egyéni különbségek találhatók a spontán mentalizáció terén, és ezek a különbségek pozitív korrelációt mutatnak a machiavellizmus pontszámaival. Ezt úgy értelmeztük, hogy aki a többieknél nagyobb késztetést, illetve motivációt mutat arra, hogy belehelyezkedjen mások gondolataiba és feltevéseket hozzon létre a másik elméjére vonatkozóan, az sikeresebb lehet a másik személy félrevezetésében és kihasználásában. A sikeres manipuláció feltétele ugyanis gyakran az, hogy a csaló gondolatban egy lépéssel mindig mások előtt járjon, és törekedjen a másik ember belső világának gyors feltérképezésére. Ez a törekvés (spontán mentalizáció) azonban nem feltétlenül függ össze magával az elmeolvasó képességgel; csak az ezt követő kutatások tisztázhatják, hogy mennyiben tekinthetők különálló mechanizmusoknak, és milyen hatást gyakorolnak egymás kialakulására.

 • Abell, F., Happé, F., Frith, U. (2000) Do triangles play tricks? Attribution of mental states to animated shapes in normal and abnormal development. Cognitive Development, 15, 1–16.

 • Ali, F., Chamorro-Premuzic, T. (2010) Investigating theory of mind deficits in nonclinical psychopathy. Personality and Individual Differences, 49, 169–174.

 • Andrew, J., Cooke, M., Muncer, S. J. (2008) The relationship between empathy and Machiavellianism: An alternative to empathizing – systemizing theory. Personality and Individual Differences, 44, 1203–1211.

 • Bereczkei T. (2003) Evolúciós pszichológia. Osiris Kiadó, Budapest

 • Bereczkei T. (2009) Az erény természete. Önzetlenség, együttműködés, nagylelkűség. Typotex Kiadó, Budapest

 • Bereczkei, T., Birkas, B., Kerekes, Zs. (2010) The presence of others, prosocial traits, Machiavellism. A personality X situation approach. Social Psychology, 41, 238–245.

 • Byrne, R., Whiten, A. (1988) Machiavellian Intelligence. Social Expertise and the Evolution of Intellect in Monkeys, Apes, and Humans. Clarendon Press, Oxford

 • Christie, R., Geis, F. (1970) Studies in Machiavellianism. Academic Press, New York

 • Flavell, J. H., Everett, B. A., Croft, K., Flavell, E. R. (1981) Young Children’s Knowledge About Visual Perception: Furthure Evidence for the Level 1–Level 2 Distinction. Developmental Psychology, 17, 99–103.

 • Flavell, J. H., Flavell, E. R., Green, F. L. (2000) Development of Children’s Understanding of Connections between Thinking and Feeling. Paper presented at the International Congress of Psychology, Stockholm

 • Golan, O., Baron-Cohen, S., Hill, J. J., Golan, Y. (2006) The “Reading the Mind in Films” Task: Complex emotion recognition in adults with and without autism spectrum conditions. Social neuroscience, 1, 111–123.

 • Gopnik, A., Slaughter, V., Meltzoff, A. (1995) Changing Your Views: How Understanding Visual Perception Can Lead to a New Theory of the Mind. In Lewis, C., Mitchell, P. (eds) Children’s Early Understanding of Mind: Origins And Development. 157–178. Psychology Press, Hove

 • Gunnthorsedottir, A., McCabe, K., Smith, V. (2002) Using the Machiavellianism instrument to predict trustworthiness in a bargaining game. Journal of Economic Psychology, 23, 49–66.

 • Hare, R. D. (2004) Kímélet nélkül. Háttér Kiadó, Budapest

 • Heider, F., Simmel, M. (1944). An experimental study of apparent behavior. American Journal Psychology, 57, 243–259.

 • Herold, R., Tényi, T. (2005) A mentalizáció neurobiológiája és kezelése skizofréniában. Neuropsychopharmacologica Hungarica, VII, 187–193.

 • Kinderman, P., Dunbar, R I. M., Bentall, R. P. (1998) Theory-of-mind deficits and causal attributions. British Journal of Psychology, 89, 191–204.

 • Kiss Sz. (2005) Elmeolvasás. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest

 • Kiss Sz. (2008) Az elmeolvasás kutatása találkozik a szociálpszichológiával. In Vincze O., Bigazzi S. (szerk.) Élmény, történet – a történetek élménye. 236–249. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest

 • Lyons, M., Caldwell, T., Shultz, S. (2010) Mind-Reading and Manipulation – Is Machiavellianism Related to Theory of Mind? Journal of Evolutionary Psychology, 8, 261–274.

 • Mealey, L. (1995) The Sociobiology of Sociopathy: an Integrated Evolutionary Model. Behavioral and Brain Science, 18, 523–599.

 • Mithen, S. (1996) The Prehistory of the Mind. Phoenics, London

 • Morton, J., Johnson, M. H. (1991) CONSPEC and CONLERN: A Two-Process Theory of Infant Face Recognition. Psychological Review, 98, 164–181.

 • Paál, T., Bereczkei, T. (2007) Adult theory of mind, cooperation, Machiavellianism: The effect of mindreading on social relations. Personality and Individual Differences , 43, 541–551.

 • Safier, E. J. (2003) Seven ways that the concepts of attechment, mentalization and theory of mind transform family treatment. Bulletin of the Menninger Clinic, 67, 260–270.

 • Springer, K., Meier, J. A., Berry, D. (1996) Nonverbal bases of social perception: developmental change in sensitivity to patterns of motion that reveal interpersonal events. Journal Nonverbal Behaviour, 20, 199–211.

 • Tomasello, M., Carpenter, M., Call, J., Behne, T., Moll, H. (2007) A szándékok megértése, közös szándékok. A kulturális gondolkodás gyökerei. Magyar Pszichológiai Szemle, 62 (1), 61–105.

 • Topál J. (2001) Tudathipotézisek a kognitív etológiai vizsgálatok tükrében. In Pléh Cs., Csányi V., Bereczkei T. (szerk.) Lélek és evolúció. Az evolúciós szemlélet és a pszichológia. 148–166. Osiris, Budapest

 • Varga E., Tényi T., Fekete S., Herold R. (2008) Mentalizációs deficit vizsgálata faux pas teszttel skizofréniában. Neuropsychopharmacologica Hungarica, 10, 67–72.

 • Wilson, D. S., Near, D. C., Miller, R. R. (1998) Individual Differences in Machiavellianism as a mix of Cooperative and Exploitative Strategies. Evolution and Human Behavior, 19, 203–212.

 • Wilson, D. S., Near, D., Miller, R. R. (1996) Machiavellianism: A Synthesis of the Evolutionary and Psychological Literatures. Psychological Bulletin, 119, 285–299.

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

MANUSCRIPT SUBMISSION

 • Psychology (miscellaneous) SJR Quartile Score (2018): Q4
 • Scimago Journal Rank (2018): 0.169
 • SJR Hirsch-Index (2018): 6

Language: Hungarian

Founded in 1928
Publication: One volume of four issues annually
Publication Programme: 2020. Vol. 75.
Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO

 

Subscribers can access the electronic version of every printed article.

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár, Márk

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás (Evolutionary psychology)
 • Demetrovics Zsolt (Clinical psychology)
 • Egyed Katalin (Developmental psychology)
 • Hámori Eszter (Clinical child psychology)
 • Molnárné Kovács Judit (Social psychology)
 • Rózsa Sándor (Personality psychology and psychometrics)
 • Nguyen Luu Lan Anh (Cross-cultural psychology)
 • Pléh Csaba (Book Review)
 • Sass Judit (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva (Educational psychology)
 • Urbán Róbert (Health psychology)
 • Csákvári judit (Psychology of special education)
 • Faragó Klára (Organizational psychology)
 • Szabolcs Kéri (Experimental and Neuropsychology)

 

        Editorial Board

 • Császár Noémi
 • Csépe Valéria
 • Dúll Andrea
 • Ehmann Bea
 • Erős Ferenc
 • Gervai Judit
 • Kiss Enikő Csilla
 • Kiss Paszkál
 • Mészáros Judit
 • Németh Dezső
 • Oláh Attila
 • Péley Bernadette
 • Perczel-Forintos Dóra
 • Révész György
 • Winkler István
 • Molnár Márk
 • Fülöp Márta

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com