View More View Less
 • 1 ELTE Pedagógiai Pszichológiai Kar Társadalom- és Neveléspszichológiai Tanszék Budapest
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $204.00

A társadalmi közérzet lényeges alkotóeleme, hogy az emberek észlelnek-e egyenlőtlenségeket, mennyiben tudják elfogadni az alá- és fölérendeltségi viszonyokat, bennük az értékek és pozíciók összhangját vagy diszharmóniáját élik-e meg. A rendszerváltó Magyarországon a rendszerigazolás sok helyütt kimutatott és szociálpszichológiai mélységben elemzett tendenciája mellett és helyett szívósan jelen van, sőt a 2010-es éles politikai fordulat után is tovább erősödött a kontraszelekció társadalmi élménye. A társadalmi elégedetlenség legfőbb tudatosított oka a szociális biztonság hiánya. Az országos reprezentatív mintákon 2010–2011-ben végzett kutatások feltárták a közkeletű demokráciafelfogás főbb összetevőit: ezek közül a demokráciába vetett hit komponensei a kontraszelekció feltételezésének kritikai attitűdjével pozitív, a rendszerigazolás tendenciájával negatív korrelációban állnak. A demokráciafelfogásnak a közvéleményt leginkább megosztó faktora az erős állam igénye, amely viszont a rendszerigazolással, az optimizmussal és az akarat kultuszával jár együtt. Az erős állam ideálját jogi formába öntő „húsvéti alaptörvény” több vonatkozásban nem esett egybe a közvélemény domináns várakozásaival.

 • De Rivera, J. H., & Paez, D. (2007). Emotional climate, human security, and cultures of peace. Journal of Social Issues, 63(2), 233–253.

 • Erdei F., Fisher E., Horváth B., Jánosi J. S. J., Mezey I., Moór Gy., Ortutay Gy., Pamlényi E., Rákosi M., Szakasits Á., Teleki G. gr., Tildy Z. és Veres P. (1945). Demokrácia. Budapest: Pázmány Péter Tudományegyetem BTK.

 • Hunyady Gy. (2002). A kontraszelekció pszichológiája. Magyar Pszichológiai Szemle, 57(3), 397–434.

 • Hunyady Gy. (2010). A közérzet társadalmi hullámverése. Budapest: Napvilág Kiadó.

 • Hunyady Gy. (2011). Érzelmi atmoszféra, értékvilág és demokrácia-felfogások a politikai váltás évében. In Sándor P. és Vass L. (szerk.), Magyarország politikai évkönyve 2010-ről: Kormányzat, közpolitika, közélet (29–50). (Digitális könyv) Budapest: Demokrácia Kutatások Magyar Központja Közhasznú Alapítvány.

 • Jost, J. T. (2003). Önalávetés a társadalomban: a rendszerigazolás pszichológiája. Budapest: Osiris Kiadó.

 • Jost, J. T., & van der Toorn, J. (2011). System justification theory. In P. A. M. van Lange, A. W. Kruglanski, & E. T. Higgins (Eds.), Handbook of theories of social psychology (pp. 313–344). London: Sage.

 • Lane, R. E. (2000). The loss of happiness in market democracies. New Haven: Yale University Press.

 • Lewin, K. (1972). A mezőelmélet a társadalomtudományokban. Válogatott elméleti tanulmányok. Társadalomtudományi Könyvtár, Budapest: Gondolat.

 • Lippmann, W. (1922). Public Opinion. New York: Harcourt, Brace, Jovanovich. (Magyarul: [1976]. A közvélemény. Budapest: Tömegkommunikációs Kutatóközpont.)

 • Sidanius, J. és Pratto, F. (2005). A társadalmi dominancia. Budapest: Osiris Kiadó.

 • Spengler, O. (1994). A Nyugat alkonya I–II. A világtörténelem morfológiájának körvonalai. Budapest: Európa Könyvkiadó.

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Fülöp, Márta

Chair of the Editorial Board:
Molnár, Márk

          Area Editors

 • Bereczkei Tamás (Evolutionary psychology)
 • Demetrovics Zsolt (Clinical psychology)
 • Egyed Katalin (Developmental psychology)
 • Hámori Eszter (Clinical child psychology)
 • Molnárné Kovács Judit (Social psychology)
 • Rózsa Sándor (Personality psychology and psychometrics)
 • Nguyen Luu Lan Anh (Cross-cultural psychology)
 • Pléh Csaba (Book Review)
 • Sass Judit (Industrial and organizational psychology)
 • Szabó Éva (Educational psychology)
 • Urbán Róbert (Health psychology)
 • Csákvári Judit (Psychology of special education)
 • Faragó Klára (Organizational psychology)
 • Kéri Szabolcs (Experimental and Neuropsychology)

 

        Editorial Board

 • Császár Noémi
 • Csépe Valéria
 • Dúll Andrea
 • Ehmann Bea
 • Erős Ferenc
 • Gervai Judit
 • Kiss Enikő Csilla
 • Kiss Paszkál
 • Mészáros Judit
 • Németh Dezső
 • Oláh Attila
 • Péley Bernadette
 • Perczel-Forintos Dóra
 • Révész György
 • Winkler István
 • Molnár Márk
 • Fülöp Márta

 

Secretary of the editorial board: 

 •  Saád Judit

 

Magyar Pszichológiai Szemle
ELTE PPK Pszichológiai Intézet
Address: H-1064 Budapest, Izabella u. 46.
E-mail: pszichoszemle@gmail.com

Indexing and Abstracting Services:

 • PsycINFO
 • Scopus

2020  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
17/111=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 199/203 (Q4)
Scopus
SNIP
0,079
Scopus
Cites
53
Scopus
Documents
24
Days from submission to acceptance 116
Days from acceptance to publication 225
Acceptance
Rate
81%

 

2019  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,139
Scimago
Quartile Score
Psychology (miscellaneous) Q4
Scopus
Cite Score
24/103=0,2
Scopus
Cite Score Rank
General Psychology 192/204 (Q4)
Scopus
SNIP
0,113
Scopus
Cites
35
Scopus
Documents
14
Acceptance
Rate
58%

 

Magyar Pszichológiai Szemle
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2021 Online subsscription: 152 EUR / 216 USD
Print + online subscription: 184 EUR / 244 USD
Subscription fee 2022 Online subsscription: 156 EUR / 220 USD
Print + online subscription: 188 EUR / 250 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Magyar Pszichológiai Szemle
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1928
Publication
Programme
2021 Volume 76
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Pszichológiai Társaság 
Founder's
Address
H-1075 Budapest, Hungary Kazinczy u. 23-27. I/116. 
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0279 (Print)
ISSN 1588-2799 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
May 2021 3 0 0
Jun 2021 1 0 0
Jul 2021 2 0 0
Aug 2021 3 0 0
Sep 2021 0 0 0
Oct 2021 1 0 0
Nov 2021 0 0 0